MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 28 november 2021 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Eerste Advent
Viering Heilig Avondmaal
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 10 - Dank U voor deze nieuwe morgen
Orde van dienst:
Welkom / mededelingen
De eerste adventskaars wordt aangestoken
Intochtslied: Ps. 25: 1, 2, 3
Stil gebed, votum en groet
Voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal
Gebed om vergeving
Genadeverkondiging
Woord voor onderweg 2 Petrus 1:16-19
Lied 919: 1, 3, 4 (Gij die alle sterren houdt)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 10: Dank U voor deze nieuwe morgen/ kinderen naar KND en 12+
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Ruth 1
Lied 1005: 1, 3, 5 (Zoekend naar licht)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 340b (Apostolische geloofsbelijdenis)
Kinderen komen terug van de KND/12+, aandacht voor project
Onderwijzing
Lied 442 (Op U mijn Heiland blijf ik hopen)
Gebed, besloten met gezamenlijk Onze Vader
Gemeenschap van brood en wijn
Dankzegging na de maaltijd
Hemelhoog 145: 1, 3, 5 (O kom, o kom, Immanuël)
Zegen / gezongen amen
Er is kindernevendienst.
Er is 12-plus groep in de jeugdruimte van de Adventskerk. De jongeren gaan daarheen als de predikant dat tijdens de dienst aangeeft.
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar het Pancratius gebouw (Zie plattegrond).
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. J. Sonneveld
Ouderling van Ontvangst: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Ouderling: Dhr. P. de Rijk
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Diaken: Dhr. M. Wirht
Diaken: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Dhr. J. Wassenaar
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Oppasdienst (gebouw SKA): Nienke Hoogendoorn
Oppasdienst (gebouw SKA): Lianne Boerefijn
Kindernevendienst Groep 1: Heleen de Goey
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Jan Damwijk
Coordinator: Heleen Stigter - Verschuur
Coordinator: Elvira Barendregt
BHV: Dhr. D.J. Lagerweij
Beamer: Martine Stapper
Video: Dirk Dirkzwager
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.