MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 15 november 2020 - 10:00 uur
Ds. S.C. Honing, uit Woubrugge
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 12 - Met mijn handen samen
Orde van dienst:
Orde van dienst zondag 15 november
10:00 uur Adventskerk, Alphen aan den Rijn
• Welkom en mededelingen
• Lied Lied 314 Here Jezus, om uw woord
• Stil gebed – Votum & Groet
• Lied van verootmoediging Lied 859: 1 en 2 Schuldig staan wij voor U, Heer
• Genadeverkondiging
• Lied Lied 859: 4 Onze ontrouw hebt Gij ver
• Leefregel Jakobus 3:13-18

• Lied Psalm 119: 1 en 47 Welzalig wie de rechte wegen gaan
• Gebed om verlichting met de Heilige Geest
• Kinderlied Liedbundel Adventskerk 12 Met mijn handen samen
• Kinderen gaan naar de kindernevendienst
• Schriftlezing Spreuken 4:20-27
• Lied Lied 313: 1,2 en 5 Een rijke schat van wijsheid
• Preek
• Lied Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht
• Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

• Collecteafkondiging
• Lied Lied 422 Laat de woorden die we hoorden
• Zegen


Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Sonneveld
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Bloemenadres 1: Ds. R.H.M. de Jonge
Bloemenadres 2: Ds. L. van Rikxoort
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Kindernevendienst Groep 1: Marnelle Hoogerwerf
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Hans Wolbers
Coordinator: Nico Oosterom
BHV: Gera Klaasse
Beamer: Reza Lilipaly
Video: Co van Etten
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.