MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 27 november 2022 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 3 - Zing alle dagen een lied voor de Heer
Orde van dienst:
Welkom / mededelingen
De eerste adventskaars wordt aangestoken
Intochtslied: Ps. 25: 2, 3 (Here, maak mij uwe wegen)
Stil gebed, votum en groet
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Gebed om vergeving
Genadeverkondiging
Lied 437: 1, 2, 4, 5 (Kom tot ons, scheur de heem’len Heer)
Gebed om de heilige Geest
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 3: Zing alle dagen een lied voor de Heer
Schriftlezing: Lucas 1: 5-25
Lied 442 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 445: 3, 4 (Hoevele zwarte nachten)
Kinderen komen terug van de KND, aandacht voor project
Onderwijzing
Avondmaalscollecte, terwijl we zingen: Lied 440: 1, 2 (Ga, stillen in den lande)
Gebed, besloten met gezamenlijk Onze Vader
Lied 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)
Nodiging
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd: Lied 440:3
Collecte
Hemelhoog 145: 1, 3, 5 (O kom, o kom, Immanuël)
Zegen / gezongen amen

Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling van Ontvangst: Dhr. R.H. Koornstra
Ouderling: Dhr. B.E. van Ark
Ouderling: Mw. R. Westdijk
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Dhr. W. Bol
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. H. Hoogkamer
Oppasdienst (in de kerk): Hannah Hoornstra
Oppasdienst (in de kerk): Loes Stigter
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 2: Thonny Brands
Kindernevendienst Assistent: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Riette Bol-van den Bosch
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Martine Stapper
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.