MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 14

Zondag 5 juli
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. L. van Rikxoort, Doopdienst
Zondag 12 juli
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. L. van Rikxoort, Afscheid kindernevendienst


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Let op: vanaf 5 juli beginnen de diensten weer om 9:30 uur! Zondag 5 juli mag in ons midden de doop worden bediend. We zingen met de kinderen Kl 36 – ‘Iets van alle dieren’. Zondag 12 juli zingen we Kl 40 – ‘Samen’. Bij de diensten mogen 100 mensen aanwezig zijn; ze worden ook uitgezonden via de draadomroep, YouTube en Kerkomroep.nl.
Inschrijven kerkdiensten. Als u een dienst wilt bijwonen, moet u zich vooraf inschrijven via www.adventskerk.info (maandagmorgen t/m woensdag 18:00 uur). Op donderdagavond hoort u of u daadwerkelijk kunt komen. Alléén wie geen internet heeft, kan zich ook telefonisch aanmelden op 06-8212 8643 (op maandag en dinsdag, 15:30-17:30 uur).
Zondag 5 en 12 juli. Zondag 5 juli hopen we Benjamin Luijendijk en Jana de Weerd te dopen. We kunnen de doopouders niet fysiek feliciteren. Wel kunt u voor beide doopouderparen een mooie kaart meenemen met daarop een felicitatie, een goede wens, een (bijbel)tekst. Als u niet naar de kerk mag of kan, kunt u in de week voorafgaand aan zondag 5 juli een kaart in de brievenbus van de Adventskerk deponeren. Ik zou zeggen: doen! Zondag 12 juli houden we de zogenaamde overstapdienst. Een aantal kinderen verlaat binnenkort groep 8 van de basisschool en daarmee ook de kindernevendienst. Ik weet nog wel dat ik het een hele stap vond: van een niet al te grote basisschool naar een hele grote middelbare school. Voor de kinderen die de kindernevendienst verlaten, betekent het dat ze ná de zomervakantie van harte welkom zijn op de twaalfplusgroep. En in de kerk, uiteraard. Hopelijk is de stap niet al te groot. De dienst op 12 juli zal er een beetje anders uitzien dan gewoon, maar we doen ‘rustig aan’, zodat de dienst voor jong en oud een goede dienst kan zijn.
Giften. Ds. de Jonge ontving 30 euro voor de diaconie, 30 euro voor de kerk en 200 euro voor noodhulp in Zimbabwe. Hartelijk dank! Ds. Van Rikxoort trof in zijn brievenbus een envelop aan met daarin 200 euro voor de kerk. Hartelijk dank! Overigens zou ds. Van Rikxoort graag met de anonieme geefster in contact komen.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevrouw Schuitemaker, Turkenburg-Kruijswijk, en van Wieringen-Kramer ontvingen allen 10 euro. Mevrouw Krijgsman ontving 2 keer 10 euro. Hartelijk dank.
Stroopwafels voor Zambia!. Wij zijn Naomi van ’t Wout, Nienke Hoogendoorn, Ruben van ’t Wout, Loes Stigter, Martine Wielinga, Peter van ’t Wout en Rob Wielinga. In de zomer van 2021 gaan we met een groep naar Zambia om daar klaslokalen te bouwen. Dit is een project van de organisatie World Servants. Nu is onze eerste geldwerf-actie van start gegaan: de stroopwafelactie. U kunt bij ons heerlijke stroopwafels bestellen voor 3,50 per pakje, drie pakjes voor 10 euro en 15 pakjes voor 45 euro. Bestellen kan via www.adventskerk.info. Mocht u niet online kunnen bestellen, dan kan het ook telefonisch: op werkdagen tussen 16:00 en 17:00 uur kunt u bellen naar 0172-424875. De stroopwafels kunnen op 16 juli tussen 19:00 en 21:00 uur worden opgehaald in de Adventskerk. Bouwen jullie mee?
Agenda.
Woensdag 8 juli
15:30 uur: Gemeentevergadering, Adventskerk.
20:00 uur: Gemeentevergadering, Adventskerk.
Vrijdag 10 juli
10:00 uur: Afscheidsdienst, Kerkzaal.
Dinsdag 14 juli
20:00 uur: Werkgroep orgel, Achterzaal.Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 21 juni gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar mevr. M. Versluis - van Buren, Da Costastraat 32 en met een groet van de gemeente naar dhr. D. Kroon, Zaalbergstraat 15. Op zondag 28 juni gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar Dhr. M. Zaal, Keizershof 287 en ter bemoediging naar fam. Pont-Bouthoorn, Maasstraat 18
Goed nieuws!. Als dit blad uitkomt, duurt ’t nog maar een paar dagen (ruim genomen) en we mogen weer naar de kerk! Met maximaal honderd mensen. Hoewel er, nu de overheid de maatregelen nog meer versoepeld heeft, rekening houdend met anderhalve meter afstand wat meer dan honderd in de Adventskerk zouden passen, houden we het voorlopig toch maar op die honderd (plus medewerkers, zoals de koster, de mensen van de techniek en de beamer enz.). Eerst maar eens kijken hoe e.e.a. loopt en zit. Ik kijk er in elk geval naar uit. Waar ik ook naar uitkijk is de gemeentevergadering (of beter: gemeentevergaderingen), waarin de beroepingscommissie komt met de voordracht van een kandidaat en de vraag aan ons als gemeente of we de kandidaat ook als onze nieuwe predikant (en dus ook als mijn collega) zien. In elk geval is nu al een woord van dank op z’n plaats aan het adres van de beroepingscommissie, die ondanks de coronacrisis volhardend doorgegaan is met de zoektocht naar een tweede predikant voor onze gemeente. Chapeau!
