MenuKerken rond Rijn en Gouwe
Kerkblad editie 25

Zondag 8 december
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. W.M. de Bruin
Zondag 15 december
ALPHEN AAN DEN RIJN
Adventskerk, Julianastraat
10.00 uur Ds. W. Nijsse
18.30 uur Ds. J.W. van den Berg, Oecumenische dienst
BonifaciuskerkVieren en Doen
Kerkdiensten. Zondag 8 december is er na afloop van de dienst gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Zondag 8 december zingen we lied 16 = 'Klein, klein kindje' uit de kinderbundel. We zingen zondag 15 december met de kinderen lied 10 - 'Dank U voor deze nieuwe morgen' uit de kinderbundel.
Deurcollecte. Op zondag 15 december wordt er bij het verlaten van de kerk een extra collecte gehouden voor het onderhoud van de pastorieën.
Giften. De heer Sonneveld ontving via de Stichting Vrienden € 50 voor de restauratie van het orgel. In de brievenbus van het Kerkelijk Bureau zat een gift van 20 euro voor het Orgelfonds. Hartelijk dank. Mevr. L. van `t Wout ontving 20 euro voor de bloemen. Mevr. R. Visser ontving 10 euro voor de HVD. Mevr. Ria Langeveld heeft een gift ontvangen van 10 euro voor de kerk en 10 euro voor Zimbabwe. De heer Sonneveld ontving via de Stichting Vrienden van de Adventskerk een gift van € 25 en een gift van € 30 voor de orgelpijpactie. Ds. de Jonge ontving 50 en 20 euro voor de kerk; 20 euro voor het orgel; 15 euro t.v.b., bestemd voor de diaconie en nog eens 20 euro voor de diaconie en 50 en 10 euro voor noodhulp in Zimbabwe. Hartelijk dank.
Giften HVD. Afgelopen weken hebben we de volgende giften ontvangen: Mevrouw Schuitemaker, Turkenburg-Kruijswijk en meneer Bouman ontvingen allen 10 euro. Hartelijk dank.
Groothuisbezoek. Op maandag 9 december is er een groothuisbezoek bij Marianne en Peter Sneep, Evenaar 17. Het thema is `Een goed gesprek - een goed verhaal`. Wie wil, kan nog aansluiten! Ook als u niet in Kerk en Zanen woont, bent u van harte welkom. De avond begint om 20:00 uur, de koffie staat om 19:45 uur voor u klaar. Graag even aanmelden bij Frank van den Akker: fvda@ziggo.nl of tel. 06-1283 1141.
Nogmaals: chauffeurs gezocht. De autodienst is dringend op zoek naar meer chauffeurs! U bent eens in de vijf/zes weken aan de beurt, en de ouderen zijn u zeer dankbaar. Want hoe mooi het ook is dat je via de draadomroep kunt meeluisteren, je beleeft toch meer aan de dienst als je er daadwerkelijk bij kunt zijn. En dat maakt de autodienst mogelijk. We laten onze ouderen toch niet zitten? Geef u op! Meer informatie: Nico van den Bosch, tel. 06-8132 1664.
Intrededienst. Op zondag 12 januari om 14:30 uur is de intrededienst van ds. L. van Rikxoort. Als gemeente zien we ernaar uit! Het is heel goed om na zo’n lange vacatureperiode weer een eigen predikant te krijgen. En daarom willen wij hem en zijn vrouw – en alle gasten die de intrede met ons komen vieren – een warm welkom geven. De intredecommissie zoekt mensen die een taart, cake of iets anders lekkers willen bakken voor bij de koffie na de dienst. We weten uit eerdere ervaring dat u heel goed bent in het bakken… dus we hopen dat we ook nu op u mogen rekenen! Meld u aan bij intrede@adventskerk.info, of bij een van de commissieleden: Marieke Hoogendoorn, Atie Kroon, Peter van ’t Wout en Hella Verweij. Alvast hartelijk dank!
Agenda.
Zondag 8 december
11:30 uur: Repetitie kerstkoor.
Maandag 9 december
20:00 uur: Vergadering College van Kerkrentmeesters, Adventskerk.
20:00 uur: Groothuisbezoek in wijk Kerk en Zanen, Evenaar 17.
Dinsdag 10 december
10:00 uur: Inloopochtend, Ontmoetingsruimte. Belangstellenden kunnen met elkaar een kopje koffie of thee drinken in de ontmoetingsruimte van de kerk. Eén van de pastores en een groepje vrijwillig(st)ers zullen er ook weer zijn. Iedereen is van harte welkom!
20:00 uur: Kring Lopend Vuur, Churchillaan 18. Kring Lopend Vuur bij Astrid Stapper, Churchillaan 18. Sonja Huisman-Duurkoop bereidt de avond voor aan de hand van een vrij onderwerp. Wilt u zich ook bij de kring aansluiten of een avond meedraaien? U bent altijd van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Charlotte van Tol, telefoonnummer 06 – 30 49 27 94.
