MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 3 april 2022 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 29 - Kom aan boord
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 43: 1, 2 en 3 ‘O God, kom mijn geding beslechten’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
kinderlied: nr. 29 Liedbundel Adventskerk ‘Kom aan boord’
leefregel
lied om ontferming: Psalm 70 ‘Haast U om mij te redden, God!’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
schriftlezing: Johannes 19: 16b – 27
lied: 575: 1, 2 en 3 ‘Jezus, leven van ons leven’
verkondiging
lied: 560 ‘Hij ging de weg zo eenzaam’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
collectemoment
slotlied: Psalm 23c ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3)
orgelspel
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Stapper
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. M. Wirht
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. H. Hoogkamer
Koffie schenken: Mw. W. van der Velden-van Klaveren
Koffie schenken: Mw. A. van Doorn
Koffie zetten: Dhr. J. van Doorn
Oppasdienst (gebouw SKA): Heleen Hoogendijk
Oppasdienst (gebouw SKA): Maya de Wilde
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
BHV: Gera Klaasse
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.