MenuKerken rondom Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 6

Zondag 18 maart
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J.G. Schenderling, Afscheid en bevestiging
ambtsdragers

18.30 uur Ds. K.W. de Jong, Zangdienst
Zondag 25 maart
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. J.W.C. Vonhof, Palmzondag


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 18 maart is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 18 maart zingen we lied 33 = 'God die alles maakte' uit de kinderbundel. Zondag 25 maart is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
Zangdienst: ‘Doe mij recht’. Het motto van de zangdienst op zondag 18 maart, 18.30 uur, is `Doe mij recht`, naar woorden uit Psalm 43. In deze dienst zullen we korte stukjes lezen uit Oude en Nieuwe Testament die betrekking hebben op het verlossend lijden en sterven van Jezus. Daarom heen zingen we passende liederen uit verschillende tradities, zoals het nieuwe Liedboek maar ook de bundel van Joh. De Heer. We hopen op deze manier dicht bij de kern van Gods liefde te komen, waarvan lied 578 zegt: ‘Uw liefde is een groot geheim’. Simon Stelling bespeelt het orgel, ondergetekende is in deze zangdienst de voorganger. Ds. Klaas-Willem de Jong
Palmzondag In deze dienst volgen we het leesrooster en luisteren we naar Johannes 12,12-19 ‘De intocht van Jezus in Jeruzalem.’ Ook zingen de kinderen o.l.v. Riëtte Bol een lied voor ons en lopen ze bij terugkomst in de kerkruimte met versierde Palmpasen-takken door de kerk.
Giften.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevrouw v.d. Bosch, Versteeg, Turkenburg-de Bruin en Molleman ontvingen allen 10 euro. Mevrouw Spaan ontving 50 euro. Hartelijk dank.
Paasviering ouderen. Namens de Hervormde Vrouwendienst van de Adventskerk bent u van harte uitgenodigd om samen met ons het Paasfeest te vieren op: woensdag 21 maart 2018 van 11.00-14.00 uur. Wij hopen u te mogen begroeten in de Maranathakerk aan de Jongkindt Coninckstraat 3 via de zij-ingang. De dienst zal worden afgesloten met een gezellige lunch. We hopen u te mogen verwelkomen om dit feest samen te vieren! Met vriendelijke groet, het bestuur van de HVD
Bestemming collectes. Op zondag 18 maart wordt er gecollecteerd voor Kerk in Actie. De organisatie SAVE probeert kinderen in de Industriestad Tirupurin Zuid-India uit de kinderarbeid weg te halen en naar school te laten gaan.
Zondag 25 maart is de collecte bestemd voor Kerk in Actie Medewerkers van Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, in afgelegen dorpen en leren hen nieuwe vaardigheden aan, bijvoorbeeld hoe zij uit de armoede kunnen komen en hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen.. Ook wordt er voorlichting gegeven over hiv/aids.
Goede Vrijdag 20 maart worden wij genodigd aan de tafel van onze Heer. De collecte is bestemd voor Werelddiaconaat Bijen en zaaigoed voor vrouwen in Zuid Soedan. De vrouwen verkopen de oogst en de honing, dit betekent een broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen.
Opbrengst collectes. Zondag 25 februari is er € 405,02 bijeen gebracht voor Kerk in actie, uit de schulden. Op zondag 4 maart was de collecte bestemd voor Kerk in actie, sterke vrouwen op Papoea. Toen was de collecte € 275,80 groot. In de cursussen voor de zending zat deze zondagen € 121,95 in totaal.
Agenda.
Zaterdag 17 maart
19:30 uur: Johannes Passion van J.S. Bach door Ars Musica o.l.v. Gerben Budding, Adventskerk.
Maandag 19 maart
20:00 uur: Vergadering Kerkenraad, Adventskerk Ontvangstruimte.
Woensdag 21 maart
11:00 uur: HVD paasviering, Maranathakerk. De jaarlijkse paasviering van de HVD. Iedereen vanaf 75 jaar is van harte uitgenodigd.
Donderdag 22 maart
20:00 uur: C.G.K. Adventus repeteert in de Adventskerk, Alphen aan Rijn.
Vrijdag 23 maart
20:15 uur: Concert door Ad van Pelt op het Steinmeyer-orgel.
Zaterdag 24 maart
20:00 uur: Inspiraties van L. Bernstein door Harmonie Arti Alphen en Kon. Wilhelmina Wamel, Adventskerk.
20:00 uur: Inspiraties van L. Bernstein door Harmonie Arti Alphen en Kon. Wilhelmina Wamel, Adventskerk, Alphen aan den Rijn.
Donderdag 29 maart
20:00 uur: C.G.K. Adventus repeteert in de Adventskerk, Alphen aan Rijn.Omzien naar elkaar

