Online kerkdienst
Orde van dienst
zo 9 mei09:30Drs. Joh. van Eijsden
uit Driebruggen
Intochtslied: Liedboek 642: 1 en 5 (Ik zeg het allen, dat Hij leeft… en De donkere weg die Hij betrad)
Stilte, verootmoediging
Votum en groet
Kinderlied: Lied 6
Wetslezing: Exodus 20 en Matth. 22: 36 t/m 40
Ps. 6: 1 (Heer, toon mij uw genade, straf mij niet naar mijn daden)
Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezingen: I Korinthe 15:12 – 23 en Openbaring 20: 11 t/m 15
Ps. 21: 1 en 3 (O Heer, de koning is verheugd…. en Al wat de Koning had begeerd)
Prediking: I Korinthe 15: 20
Ps. 118: 5 (De Heer is mij tot hulp en sterkte)
Dankgebed en voorbede
Ps. 17: 3 ( Gij hulp van wie wordt overmand)
Wegzending


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.
Recente kerkdiensten op youtube
zo 2 mei09:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Jeugddienst
zo 25 apr10:00Ds. L. Hoogerwerf
uit Woubrugge
zo 18 apr10:00Ds. L. van Rikxoort
Komenend/recente rouwdiensten op youtube
vr 7 mei13:00Ds. S. de Vries-Terpstra
Rouwdienst Heiltje Martina van Zwieten - Verhagen
za 1 mei11:30Ds. S. de Vries-Terpstra
Rouwdienst Aart Cornelis Kouwenhoven
vr 16 apr12:00Ds. L. van Rikxoort
Rouwdienst Mari Cornelis Woensdregt