MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 28 november 2021 - 16:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Welkom / mededelingen
Intochtslied: Ps. 25: 1, 2, 3
Stil gebed, votum en groet
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Gebed om vergeving
Genadeverkondiging
Woord voor onderweg 2 Petrus 1:16-19
Lied 919: 1, 3, 4 (Gij die alle sterren houdt)
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Ruth 1
Lied 1005: 1, 3, 5 (Zoekend naar licht)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)
Onderwijzing
Lied 442 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen)
Gebed, besloten met gezamenlijk Onze Vader
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd
Hemelhoog 145: 1, 3, 5 (O kom, o kom, Immanuël)
Zegen / gezongen amen
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Dhr. H.J. Catsburg
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Marlies Oosterom
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.