MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 27 juni 2021 - 16:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 130: 1, 2 (Uit diepten van ellende)
Stil gebed, votum en groet
Psalm 130: 3
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Gebed om vergeving
Genadeverkondiging
Woord voor onderweg: 2 Kor 5: 19-21
Lied 103C: 1, 2, 3 (Loof de koning, heel mijn wezen)
Gesprek met de kinderen / kinderen naar de nevendienst
Kinderlied: Hemelhoog 247 (God die alles maakte)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 51 (NBV)
Lied 51b (Create in me a clean heart)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 894 (Wanneer ik zoek naar woorden)
Geloofsbelijdenis – gesproken (tekst liedboek 340b)
Onderwijzing
Lied 381: 1, 2, 3 (Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet)
Inzameling van de gaven
Tafellied: Lied 377: 1, 3, 4, 6 (Zoals ik ben kom ik nabij)
Gebed besloten met gezamenlijk Onze Vader
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd
Slotlied 150a: 1, 2, 3, 4 (Geprezen zij God!) (Laatste twee coupletten gezamenlijk)
Zegen
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Mw. A. Pont-Hesseling
Diaken van Ontvangst: Dhr. J.A. van den Hoven
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Diaken: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Zang: Dhr. R.H. Koornstra
Zang: Mw. M.E.C. Wielinga-Zwijnenburg
Zang: Mw. R. Westdijk
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Coordinator: Ivo van Ark
BHV: Jeroen van den Hoven
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.