MenuPreken
Informatie over de kerkdienst
Voorganger:Ds. H. Overeem
Datum:zondag 5 januari 2020
Plaats:Adventskerk
Eerste schriftlezing:Johannes 1.35-51
'Ontmoegingen met Jezus'
Een preeksamenvatting

1. Gewone mensen doen bijzondere ontdekkingen. In Johannes 1.35-51 treffen we twee broers aan, Andreas en Simon, beiden een leerling van Johannes de Doper. En we treffen Filippus en Natanaël aan, twee buurtgenoten. Deze vier zullen Jezus van Nazareth ontmoeten. Hier is het allemaal begonnen – die beweging van mensen rond Jezus Christus. Er straalt een onbevangenheid af van deze ontmoetingen die jaloers maakt. Hoe komen deze tot stand?

Andreas en Simon.
Zij horen Johannes de Doper over Jezus vertellen en gaan met hem mee. Wat valt op?
i. Een ontmoeting met Jezus loopt vrijwel altijd via een medemens. Johannes is een schakeltje in het geloofsleven van anderen. Hoe zouden de beide broers ooit van Jezus hebben gehoord, als Johannes zijn mond had gehouden?
ii. Niet alleen wat Johannes doet, ook wat hij zegt is van belang. Hij spreekt onbekommerd over het Lam van God. Stevige Bijbeltaal! Daar zijn vandaag mensen veel minder mee vertrouwd. Toch, schuw de grote woorden als liefde, genade, vergeving of gerechtigheid niet.
iii. Er is ontspanning. De broers zijn de gehele dag bij Jezus op bezoek (vers 39). Hij geeft hen de tijd om te ontdekken wie Hij is, ruimte om geloof te laten ontstaan. Een ontmoeting met Jezus ontstaat niet geforceerd.

Filippus en Natanaël
Een tweede ontmoeting volgt, nu tussen Jezus en twee buurtgenoten. Wat valt op?
i. Jezus neemt zelf initiatief. Hij besluit om naar Galilea te gaan en ontmoet daar Filippus (vers 43). Deze ontmoeting was geen toevalligheid, maar ligt verankerd in de missie van Jezus. Filippus is mogelijk een Griek – van meet af aan verzamelt Jezus óók niet-Joodse leerlingen.
ii. Jezus vervult een oud verlangen. Filippus vertelt Andreas dat ze Hem gevonden hebben waar Mozes en de profeten over spreken. Al eeuwen keek Israël uit naar de Messias. Er is trouwens geen mens zonder verlangen, al is daar misschien het stof op gekomen.
iii. Jezus gaat in op (kritische) vragen. Natanaël geeft zich niet zomaar gewonnen: een Messias uit Nazareth? Kan daar iets goeds vandaan komen (vers 46)? Twijfel en kritiek kunnen als een harnas zijn waarmee we Jezus van het lijf houden. Tegelijk neemt Jezus deze serieus.

2. Met deze ontmoetingen is het allemaal begonnen. In alle eenvoud vinden mensen Jezus. Mensen die naar Hem op zoek zijn. Mensen die elkaar meenemen en warm maken voor wat zij gevonden hebben. Dit is kerk-zijn teruggebracht tot haar levendige kern. Hier klopt het hart van een christelijke gemeenschap. 20 eeuwen kerkgeschiedenis is ook te beschrijven aan de hand van ontmoetingen. En deze geschiedenis wordt ook vandaag geschreven. Het geldt ons allen: de roeping om terug te gaan naar het hart van de christelijke gemeenschap. We hebben elkaar nodig voor de ontmoeting met Jezus Christus.

Om over na te denken
a. Lees de passage nog eens door. Met wie van de personen heb je het meest?
b. Kerk-zijn als ontmoeting met elkaar en met Jezus. Wat ervaar je daar van?
c. Waar zou je voor willen danken, bidden?