Online kerkdienst
zo 6 dec10:00Ds. L. van Rikxoort
Tweede Advent
Orde van dienst
orgelspel
afkondigingen
een kind steekt de tweede adventskaars aan en leest een gedichtje
lied: 461
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
inleiding op de lezingen/preek
lied: 25a
leefregel
lied: 314: 2
gebed om schuldvergeving en verlichting met de Heilige Geest
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
schriftlezingen: Matteüs 1: 1 – 6 en Genesis 38: 1 – 30

lied: Psalm 32: 1 en 4
verkondiging
orgelimprovisatie en zingen van lied: 489: 1 en 2
aandacht voor het adventsproject
projectlied: zie bijlage
dankgebed en voorbeden, te besluiten met het Onze Vader
slotlied: 439: 1 en 3
wegzending en zegen
orgelspel


Instructie
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.

Terugkijken eerdere diensten?
- Klik hier om naar eerder uitgezonden diensten te gaan.

Terug naar de website van de Adventskerk?
- Klik hier om terug naar de startpagina te gaan.