Online kerkdienst
Orde van dienst


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.
Recente kerkdiensten op youtube
zo 17 jan10:00Ds. S. de Vries-Terpstra
en ds. L. van Rikxoort
Verbintenis en Intrede
Orgelspel
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Aanvangslied – Psalm 92: 1, 3 (Waarlijk, dit is rechtvaardig)
Stil gebed / votum en groet
Kinderlied 10: 1, 2, 3, 7 (Dank U voor deze nieuwe morgen)
Presentatie / opdracht / gelofte
Gebed
Lied 360: 1, 2, 3, 6 (Kom Schepper, Geest)
Verbintenis en handoplegging
Toezingen en toezeggen: Lied 363 (Dat ’s Heren zegen op u daal’)

(Eerst gezongen door de voorzangers, daarna uitgesproken door de gemeente)
Aanvaarding en verwelkoming
Ds. Van Rikxoort: Gemeente, dit is uw predikant. Wilt u ds. De Vries-Terpstra als herder en leraar in uw midden ontvangen en haar hooghouden in haar ambt?
Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.
Vredegroet
Ds. De Vries-Terpstra: De vrede van de Heer zij altijd met u.
Gemeente: Ook met u zij de Heer.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Gesprek met de kinderen
Schriftlezing: Jesaja 55: 1-9
Lied 362: 1, 2, 3 (Hij die gesproken heeft een woord dat gáát)
Schriftlezing: Johannes 7: 37
Lied 653: 1, 3, 7 (U kennen, uit en tot U leven)
Verkondiging
Muzikaal intermezzo: Arioso, J.S. Bach (op orgel en saxofoon)
Hemelhoog 336: Groot is uw trouw
Gesprekje met de kinderen
Kinderlied 28: God kent jou
Gebeden en gaven
Lied: Ga maar gerust (Lied 15 uit: Het liefste lied van overzee, deel 2)
Zegen
Gesproken ‘Amen’ (allen)
Orgelspel

Ga maar gerust (melodie: Ik bouw op U)

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht.
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
zo 10 jan10:00Ds. J.A. Compagner
uit Woerden
zo 3 jan10:00Ds. L. van Rikxoort
vr 1 jan10:30Ds. L. van Rikxoort
Nieuwjaarsmorgen
Komenend/recente rouwdiensten op youtube
vr 29 jan12:30Ds. R.H.M. de Jonge
Rouwdienst Theuntje Windhorst-Rijswijk
do 21 jan12:00Ds. Leo van Rikxoort
Rouwdienst Jannie Kleijn - Koetsier