MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 19

Zondag 17 september
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. S. de Vries-Terpstra
en ds. L. van Rikxoort, Startzondag
Zondag 24 september
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. S. de Vries-Terpstra


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 17 september zingen we Kl 39 - ‘Dit is mijn hand en dat mijn voet’. Zondag 24 september zingen we Kl 32 - ‘Ja is ja’. Na (vrijwel) elke dienst is er gelegenheid met elkaar een kopje koffie of thee te drinken.
Bij de diensten. Zondag 17 september houden we de zogenaamde startzondag. Daarin gaan uw beide predikanten voor. Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Ga mee!’ (in de nieuwsbrief hebt u er iets over kunnen lezen). Het jaarthema komt ook terug in de startdienst. Er zijn twee lezingen: Genesis 12:1-9 en Marcus 1:16-20. Twee roepingsverhalen, van Abram en van Jezus’ leerlingen. Wat zouden ze ons te zeggen kunnen hebben? Het is niet moeilijk om de lezing die op 24 september op het rooster staat, met het jaarthema te verbinden. ‘Doe mee!’ spreekt er uit Matteüs 20:1-16. Werk mee in de wijngaard! Een uitnodiging aan ons allen. Gezegende diensten gewenst!
Rekeningnummers collecten. Diaconie: NL10 ABNA 0892 4926 27; graag collectedoel vermelden. College van kerkrentmeesters (voor eredienst en pastoraat): NL78 RABO 0373 7150 13. Of gebruik de app Appostel.
Giften. Ds. Van Rikxoort ontving 150 euro voor het werk van de kerk. Alle gevers hartelijk dank!
Giften HVD. De volgende giften ontvangen: mevr. Brouwer 10 euro, mevr. Helversteijn 10 en 20 euro, en mevr. Bouman 15 euro. Allen hartelijk dank.
Belijdenis doen?. Heb je weleens overwogen om belijdenis van je geloof te doen? Wil je er een gesprek over voeren? Neem dan contact op met ds. Leo van Rikxoort (0172-786192 of leovanrikxoort@gmail.com). Het zou mooi zijn als we ergens in oktober met een groepje kunnen starten. En als een groepje er niet in zit, dan kunnen we ook een aantal individuele gesprekken voeren op weg naar het doen van belijdenis. Misschien heb je al belijdenis gedaan, maar wil je je kennis van de bijbel, het geloof, de geschiedenis van de kerk etc. wat opfrissen, of je wilt er nog eens met elkaar over in gesprek gaan? Neem ook dan contact op met ds. Van Rikxoort. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Alpha Cursus. De Alpha Cursus in Alphen aan den Rijn wordt dit jaar georganiseerd door acht kerken. Ook de Adventskerk doet mee. De verzorging van maaltijden is verdeeld over de deelnemende kerken. Voor drie avonden zoek ik mensen die willen koken: woensdag 25 oktober, donderdag 16 november en woensdag 6 december. Wilt u/ wil je meehelpen? Ik lees het graag via domineesara@gmail.com. Op 7 september is de eerste groep gestart met een mooie groep deelnemers, op 20 september start de volgende. Deelnemen aan die cursus kan nog! Meer informatie en aanmelden? Zie alpha-cursus.nl. We hopen dat u ook wilt bidden voor de cursisten en cursusleiders. ds. Sara de Vries
Adventskring. Donderdag 21 september komt de Adventskring weer bij elkaar aan de Honingzwam 106. Wij zijn een enthousiaste gespreksgroep van dertigers, veertigers en vijftigers. Samen denken we na over de Bijbel en het geloof, en hoe dat met vallen en opstaan in ons dagelijks leven vorm krijgt. Deze avond beginnen we met een nieuw boekje: Leef je geloof! Misschien ook iets voor jou? Kom gerust een keer kijken. Meer informatie: Gerrit-Jan en Esther de Wilde, tel. 06-81688907.
Deurcollecte. Op zondag 24 september wordt er een deurcollecte gehouden door het College van Kerkrentmeesters. De opbrengst van deze deurcollecte is bestemd voor een nieuwe keuken in de kerk. Mogen we op uw bijdrage rekenen?
Barbecue. Wanneer u dit kerkblad leest, is het al bijna zover: de startbarbecue op zaterdag 16 september, van 16:00 tot 20:00 uur in de Aspergehof in Woubrugge (Boddens Hosangweg 63). Later aanhaken of eerder weggaan kan altijd; en voor vervoer kan zo nodig worden gezorgd. Iedereen is welkom! Meld u even aan via de website, of mail naar startzondag@adventskerk.info.
