MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 23 mei 2021 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Pinksteren
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 11 - Dank U voor de wond'ren die gebeuren
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 104: 1, 8 (Mijn ziel, verheerlijk God om zijne macht)
Stil gebed, votum en groet
Inleidende woorden
Opwekking 754 (Kom o Heilige Geest)
Gebed om vergeving
Rom. 5:1-5
Gezang 304: 1, 2, 3 (God is getrouw)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 11: 1, 3, 4 (Dank U voor de wond’ren die gebeuren)
Gebed om de Heilige Geest: Lied 670: 1, 2, 3, 6, 7 (Kom Schepper God)
Lezing Oude Testament: Ezechiël 37: 1-14
Lied 700: 1, 2 (Als de wind die waait met vlagen)
Lezing Nieuwe Testament: Handelingen 2: 1-13
Lied 700: 3
Verkondiging
Lied 695: 1, 2, 3, 4, 5 (Heer raak mij aan met uw adem)
Gebeden en gaven
Hemelhoog 221 (De wind steekt op)
Zegen (allen: gesproken amen)
Simon Stelling speelt: Toccata (Widor)
Er is kindernevendienst.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. R.H. Koornstra
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Zang: Mw. C. Zemel
Zang: Dhr. F.H. Overbeek
Zang: Dhr. S.M. Büchner
Zang: Mw. J.A. Sanders-van Berkel
Kindernevendienst Groep 1: Esther de Wilde
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Coordinator: Jaap Stapper
BHV: Albert Hoogendijk
Beamer: Martine Stapper
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.