MenuJubilate Deo
Algemene informatie

Jubilate Deo is een koor dat onder meer de grotere koorwerken zingt. Tevens verleent het koor medewerking aan kerkdiensten. De repetities zijn op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Bron. Dirigent is Gert.J. Hans uit Wilnis.

Contact kunt u opnemen met de secretaris:
dhr. D. Kardol,
Portugalstraat 30
tel. 425554