Agenda.
Zaterdag 16 september
16:00 uur: Startzaterdag, Aspergehof, Woubrugge
Donderdag 21 september
20:00 uur: Adventskring, Honingzwam 106Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 3 september gingen de bloemen met een bemoedigende groet van de gemeente naar dhr. H. Hesseling, Anna van Burenlaan 30, en mevr. A. van Berkel, Sterrenlaan 2 D. Op zondag 10 september gingen de bloemen ter bemoediging naar mw. A.C.W. Schuitemaker-van Wilgen, Tolstraat 108, en Mark en Heleen Stigter-Verschuur, Paltrokmolen 3.
Boottocht. Op 7 september verzamelde zich een diverse groep mensen bij de Avifaunaboot. De zon scheen, de één kwam op de fiets, de ander met de scootmobiel, de volgende werd gebracht en gehaald door een vrijwilliger of kwam zelf met de auto. Ook ik mocht dit jaar mee, en bij een ronde langs de tafels merkte ik al snel hoe deze groep in meerdere opzichten heel divers is. Aan de tafels zaten mensen die elkaar al jaren kennen, maar ook mensen die kennismaken, en er dan toch achter komen dat ze elkaar weleens eerder hebben gezien. Mensen die al jarenlang wekelijks in de Adventskerk komen, maar ook mensen die thuis de diensten meeluisteren. We hebben een prachtige route gevaren: door Alphen-centrum via Boskoop, Waddinxveen en de sluizen van Gouda naar de Hollandse IJssel en weer terug. Maar van die omgeving heeft ondergetekende eerlijk gezegd weinig gezien: het waren vooral de verhalen die verteld werden, die indruk maakten. Wat fijn, dat dit mogelijk was: om elkaar zo op een ontspannen manier te ontmoeten. Samen eten, samen praten, delen wat belangrijk is, verbonden in geloof. En zo was het een ontspannen vaartocht met de juiste diepgang. Dank aan alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt! ds. Sara de Vries

Meeleven. We leven mee met Mark en Heleen Stigter-Verschuur. Gelukkig is Mark weer thuis na zijn hartoperatie. Hij is vier omleidingen rijker, en Heleen is nog herstellende van de schouderoperatie. We blijven voor jullie bidden om kracht, energie, rust en geduld om te herstellen, in het vertrouwen dat God jullie vasthoudt! De afgelopen tijd hoor ik soms ‘via via’ dat mensen een bezoekje van mij verwachten. Wilt u mij bellen om een afspraak te maken, wanneer u daar behoefte aan hebt? Schroom niet, ik kom graag met u praten. ’s Ochtends voor 10:00 ben ik telefonisch meestal het best bereikbaar. Kunt u me niet bereiken, laat dan gerust een voicemailbericht achter, dan bel ik zo spoedig mogelijk terug.
ds. Sara de Vries-Terpstra
Om over na te denken. Bij de voorbereiding van de dienst van zondag 10 september las ik ook wat Jan Willem Otten over de lezing uit Matteüs 22 schrijft in zijn boek Zondagmorgen. Over het missen van God. Ik geef het u graag door ter overdenking. ‘Jezus beantwoordde’, zo schrijft Otten, ‘de juridische strikvragen van de farizeeërs met de uitnodiging naar je eigen hart te luisteren door het oor van God: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.’ Het antwoord op de vraag: ‘Wat vindt u, is het geoorloofd belasting aan de keizer te betalen, of niet?’ vindt Otten ook zo’n uitnodiging: ‘Geef aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.’ Om dan te eindigen met deze woorden: ‘Je weet heel goed wat God toekomt – en dat is precies dat wat niet geld, niet eigendom is. Het is alles wat je niet bezit, en toch gekregen hebt.’
