Online kerkdienst
Orde van dienst
zo 11 apr10:00Ds. S. de Vries-Terpstra
Bevestiging ambtsdragers
Welkom en mededelingen
Psalm 90: 1 en 8 (Gij zijt geweest, o Heer)
Stil gebed, votum en groet
Gebed
Lied 885: 1, 2 (Groot is uw trouw)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 40 (Samen)
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Lucas 24: 13-49
Lied 642: 1, 2, 8 (Ik zeg het allen, dat Hij leeft)
Verkondiging
ELB 212: 1, 2 (Heer wat een voorrecht)
Afscheid
Dankgebed
Opdracht
Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten
Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die nieuw aantreden
Gebeden
Zegen
Gebed
Aanvaarding en verwelkoming:
Voorganger: Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen, diaken en kerkrentmeester.
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hooghouden in hun ambt en dienst?
Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.

Toezingen en zeggen: Lied 363 (Dat ’s Heren zegen op u daal)
(Dit wordt eerst door de voorzangers gezongen en dan, onder orgelspel, door de gemeente uitgesproken)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Hemelhoog 473: 1, 2, 3 (Gebed om zegen)
Zegen
Gemeente: Amen
Hemelhoog 472: 1, 2 (Ga nu heen in vrede)Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.
Recente kerkdiensten op youtube
zo 4 apr10:00Ds. L. van Rikxoort
Eerste Paasdag
za 3 apr19:30Ds. J.W. van den Berg
Avondgebed
Maranathakerk
vr 2 apr19:30Ds. L. van Rikxoort
Goede Vrijdag
Viering Heilig Avondmaal
Komenend/recente rouwdiensten op youtube
vr 16 apr12:00Ds. L. van Rikxoort
Rouwdienst Mari Cornelis Woensdregt
wo 3 feb12:15Mw. J. Pennewaard
Rouwdienst Johanna Elisabeth Uitvlugt - van Geelen
do 21 jan12:00Ds. Leo van Rikxoort
Rouwdienst Jannie Kleijn - Koetsier