MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 17

Zondag 18 augustus
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. A.P.D. Zijlstra
Zondag 25 augustus
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
9.30 uur Ds. R.H.M. de Jonge


Vieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 18 augustus is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 18 augustus zingen we lied 14 = 'Als je bidt zal Hij je geven' uit de kinderbundel. We zingen zondag 25 augustus met de kinderen lied 10 - 'Dank U voor deze nieuwe morgen' uit de kinderbundel.
Giften. Mevrouw Brouwer ontving 10 euro voor het onderhoud van de kerk. Mevrouw Langeveld ontving 25 euro voor de kerk en 25 voor Zimbabwe. De laatste inloopochtenden hadden de volgende opbrengsten: 13 mei: 48,45 27 mei: 28,45 18 juni: 49,30 25 juni: 36,70 en 9 juli 38,35. De heer Sonneveld ontving via de Stichting Vrienden van de Adventskerk € 10 als dank voor de zaterdagopenstelling. De Stichting zal deze gift bestemmen voor de renovatie van het orgel. Ds. De Jonge ontving 10 euro en 3 x 20 euro voor de kerk; 40 euro waarvan de helft voor de kerk en de helft voor noodhulp in Zimbabwe, en 20 euro ter vrije besteding, die hij bestemd heeft voor de diaconie. Hartelijk dank.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: mevrouw Jacobs en mevrouw Oudenes ontvingen beide 20 euro. Hartelijk dank.
Agenda.
Dinsdag 20 augustus
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
Donderdag 22 augustus
10:00 uur: Gebedskring, Vijverstraat 5.
Vrijdag 23 augustus
12:30 uur: Rouwdienst, gemeentelid, Adventskerk, kerkzaal.
Donderdag 29 augustus
19:30 uur: Adventus (ontmoetingsruimte).Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 4 augustus gingen de bloemen met een felicitatie van de gemeente naar dhr. A.J. Smittenaar en mw. N.C. Smittenaar-Meijer, Tarthorst 8, en eveneens met een felicitatie naar dhr. A. Blom, Swaenswijkplaats 21. Op zondag 11 augustus gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar mw. M. Ommering-Korpel, Japanstraat 9, en dhr. C. Tuinenburg, Steekterweg 162.
Pastoraat ds. De Jonge. Het was zondag 4 augustus wel te merken dat de meeste gezinnen op vakantie waren: er waren slechts 5 kinderen voor de nevendienst. Maar de achterblijvende ouderen hebben blijkbaar extra behoefte aan contact in deze stille tijd: de inloopochtend trok wel 45 bezoekers. De heren Van Gaalen en Kroes kwamen naast elkaar te zitten. En ja hoor, het ging toch weer over koetjes en kalfjes. Maar dit zij deze rustende agrariërs vergeven… Mw. Tuinenburg-Spannemaker is 24-7 overgebracht naar verpleeghuis Stromenhof in Den Haag voor verder herstel. Maar ze kan niet meer thuiskomen, ook niet omdat haar man, dhr. C. Tuinenburg, ernstig ziek is. Mw. Kleijn-Koetsier gaat elke vrijdag naar de dagopvang in Zuidervaart. Ze mocht 90 jaar worden. Mw. M. Ommering-Korpel kwam met vermoeidheid en een laag HB in Alrijne terecht. Ze kreeg wat nieuw bloed, maar er bleek meer aan de hand. Ze ziet op haar leeftijd af van kuren enzo. Na een week kwam ze thuis en leeft dicht bij de Here God. Mw. N. Verkerk-Bogerman verloor op 27 juli na haar oudste nu ook haar middelste dochter Cora, 59 jaar. Onwel geworden op de camping stierf ze via thuis in het ziekenhuis. Nel zoekt sterkte in haar geloof en was zondag dan ook weer in de kerk. Dhr. S. van Eerdewijk volgt vanaf 1 augustus weer een chemokuur in het LUMC, elke week een keer – als zijn conditie het toelaat. Dhr. J.P. Boerefijn ging een week op vakantie op Texel met oud-patiënten van het revalidatiecentrum en maakte een parachutesprong van 4 km! Een vermelding waard. Ons oudste gemeentelid dhr. A. Blom vierde met familie en vrienden zijn 100e verjaardag in een restaurant bij het meer. Respect voor alles wat hij nog onderneemt! Mw. Riet van Rijswijk kwam vorige week ten val, brak niets maar bleek later in de week longontsteking te hebben. Ook zij geeft haar leven in Gods hand. Mw. Bulk-Borreman heeft al jaren Parkinson. Nu ze ook mentaal achteruit ging, werd het voor haar man te zwaar. Ze is opgenomen in Rietveld. Moge zij zich van goede zorgen omringd weten. Mw. M.H. Schouten-Hoogendoorn moet 9 september een hernieuwde staaroperatie ondergaan. Dat het dit keer goed mag gaan. Mw. W. de Groot-Bakker heeft een neef Henk, die is uitgegaan naar China als missionair toeruster. Zijn zus Agaath is verpleegster voor de CAMA zending in de bush van Guinee. Ongelofelijk wat jonge mensen aandurven om de Heer op verre posten te gaan dienen.
Bedankt. Harry en Leny Cools willen graag iedereen bedanken voor de vele felicitaties die zij mochten ontvangen t.g.v. hun 55-jarig huwelijk van 23 mei jl. We zijn overweldigd door de vele kaarten, bloemen, mails, cadeaus en nog vele andere vormen van belangstelling!! Nogmaals heel hartelijk dank!!
Huwelijksjubilea. Op 19 augustus hopen dhr. Jac. Pont en mevrouw A.M. Pont-le Clerque hun diamanten huwelijksjubileum te hebben: 65 jaar zijn zij samen op weg en dat komt maar zelden voor. Dhr. Pont is bij velen in de gemeente nog bekend vanwege de vele jaren dat hij kosterde: eerst als hulpkoster in de Adventskerk, samen met zijn broer; later als parttime koster in de Opstandingskerk. Mw. Pont heeft jarenlang als notuliste de wijkkerkenraad West bijgestaan, in de tijd van ds. Ommering. Geen eenvoudige taak, maar ze deed het met liefde. Getuige haar familienaam stamt ze van de Hugenoten, daar is ze trots op. Ze zijn ook wel eens wezen kijken op de plaats in de Cevennen waar het voorgeslacht vandaan komt. Het echtpaar heeft een zoon in Gouda en een dochter van wie zij twee kleindochters hebben. Bij elkaar niet zo’n grote, maar wel een hechte kring. Een deel van de weekdagen is mevrouw in de dagopvang in Oudshoorn. Ze gaat er graag naar toe, maar is ook elke dag blij haar man weer terug te zien. Mogen Gods beloften, waar deze mensen zich zo vaak door bemoedigd wisten, ook in de ouderdom tot hen spreken. Op 21 augustus zijn er twee gouden echtparen. Dhr. N. Verkade en mevr. M.N. Verkade-Groenevelt gaven elkaar het jawoord voor het leven. Fijn dat ze hun belofte mochten gestand doen. Als man en vrouw zich van hogerhand voor elkaar bestemd weten, geeft dat kracht in blijde en droeve dagen. Ds. P.G. Schoneveld en mw. G.P. Schoneveld-van Leuzen hebben er vele pastoriejaren opzitten: 5 jaar in Sluiskil/Sas van Gent, 6 jaar in Minnertsga en 20 jaar in Varsseveld. Ook in het werk voor de kerk deden zij veel samen: mevrouw gaf op al die plaatsen Bijbelles op de openbare school. Door een samenloop kwamen zij 3 jaar geleden hier wonen, het dorp waar de vader van de bruidegom predikant was naast ds. Stehouwer van 1933 tot 1936 en woonde op Emmalaan 2. Onze ds. Schoneveld is trouwens pas later geboren, in 1942 in Den Haag. Het ouderlijk gezin telde uiteindelijk 7 zonen en 3 dochters. De fam. Schoneveld-van Leuzen heeft zelf twee aangenomen zoons, die broers van elkaar zijn, ver weg wonen maar toch regelmatig aankomen. De gezondheid van het gouden paar is broos, maar toch proberen zij aan dingen mee te doen. R.H.M. de Jonge