Op 2 juli vieren dhr. C. Verdel en mw. C. Verdel-Visser, Laan der Continenten 50, dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Dhr. J.C. de Rijk en mw. M.J. de Rijk-Rijlaarsdam, Sluiskolk 128, hopen op 8 juli de dag te gedenken waarop zij elkaar 40 jaar geleden het jawoord gaven. Beide jubilerende bruidsparen willen we hierbij van harte feliciteren. Zoveel jaren samen door het leven gaan, is niet vanzelfsprekend. Daarom mag de dank aan God de boventoon voeren. Moge God u ook in de komende tijd zegenend nabij zijn!
Op 24 juni is dhr. John (Jan) Hoogendoorn op bijna 70-jarige leeftijd (hij zou op 15 juli die leeftijd bereiken) overleden. Hij verbleef al zo’n acht jaar in Oudshoorn. We denken aan zijn vrouw en (klein)kinderen en ook aan zijn moeder. De begrafenis heeft woensdag 1 juli plaatsgevonden. In het volgende kerkblad zal een in memoriam worden opgenomen. Het adres van mw. Hoogendoorn-Wolters is Prins Hendrikstraat 174.
Van Annelies Kloppenborg ontving ik het volgende stukje: We zijn diep onder de indruk van zoveel medeleven en belangstelling na het overlijden van Roelf, mijn man, onze vader, (schoon)zoon, broer en zwager. Alle kaarten, brieven, telefoontjes, Appjes, cadeautjes en bloemen hebben ons steun en troost gegeven. Hiervoor onze welgemeende dank. Annelies, Emma en Ralph Kloppenborg, Fam. Kloppenborg en Fam. Molleman. Ik zeg er nog maar even bij, dat we deze families ook in de komende tijd niet vergeten moeten. Afgesproken?
Een hartelijke groet voor u en jullie allemaal, in het bijzonder aan de bedroefden en beproefden! ds. Leo van Rikxoort
Pastoraat ds. De Jonge. Met mijn tweede telefonische rondgang langs de gemeenteleden in mijn werkgebied ben ik al aardig gevorderd, althans wat de ouderen betreft. Velen zijn goedsmoeds en verheugen zich over de hervatting van de fysieke kerkdiensten, zij het nog met beperkte toegang. Bezoeken thuis heb ik tot nu toe alleen gebracht als het nodig of gewenst was… Met dhr. L. Zuidam telefoneerde ik nog een week of 3 vóór zijn overlijden op 16 juni. Hij vertelde al wel over zijn hartfalen, maar dat het zó snel met hem zou gaan – ongelofelijk. U leest in dit blad zijn in memoriam. Dhr. M. Zaal tobt met psoriasis, na jaren terug van weggeweest, en komt dus bij de dermatoloog. Mw. M. Versluis-van Buren was van 12 tot 15 juni in Leiderdorp na een bloeding in het hoofd. Hopelijk trekken de uitval-verschijnselen weer bij. Mw. v.’t Wout-Kits had baat bij een uitgestelde check-up in het ziekenhuis: de nieuwe medicatie schijnt aan te slaan. Dhr. Radijs werd begin juni eindelijk aan 2 aneurysma’s geopereerd. Voor volledig herstel heeft hij nog een hele weg te gaan. Sterkte! Mw. A. Boerefijn-Kramer was 24-6 voor een aderontsteking in Leiderdorp. Mw. Thjo-Velthorst moest naast haar maandelijkse injectie toch weer op consult bij haar internist. Dhr. H. Berkheij kwam 23-6 in zijn huis te vallen, maar heeft gelukkig niets gebroken. Laten wij weten tot wie wij met onze pijn en eenzaamheid kunnen gaan. “Gij aanschouwt moeite en verdriet, om het in Uw hand te leggen” (Psalm 10).
