Online kerkdienst
zo 29 nov10:00Ds. L. van Rikxoort
Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal
Orde van dienst
orgelspel
afkondigingen
een kind steekt de eerste adventskaars aan
lied: 461
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: Psalm 25: 7 en 10
leefregel: Romeinen 13: 8 – 14
lied: 130c: 1 en 2
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
lied: 130c: 3 en 4

de kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezingen: 2 Petrus 3: 1-13 en Openbaring 19: 6 – 9
lied: 747: 5 en 7
verkondiging
geloofsbelijdenis (door de gemeente hardop uitgesproken)
kinderen komen terug in de kerk
aandacht voor het Adventsproject
projectlied: zie bijlage
onderwijzing bij het avondmaal
lied: 519: 1 en 2 (Hemelhoog)
gebed, te besluiten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader

nodiging
gemeenschap van brood en wijn

dankzegging na de maaltijd
slotlied: 442

Projectlied Kindernevendienst (Melodie: Hosanna, Hosanna, de Koning komt)
couplet:
De engel van God in de tempel, waar
Zacharias geschrokken naar hem ziet.
‘Een zoon hem beloofd, maar dat kan toch niet?’
Het weerspiegelt zijn ongeloof; ‘ja, maar…’.
refrein:
Gods eng’len vertellen blij:
‘Hij ziet toekomst, ook in jou’.
Die boodschap, dat weten wij,
weerspiegelt Gods grote trouw.


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.

Terugkijken eerdere diensten?
- Klik hier om naar eerder uitgezonden diensten te gaan.

Terug naar de website van de Adventskerk?
- Klik hier om terug naar de startpagina te gaan.