Bestuur & beleid
Kennismaking ds. Van Rikxoort. Een dezer dagen reizen de voorzitter van de kerkenraad en de voorzitter van de beroepingscommissie naar Hardenberg, om namens de Adventskerk de beroepsbrief te overhandigen aan ds. Van Rikxoort. Vanaf dat moment heeft hij drie weken de tijd om het beroep te overwegen. Dat is een spannende periode voor alle betrokkenen – in de allereerste plaats voor ds. Van Rikxoort en zijn gezin, maar ook voor de gemeenten in Hardenberg-Heemse en Mariënberg, en natuurlijk ook voor ons in de Adventskerk. Wij wensen hem veel wijsheid en Gods zegen bij het nadenken over het beroep. Voordat hij zijn besluit neemt, wil ds. Van Rikxoort graag kennismaken met onze gemeente – en wij zien ernaar uit om hem en zijn vrouw te ontmoeten! Op zondag 1 september hoopt hij voor te gaan in de Adventskerk, in de morgendienst (9:30 uur). Na de dienst, tijdens het koffiedrinken, is er alle gelegenheid voor verdere kennismaking. Er is geen programma, we houden het informeel: gewoon even kort spreken met veel verschillende mensen. Ik hoef u niet uit te leggen hoe belangrijk zo’n kennismakingsmoment is, dus we hopen dat velen van u op zondag 1 september aanwezig zullen zijn! Namens de kerkenraad, Hella Verweij, scriba.