Huwelijksjubileum. Op 11 juli hopen dhr. J.W. Spaan en mw. E.A.A. Spaan-Lodder 25 jaar getrouwd te zijn. Dhr. Spaan is in het dagelijks leven bedrijfsleider bij de Jumbo en mevrouw heeft een dagtaak in de zorg. Ze hopen met de kinderen en hun aanhang (2 van de 3 hebben al verkering) er een weekend op uit te gaan. Mogen onder Gods zegen deze mensen nog lang met elkaar mogen optrekken. R.H.M. de Jonge
In Memoriam. Leen Zuidam werd geboren 6 april 1932 als vijfde zoon en heette naar het broertje dat kort voor zijn geboorte was gestorven. Opgroeiend aan de Grijpesteinstraat ging hij na de mulo naar de grafische school. 40 jaar werkte hij met toewijding en precisie op de drukkerij van Samson. Eind 1959 trouwde hij met Gré v.d. Lede uit Zwammerdam. De dienst in de Adventskerk werd geleid door ds. Lefeber. Zij betrokken een flat in de P. Floriszsraat. In 1961 werd Diana geboren, in 1965, inmiddels verhuisd naar de Van Kinsbergenstraat, Peter. Nadat beiden een eigen gezin stichtten, woonden Leen en Gré nog 17 jaar in de Schutsluis. Van de Opstandingskerk schakelden zij tijdelijk over naar Kerk en Zanen, maar toen weer naar de vertrouwde Adventskerk, waar zij tot de lock down bleven kerken, nu al sinds 6 jaar vanuit Driehoorne. Leen Zuidam was een bescheiden figuur, die zo min mogelijk aandacht vroeg en ook in tijden van ziekte van zijn vrouw haar zelf verzorgde zonder hulp van buiten. Hij was sportief, trok graag met de kleinkinderen op, reisde met de caravan naar Sicilië, Griekenland en Istanbul. Altijd had hij een parkiet in huis, die hij van jongs af opkweekte en kunstjes leerde. Hij bleef tot het laatst helder van geest, scrabbelde nog tot kort voor zijn heengaan. Ouderen hielp hij met het invullen van hun aangifte. Maar lichamelijk leed hij het laatste jaar steeds meer onder het falen van zijn hart: hield vocht vast en was veel benauwd. Vredig mocht hij heengaan. Voor de rouwdienst had hij zelf de liederen aangereikt, o.a. "Ga niet alleen door`t leven". Moge zijn vrouw, die ruim 60 jaar met hem verbonden was, daar troost uit putten. R.H.M. de Jonge
Dankbetuiging. Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling, die wij als familie hebben ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve (schoon)moeder en oma, Maria Altona- Vonk. Namens de familie: Jeroen Altona.


Bestuur & beleid
Gemeentevergadering beroepingswerk. Met vreugde nodigt de kerkenraad u uit voor een gemeentevergadering. De beroepingscommissie heeft aan de kerkenraad een predikant voorgedragen; de kerkenraad heeft van harte en unaniem met die voordracht ingestemd. Nu willen we aan u als gemeente vragen om met de voordracht in te stemmen, zodat we deze predikant kunnen beroepen. Vanwege het maximum van 100 aanwezigen houden we ditmaal twee bijeenkomsten: beide op woensdag 8 juli, ’s middags om 15:30 uur en ’s avonds om 20:00 uur. Beide bijeenkomsten zijn inhoudelijk precies hetzelfde. De beroepingscommissie zal verslag doen van haar werk, en toelichten waarom zij deze predikant heeft voorgedragen. Daarna krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Ten slotte zullen de stemgerechtigde gemeenteleden stemmen over de voordracht. U bent stemgerechtigd als u belijdend lid van onze gemeente bent, of dooplid van onze gemeente en minimaal achttien jaar. Let op: u moet zich wel vooraf aanmelden via www.adventskerk.info. Alleen wie geen internet heeft, kan zich telefonisch aanmelden (tel. 06-8212 8643: alleen op maandag en dinsdag, 15:30-17:30 uur). We hopen velen van u te mogen begroeten op 8 juli. En we willen alvast de beroepingscommissie heel hartelijk danken voor het vele werk dat zij de afgelopen twee jaar heeft verzet om de twee vacatures te vervullen!
Gebruiksplan Adventskerk. Met ingang van 5 juli houden we weer kerkdiensten in de Adventskerk. Daarvoor moesten we als kerkenraad de nodige protocollen opstellen en een gebruiksplan schrijven, waarin we aangeven hoe alles rond de kerkdiensten in z’n werk gaat, hoeveel mensen er tegelijk in één vertrek kunnen zijn, hoe we de hygiëne waarborgen… en nog veel meer. U kunt het volledige plan downloaden van de website (zie ‘Informatie corona’ op de homepage). De belangrijkste informatie hebben we ook vermeld in de nieuwsbrief die vorige week onder alle gemeenteleden is verspreid: over de gang van zaken in de kerkdiensten, en hoe u zich voor de diensten kunt inschrijven (want dat is voorlopig verplicht). Als er iets niet duidelijk is, laat het ons dan alstublieft weten!
Aantal kerkgangers. De inkt van de nieuwsbrief (en het gebruiksplan) was nog niet droog, of de overheid kondigde versoepelingen aan die verder gingen dan verwacht. Dat is natuurlijk positief! Maar zolang we anderhalve meter afstand moeten houden, kunnen we niet zo veel meer dan 100 mensen kwijt in onze kerkzaal. Daarom houden we het voorlopig toch op 100 kerkgangers; als we straks wat ervaring hebben opgedaan met kerkdiensten in deze vorm, kunnen we het aantal nogmaals bekijken. Namens de kerkenraad, Hella Verweij, scriba.