MenuOverzicht liederen
Inhoud en zoeken
Vanaf 30 april 2017 zingen we in de Adventskerk tijdens de normale ochtend- en avonddiensten uit het Nieuwe Liedboek (Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk). Daarnaast gebruiken we in beide diensten de 'Liedbundel Adventskerk'.Op deze pagina kunt u opzoeken waar u liederen kunt vinden. Alle liederen die u hier tegen komt staan óf in het Nieuwe Liedboek, of in de Liedbundel Adventskerk. Vooral het terugvinden van gezangen wordt hier makkelijker gemaakt. U kunt een totaaloverzicht zien van alle gezangen die in beide bundels terecht zijn gekomen. Ook kunt u met (delen van) titels van liederen zoeken. Bij de kinderliederen is meestal ook in verwijzing opgenomen naar de youtube website waar veel liederen zijn te vinden.Deze pagina is bij de overgang naar het Nieuwe Liedboek en de bundel handig, maar blijft ook daarna praktisch om snel te kunnen zoeken. Voor dat doel blijft deze pagina dan ook bestaan.

Zoeken
U kunt naar (fragmenten) van titels zoeken. (Als u geen zoekresultaten krijgt probeer dan alleen het belangrijkste sleutelwoord uit de titel):
Zoek op titel:
Overzicht Psalmen en 'psalmliederen'
In het Nieuwe Liedboek zijn alle Psalmen ongewijzigd opgenomen. Bij de indeling zijn de liederen die op een psalm gebaseerd zijn op die plek in het liedboek opgenomen. De psalmen zelf vindt u op het liedbord in de kerk met als aanduiding Ps. de op een psalm gebaseerde liederen worden met Ld. + nummer + kleine letter aangegeven.
Overzicht gezangen (1974)
In dit overzicht ziet u alle gezangen die terugkomen in het Nieuwe Liedboek of die zijn opgenomen in de Liedbundel Adventskerk die vanaf 30 april 2017 gebruikt wordt. In de Liedbundel Adventskerk staan kinderliederen en gezangen. De bundel kunt u bij het binnengaan van de kerk pakken.
Overzicht Nieuwe Liedboek (2013)
In dit overzicht ziet u de volledige inhoud van het Nieuwe Liedboek (Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk).
Overzicht Kinderliederen
In dit overzicht ziet u de volledige inhoud van Deel 1 van de 'Liedbundel Adventskerk'. In dat deel staan de kinderliederen. In Deel 2 staan enkele gezangen die niet in het Nieuwe Liedboek terugkomen.).

Praktische punten
In principe gaan we er van uit dat u zelf het liedboek (Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk) meeneemt. Alleen voor gasten liggen er enkele exemplaren in de kerk, zodat zij zich welkom voelen en kunnen deelnemen aan de dienst. De Liebundel Adventskerk krijgt u bij binnenkomst uitgereikt en we vragen u die na afloop weer terug te leggen. Deze bundel wordt zowel in de morgen- als avonddiensten gebruikt. Bij bijzondere diensten (doop, kerst, pasen, etc.) is er meestal een gedrukte liturgie. Toch is het handig om er een gewoonte van te maken uw eigen liedboek mee te nemen. Tot 30 april 2017 waren we in de luxe positie dat er door de jaren heen vanuit verschillende kanten zoveel exemplaren van liedboeken in de kerk waren, dat u ook altijd een liedboek uit die verzameling kon gebruiken. Dat zal nu we (net als veel andere kerken) over gaan op het nieuwe liedboek niet zo zijn.

Liedborden
In de kerkzaal hangen twee liedborden waarop de liederen zijn aangegeven. Hieronder een voorbeeld van de indeling:
PS.1181 2De psalmen vindt u in het eerste deel van het Liedboek. Bij het aanvangslied gaat iedereen staan.
9 10Er wordt - na een onderbreking - verder gezongen uit hetzelfde lied, de aangeven verzen.
KL.39Kinderliederen vindt u in de Liedbundel Adventskerk - het eerste deel. Als er geen verzen staan aangegeven zingen we het hele lied. Meestal gaan de kinderen onder het muzikale naspel van dit naar de nevendienst.
LD.8691 2 4De liederen vindt u in het Liedboek. We zingen de aangegeven verzen.
LD.3301 2
GEZ.3141 3 4De (extra) gezangen vindt u in de Liedbundel Adventskerk - het tweede deel.
PS.150Bij het laatste lied (slotlied) gaat iedereen staan. Aansluitend volgt de zegen. Daarna zingt de gemeente drie maal 'amen'.

Onder de te zingen liederen staan meestal de gedeelten uit de Bijbel die worden gelezen. Die vermelding is bedoeld voor als u wilt meelezen tijdens de schriftlezing.