Vrijdag 13 december
20:00 uur: Gospel en Soul Night, Adventskerk. Op vrijdag 13 december organiseert Stichting Vrienden van de Adventskerk voor de 3e keer een gospelconcert in de Adventskerk. Dit keer staat Elijah Gospel and Soul Choir op het podium. Special guest die avond is Edsilia Rombley. Een bijzondere avond, mis het niet. Kaartverkoop via de website is gestart. (https://www.vriendenvandeadventskerk.info/events-1/gospel-and-soul-night-special-guest-edsilia-rombley)
Zondag 15 december
11:30 uur: Repetitie kerstkoor.
Maandag 16 december
10:00 uur: Gebedskring, Molenwerfstraat 17.
Woensdag 18 december
11:00 uur: Kerstviering ouderen (HVD), Adventskerk. De HVD organiseert een kerstviering en lunch voor de ouderen (75+).Omzien naar elkaar

Bloemen. Op zondag 24 november gingen de bloemen met een felicitatie van de gemeente naar dhr. D. de Bruijn en mevr. T. de Bruijn-Kelderman, Uranusstraat 18 en met een groet van de gemeente naar mw. N. Blom-Oudshoorn, Revalidatieafdeling De Brug bij Oudshoorn, kamer 12. Op zondag 1 december gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar mw. H.C. Verschuur-Uittenboogaart, Steekterweg 55 en met een groet van de gemeente naar mw. A.T. Brinkman-Koens, Zuidpoolsingel 236
Pastoraat ds. De Jonge. “U brengt wel veel bezoeken, maar u hebt dan verder ook niets te doen”, zei onlangs iemand. Maar er zijn altijd extra dingen. Vorige week had ik met de familie van een overledene een rouwdienst voor te bereiden, de levensbeschrijving te maken en een meditatie over een aangereikte tekst, plus het in memoriam; ik had een overleg over de week van gebed voor de eenheid en ook éen over de kerstmorgendienst met Simon Stelling; dan inderdaad 15 huisbezoeken kriskras door Alphen (met de telefonische afspraken daarvoor) en nog 2 ziekenhuisbezoeken te doen en nog wat briefjes voor de e.v. Bijbelkring rond te brengen, de bloemen door te geven en de giften bij te houden. U ziet: je kunt niet in andermans portemonnee kijken, maar ook niet in andermans agenda!... Mw. N. Blom-Oudshoorn werd uit het ziekenhuis in Leiderdorp ontslagen en mag nu verder revalideren op de afdeling De Brug van Alrijne-Alphen. We wensen haar een gestadige vooruitgang en de levensmoed die daar voor nodig is. Mw. A.T. Brinkman-Koens onderging een dubbele staaroperatie in Leiderdorp en een week later in het Langeland ziekenhuis te Zoetermeer een 7e operatie aan het oor, ditmaal een ingewikkelde huidtransplantatie. Zou het ditmaal eindelijk goed zijn? We hopen het met haar. Mw. H.S. Verschuur-Uittenbogaard onderging op 25-11 in het Antonius Ziekenhuis in Utrecht een operatie aan een beknelde zenuw in de rug. Moge zij van de vele pijn die ze gehad heeft weldra verlost zijn. Dhr. G. Tuinenburg is de laatste tijd niet in orde en heeft zich onder doktershanden moeten stellen. Hopelijk kan er aan zijn kwaal iets gedaan worden. Wiljo en Jantine v.d. Weerd zijn van de Aziëlaan verhuisd naar de Wegastraat 22 – nuttig om te weten voor wie o.a. in het jongerenwerk met hen te maken hebben. Op 27 november kwam een eind aan het 65 jarige leven van Stephan van Eerdewijk. Wat had hij gehoopt dat hij met zijn chemokuren, operatie, bestralingen en weer chemo er bovenop zou komen. Na anderhalf jaar heeft hij de strijd moeten opgeven. Toch was hij niet bang om te sterven, want hij wist tot Wie hij heenging. Als u dit leest, hebben we hem op 3 december naar zijn laatste rustplaats gebracht.