Bloemen.
Beroep.. Zoals u weet, heb ik een aantal weken geleden een beroep ontvangen van Hervormde gemeente te Ingen (Gld.). In de afgelopen 5,5 jaar heb ik vele fijne mensen in de Adventskerk ontmoet en me mogen inzetten voor talloze mooie diensten en zinvolle activiteiten. Maar ik voel nu de roeping om mijn weg in de kerk voort te zetten in een andere gemeente. Daarom heb ik het beroep aangenomen. Natuurlijk ben ik mij ervan bewust dat dit besluit voor de gemeente te Alphen de nodige consequenties heeft. Maar ik ben er tegelijk van overtuigd dat de kerkenraad, geleid door de Geest en geholpen door de instanties die daarvoor zijn, goede oplossingen zal vinden. Ik ga de komende periode zelf aan de slag in kleinere gemeente. Maar we zijn hier en elders allemaal in dienst van dezelfde Heer en in die zin blijven we ook met elkaar verbonden. Met hartelijke groet, ds. Schenderling.
In Memoriam. Op zondag 25 februari overleed Trijntje Emmerentia Morgenrood-Rabouw op de leeftijd van 87 jaar. Tiny was na een heupoperatie voor revalidatie opgenomen op de afdeling de Brug van het Alrijne ziekenhuis. Haar krachten namen zienderogen af en twee dagen voor haar 88e verjaardag is ze in haar slaap overleden. Tijdens de afscheidsdienst stonden we stil bij de woorden uit Jesaja 43 ‘Wees niet bang, Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij, moet je door het water gaan, Ik ben bij je’. Tiny kende in haar leven moeilijke tijden. Daar sprak ze niet veel over. Er was verborgen verdriet wat ze met zich meedroeg. Het geloof gaf haar in het leven houvast. De woorden “U bent bij me” zei ze vaak zachtjes in zich zelf als een refrein van een hoopvol lied wat haar hielp moed te houden. Ze genoot van kleine dingen en had zo haar vaste structuur. Ze was een dappere vrouw, die hoe moeilijk het lopen ook ging geen kerkdienst over sloeg. In het vertrouwen dat God haar naam kent en in Zijn handen draagt hebben we haar zaterdag 3 maart begraven. We wensen de familie en allen die haar missen de kracht en troost toe van deze God.
In Memoriam. Woensdag 28 februari is in de leeftijd van 87 jaar Teunis (Teun) Hendrik Bartholomeus Vis overleden. Hij woonde met zijn vrouw aan de Glasblazer 24. Hij was geborenen getogen in Alphen in een gezin met elf kinderen. Na een tijd in een garage te hebben gewerkt om de autotechniek onder de knie te krijgen, kwam hij in het vervoersbedrijf van zijn vader en werd vrachtwagenchauffeur. Hij trouwde in 1955 en er werden een zoon en een dochter geboren. Later kwamen daar kleinkinderen en achterkleinkinderen bij. Het gezin woonde eerst aan de Raadhuisstraat en verhuisde later naar de Van Lennepstraat. Alles wat met auto’s en snelheid te maken had interesseerde Teun Vis. Ook was hij jarenlang lid van het Alphens Mannenkoor. Een trouw kerkganger, die altijd op een vaste plek achter in de kerk zat. Toen hij vanwege zijn gezondheid dat niet meer kon, luisterde hij naar de kerkradio. In die tijd was hij met zijn vrouw al aan de Glasblazer komen wonen. Hij was een gastvrij man, bij wie je altijd welkom was en die van alles wist te vertellen over oud Alphen. Op maandag 5 maart hebben we, voorafgaande aan de crematie, zijn leven herdacht in een dienst in de Aula aan de Aarkade. Naast persoonlijke herinneringen lazen we uit Johannes 14, over het Huis van de Vader, met de vele kamers. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alle troost en kracht toe om het gemis te dragen.
Van de kerkenraad.. Inmiddels is bekend dat ds. Schenderling afscheid neemt in de morgendienst van 27 mei. Op 3 juni doet hij intrede in Ingen. Als kerkenraad moeten we nu veel regelen; we houden u op de hoogte. Hella Verweij, scriba.
Overleden. Op dinsdag 6 maart is op de leeftijd van 87 jaar overleden Adriana de Boer – Koetsier, Raadhuisstraat 195 D. In het volgende nummer van het Kerkblad zal het in memoriam worden opgenomen.
Jubilea. Er zijn deze maand verschillende jubilea te vieren. Op woensdag 7 maart waren dhr. H.Blom en mevr. M.Blom-van der Meij, Herman Gorterstraat 15, 50 jaar getrouwd. Op woensdag 21 maart zijn dhr. R.C.van Voorst en mevr. J.L.W.van Voorst-Rasser, Opaalstraat 7, 45 jaar getrouwd. Op 22 maart hopen dhr. A.G. van ‘t Hoff en mevr. J.E. van ‘t Hoff-van Wendel de Jong, Copepad 58 hun 40-jarig huwelijksjubilem te vieren. Het is vrijdag 23 maart 45 jaar geleden, dat dhr. K.van den Heuvel en mevr. J.C.van den Heuvel-de Kleer, Van Genderenstraat 16, elkaar het ja-woord gaven. Op woensdag 28 maart zijn dhr. J.Krijgsman en mevr. T.Krijgsman-de Graaf, Boterbloemweg 24, 50 jaar getrouwd. We willen al deze echtparen namens de gemeente van harte feliciteren met hun jubileum en Gods zegen toewensen voor de toekomst.
Overleden. Op 2 maart is Teunis van Varik ( Bosparkweg 61 ) overleden. Op 9 maart is hij begraven. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen de troostvolle nabijheid van God toe.
In Memoriam. Zondag 4 maart is in de leeftijd van 88 jaar Jannigje Cornelia ( Corrie ) de Grauw-van Asselt overleden. Zij woonde aan de Toussaintstraat 16. Zij was opgegroeid in Zwammerdam in een gezin van vier kinderen. In 1956 trouwde zij met Jan de Grauw. Eerst woonde het echtpaar in Zwammerdam, maar later gingen zij door het werk van haar man in Den Haag wonen. Ze kregen drie zonen. Corrie vond werk bij de SVH. Na 12 jaar verhuisde het gezin naar Alphen aan den Rijn. In 2016 kwam Jan de Grauw na jarenlange problemen met zijn gezondheid te overlijden. En vorig jaar belandde Corrie in het ziekenhuis. Enkele weken geleden moest zij weer opgenomen worden en de infectie die zij had opgelopen was zo ernstig, dat genezen niet meer mogelijk was en zij is overleden. Op vrijdag 9 maart is er voorafgaande aan de begrafenis een afscheidsdienst gehouden in de Maranathakerk. We wensen kinderen en kleinkinderen alle troost en kracht toe om het gemis te dragen.


