MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 14 november 2021 - 10:00 uur
Ds. P. Schalk, uit Rijswijk
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 6 - Zingen maakt blij
Orde van dienst:
Welkom, mededelingen
Psalm 95: 1, 3
Stil gebed, votum en groet
Lied 906: 1, 8
Exodus 20: 1-17 en MattheĆ¼s 22: 37 - 40
Gebed van verootmoediging
Lied 912: 1, 2
Genadeverkondiging: 1 Johannes 2: 1b-2 en Johannes 3: 16
Lied 912: 3, 4
Leefregel Micha 6: 8
Lied 912: 5, 6
Kinderlied 6
Gebed om de opening van het Woord
Bijbellezing: 1 Thessalonicenzen 4: 13 - 18
Psalm 89: 7
Preek, thema: `De laatste dingen en een bazuin...`
Gezang 298: 1, 2 (oude Liedboek van de Kerken LvdK)
(1 Wij staan ten laatsten kamp gereed...
2 Bazuingeschal verkondigt blij..)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze vader
Gaveninzameling
Slotlied 913: 1, 3, 4
Zegen
Er is kindernevendienst.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Mw. A. Pont-Hesseling
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Stapper
Diaken van Ontvangst: Dhr. J.A. van den Hoven
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. H. van der Nagel
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 1: Marnelle Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 2: Diana Wassenaar
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Reza Lilipaly
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.