Online kerkdienst
zo 8 nov10:00Ds. L. van Rikxoort
Oogstdienst
Orde van dienst
inleidend orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 145: 1 en 5
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied van verootmoediging: Hemelhoog 286
verkondiging van Gods genade
lied: 704: 1
de tien woorden als geloofsbelijdenis
lied: 704: 3
gebed om de opening van het Woord
kinderlied: Dank u voor de wonderen die gebeuren (Kl. 11)
schriftlezingen: Lucas 12: 13-21 en Filippenzen 4: 10-20
tekstaankondiging: Filippenzen 4: 11b-13
lied: Psalm 119: 22, 25 en 26
verkondiging
korte orgelimprovisatie over lied 909
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
slotlied: Hemelhoog 617a
wegzending en zegen
uitleidend orgelspel


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.

Terugkijken eerdere diensten?
- Klik hier om naar eerder uitgezonden diensten te gaan.

Terug naar de website van de Adventskerk?
- Klik hier om terug naar de startpagina te gaan.