MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 2 januari 2022 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Alleen online
Na afloop online koffiedrinken
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
inleidend orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 92: 1, 7 en 8 ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de HERE prijst’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
kinderlied: 389 ‘Ben je groot of ben je klein’ (Hemelhoog)
verootmoedigingsgebed
lied: Psalm 139: 1 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’
verkondiging van Gods genade
lied: Psalm 139: 8 ‘Ik loof U die mijn schepper zijt’
regel om naar te leven
lied: Psalm 139: 14 ‘Doorgrond, o God, mijn hart’
gebed om verlichting met de Heilige Geest
schriftlezing: Lucas 2: 22-40
lied: 159a ‘Nu is het woord gezegd’
verkondiging
lied: Psalm 84: 3 en 4 ‘Welzalig die uit uw kracht leeft’
dankgebed en voorbeden, te besluiten met het samen bidden van het Onze Vader
collectemoment
slotlied: 415: 1 en 2 ‘Zegen ons, Algoede’
wegzending en zegen
vervolg slotlied: 415: 3 ‘Amen, amen, amen!’
uitleidend orgelspel
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Bloemenadres 1: Ds. S. de Vries-Terpstra
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Zang: Dhr. F. van den Akker
Zang: Dhr. R.H. Koornstra
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.