Huwelijksjubileum. Op 25 november waren dhr. D. de Bruijn en mw. T. de Bruijn-Kelderman 65 jaar getrouwd. Zij zijn de meeste zondagen nog in ons midden. Dhr. de Bruijn heeft na zijn vervroegde pensionering de diaconie van Oudshoorn-Ridderveld gediend als penningmeester en ook veel gedaan om de beide diaconieën aldaar (Herv. en Geref.) te herenigen. Mw. De Bruijn is in de HVD actief geweest en heeft vele jaren als vrijwilligster de kinderen van de Zonnehof vervoerd. Zaterdag 23-11 hebben zij het feest gevierd met een hele schare kinderen en (achter)kleinkinderen, maar ook met neefs en nichten, vrienden en bekenden. De dank aan Hem die hen door alles heeft spaarde vervult hen diep. R.H.M. de Jonge
In Memoriam. Thomas (Tom)Leenhouts werd in 1919 geboren in Hattem, als oudste van uiteindelijk 4 kinderen, maar reeds als kleuter verhuisde hij met zijn ouders naar Hoogengraven in Salland. Daar was zijn vader onderwijzer aan de chr. school. Hij doorliep de HBS in Zwolle. Daarnaast kreeg hij orgelles en dat werd zijn grote passie. Hij werd hulporganist in de dorpskerk in Ommen. Graag had hij de muziek ingegaan, maar liet zich toch opleiden tot gemeenteambtenaar. Dat is hij geweest in Dedemsvaart, in Warnsveld en Rijssen. In 1939 en tijdens de Duitse inval was hij gemobiliseerd dienstplichtige; heeft ook nog een tijd moeten onderduiken. In 1954 kreeg hij een aanstelling in het Leidse stadhuis, waar hij opklom tot hoofd van de secretarie gemeentewerken. Daar leerde hij ook zijn vrouw Tiny Dubbeldam kennen met wie hij in 1956 trouwde. Zij kregen 2 zoons en een dochter. Jarenlang woonden zij in de Antonie Duicklaan bij de Leidse Hout. In die tijd was hij organist van de kapel van het Diaconessenhuis. Hij maakte vaak zelf de zettingen van de te zingen liederen. Al zijn kinderen erfden zijn muzikaliteit, maakten er zelfs hun beroep van. Fietsen en streken verkennen waren ook hobbies van hem. In 2010 zochten zij gerieflijker huisvesting en kwamen zo in een flat in de W.M. Offringalaan in Alphen. Hij werd lid van onze gemeente en kreeg een band met ds. Schenderling. In februari 2016 kwam hij na een val in Alrijne en via Leijthenrode in Oudshoorn terecht. De laatste 1 1/2 jaar kwam hij niet meer van bed en was erg doof. Tom Leenhouts leefde uit de verwondering over Gods genade die hem ten deel viel: dat hij een goede vrouw vond (die hem in mei voorging), dat hij zo oud mocht worden ondanks dat hij sinds 1960 op éen long leefde, dat hij zoveel schoons o.a. in de muziek van Bach vond en dat hij Jezus Christus mocht kennen. De rouwdienst op 21 november stond in het teken van Job 19 : 25 -"Ik weet dat mijn verlosser leeft". Met dat uitzicht brachten we hem naar zijn laatste rustplaats. R.H.M. de Jonge


Bestuur & beleid
Terugblik gemeenteavond. Op 27 november hadden we een goed bezochte, geanimeerde gemeenteavond. Ds. Zijlstra vertelde in het kort wat de ideeënbus de afgelopen maanden had opgebracht. Dat was veel! Als kerkenraad zijn we heel blij met alles wat er door u is ingediend. Dat varieerde van heel concrete, praktische tips en suggesties (die we de komende tijd allemaal gaan bekijken en/of bij de juiste persoon neerleggen) tot ideeën over de grote lijnen. Een duidelijke rode draad was: we zijn blij met de diensten zoals we die in de Adventskerk houden! Tegelijk leven er ook wel wensen voor veranderingen, en die wensen zijn soms tegenstrijdig… Over twee van die wensen hebben we in groepjes doorgepraat: het idee om jeugddiensten in de ochtenddienst te houden (i.p.v. aparte dienst), en de wens om meer te variëren in de liederenkeuze (ook liederen uit andere bronnen dan het Liedboek). Het was mooi om te zien dat er wel verschillende opvattingen leefden, maar dat men elkaar ook duidelijk de ruimte wilde gunnen. Ook over onze rol als kerk in het centrum hebben we doorgepraat, en over activiteiten op de zondagmiddag. In de ideeënbus zijn ook veel ideeën aangedragen voor activiteiten voor specifieke doelgroepen of juist voor de hele gemeente, jong en oud samen. Het is duidelijk dat de informele contactmomenten – zoals koffiedrinken, de inloopochtend, de startzaterdag – zeer worden gewaardeerd; veel mensen zeiden dat we daar wel meer van mogen organiseren. Kortom, genoeg stof tot nadenken. Iedereen die iets in de ideeënbus heeft ingeleverd en/of op de gemeenteavond heeft meegepraat: hartelijk dank! De kerkenraad gaat de komende maanden weer met dit alles aan de slag. U hoort weer van ons… Hella Verweij, scriba.