Bestuur & beleid
Update, afscheid en dank. Het toegezegde bedrag voor de Aktie Kerkbalans 2018 is al meer dan begroot, nl. zo’n 196.000 Euro ! Het College is hier zeer mee verguld. Persoonlijk beschouw ik dit een beetje als een prachtig afscheidscadeau. Na 12 jaar , waarvan ca. 11 jaar als voorzitter, geldt voor mij de kerkordelijke regel: aftreden. Een terugtreden in het volste vertrouwen in mijn opvolger, de heer Frans Godthelp, en in de andere leden van het College. Heren, het was een buitengewoon groot genoegen jullie voorzitter te mogen zijn. U als gemeente dank voor het vertrouwen dat u mij heeft geschonken; à Dieu! Met welgemeende groet, Paul J. Boender.
Wisseling ambtsdragers. Op zondag 18 maart nemen we afscheid van de volgende ambtsdragers: diakenen Gerda Dirkzwager-van Klaveren, Reza Lilipaly en Peter van ’t Wout; jeugdouderlingen Jolanda Sanders-van Berkel en Gerrit-Jan de Wilde; ouderlingen-kerkrentmeester Kees Langstraat en Paul Boender. Ouderling Dick Bezemer heeft om gezondheidsredenen zijn ambt al in januari moeten neerleggen. Ook bezoekmedewerker Henk Kieft legt zijn taak neer. Als gemeente danken wij hen heel hartelijk voor al het werk dat zij jarenlang met zo veel inzet en liefde hebben gedaan! Tot onze vreugde mogen er op 18 maart ook nieuwe ambtsdragers bevestigd worden: als diaken Sandra Koole-den Breejen, als jeugdouderling Nico Oosterom, als ouderling-kerkrentmeester Ivo van Ark, en als kerkrentmeester Kees van Muiswinkel. Herbevestigd worden diaken Wim Bol, ouderling Aart Jan Bos en ouderling-kerkrentmeester Frans Godthelp. We wensen hun Gods zegen toe op hun werk.