Online kerkdienst
zo 2 aug09:30Ds. W. Biesheuvel
uit Hazerswoude-Rijndijk
Orde van dienst
Thema: “Gebeds-ruimte”

VOORBEREIDING
- Welkom en mededelingen
- Wij luisteren naar: Psalm 65:1 en 2
- Moment van stilte, openingswoorden en groet
- Over deze dienst…
- Smeekgebed
- Wij luisteren naar: Lied 905:1, 3 en 4

DE SCHRIFT GAAT OPEN
- Gebed bij de opening van de Schrift
- Woordje voor de kinderen
- Wij luisteren naar: Liedbundel Adventskerk 8, “O lieve Heer, ik ben zo blij”
- Kinderen gaan naar de nevendienst
- Lezing uit het Oude Testament: Genesis 18,16-33
- Wij luisteren naar: Lied 422:3
- Lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 11,1-13
- Wij luisteren naar: Lied 894
- Preek
- Wij luisteren naar: Lied 275

GEBEDEN EN GAVEN
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
- Wij luisteren naar: Lied 906:1, 7 en 8

HEENZENDING EN ZEGEN
- Zegen, gezamenlijk gesproken amen
- Collecte bij de uitgang


Instructie
- De aankomende dienst is nog niet vermeld. Wacht nog even tot zaterdag. In plaats daarvan ziet u hierboven de meest recente dienst die op youtbe is uitgezonden.
- Ga met de muis naar de video en klik dan op play () in het midden van de video om te starten.
- Als u dat doet voordat de dienst begint ziet u dat de tijd nog aftelt. U kunt rustig wachten totdat er beeld komt. (Ongeveer 15 minuten voor aanvang).
- Als u kort voor aanvang nog geen beeld hebt, kijk dan of u wel op play hebt geklikt.

Terugkijken eerdere diensten?
- Klik hier om naar eerder uitgezonden diensten te gaan.

Terug naar de website van de Adventskerk?
- Klik hier om terug naar de startpagina te gaan.