Groet. Ditmaal heb ik niet zoveel te schrijven, daarom voor nu een hartelijke groet aan u en jullie allemaal. Hebt u / heb je mij nodig? Laat het mij weten!
ds. Leo van Rikxoort
Lintje. Zaterdag 9 september werd onze organist Simon Stelling verrast met een koninklijke onderscheiding: hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn inzet voor de muziek in het algemeen en het orgel van de Adventskerk in het bijzonder. Als gemeente feliciteren we Simon van harte met dit mooie en welverdiende blijk van waardering! Hella Verweij, scriba
In Memoriam. Zondag 20 augustus is op 91-jarige leeftijd mw. Grietje van der Kooy – de Ridder overleden. Zomaar. Onverwacht. Op de kaart staat: ‘Onbewust dat het haar laatste middagwandeling was, ging zij daarna even zitten om uit te rusten en werd niet meer wakker.’ Ik vond haar een wat deftige dame. Een collega noemde haar ‘voornaam’. Maar misschien is het beter om haar als wat afstandelijk te typeren, wat gereserveerd. Daarbij was ze graag op zichzelf, onafhankelijk van anderen. Ze werd op 12 oktober 1931 in Alphen aan den Rijn geboren en trad op haar 26ste in het huwelijk met Antoon van der Kooy. Samen ontvingen ze een dochter: Else. En, jaren later, een kleinzoon: Huub. In december 2011 overleed haar geliefde Antoon. Jarenlang woonde ze in de Javastraat. Toen ze het allemaal wat te groot vond worden, ging ze wonen in een mooi appartement aan de Laan der Continenten. Gree (zo werd ze genoemd) was o.a. actief bij de HVD, maar ook voor de Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB), o.a. als presidente van de plaatselijke afdeling. Het geloof was heel belangrijk voor haar. Ze kon er niet buiten. Dat gaf haar troost. God is erbij, juist als het moeilijk is. Toen ze samen met haar man belijdenis van haar geloof deed – op 27 maart 1955 – preekte de dominee over een tekst uit 1 Timoteüs: ‘Strijd de goede strijd van het geloof.’ Die tekst hing ook op haar slaapkamer. Geloof betekent soms ook strijd. Het komt je niet aanwaaien. Anderzijds – Gree kreeg ook een persoonlijke belijdenistekst mee, een woord van Jezus uit het evangelie: ‘Vrees niet, geloof alleen.’ Geloof is genoeg. Op zaterdag 26 augustus kwamen we in de aula van de Oosterbegraafplaats in een kleine kring bijeen om haar voor Gods aangezicht te gedenken. Dochter Else sprak over moeders leven, samen luisterden we naar psalm 23 (‘De Heer is mijn Herder’) en daar mocht ik iets over zeggen. Samen hebben we ook gebeden en gedankt. Na de dienst hebben we haar lichaam aan de schoot van de aarde toevertrouwd. We wensen Else, Huub en allen die Gree moeten missen troost en kracht toe. ds. Leo van Rikxoort
In Memoriam. Op 25 augustus kwam een einde aan het leven van Hendrika de Jong – ter Wal. Ze woonde aan de Magnoliastraat 7, keek uit naar een plaatsje in Rijnzate, verbleef er kort in de logeerkamer en overleed in het ziekenhuis in Leiderdorp. Ze bereikte de leeftijd van ruim 97 jaar. Om dankbaar voor te zijn, al had ze zelf de wens honderd te worden. Apart genoeg staat op de voorkant van de rouwkaart: Truus. Zo heette ze niet, maar zo werd ze genoemd. In dit stukje houd ik het maar bij haar officiële naam. Hendrika werd op 17 december 1925 in Alphen geboren. Op 11 september trad ze in het huwelijk met Piet de Jong, van wie ze op 31 januari 2002 afscheid moest nemen. Hoe ouder ze werd hoe meer ze over Piet sprak en hoe meer ze hem miste. Samen kregen ze zeven kinderen, waarvan een dochter haar voorging in de dood. De kinderen die ik sprak typeerden haar als ontzettend eigenwijs, als een verzamelaarster (‘Leve de Action!’), als wat ijdel, maar vooral als een lieve en zorgzame vrouw. In haar leven heeft ze veel meegemaakt. Moeilijke dingen ook: de oorlog, ziekte. Ze heeft veel doorstaan. Maar, werd gezegd, ze was ‘een taaie’. Ooit was ze gedoopt, ook werden de kinderen gedoopt, maar een kerkgangster was ze niet. Wat ze precies geloofde wist niemand te vertellen. Wij hoeven daar ook geen oordeel over uit te spreken. Dat laten we bij God. Op donderdag 31 augustus is ze bij haar man begraven op de Oosterbegraafplaats. Voorafgaand aan de begrafenis waren we in de aula bijeen om haar te gedenken. Er waren foto’s en muziek, we lazen Prediker 3: 1-15 (daar dachten we ook over na) en we hebben samen gedankt en gebeden. Dat de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Hendrika de Jong – ter Wal troost mogen vinden bij elkaar én bij God. ds. Leo van Rikxoort


Bestuur & beleid