MenuWerkgroep interkerkelijke diensten met en voor mensen met een verstandelijke beperking
Bijzondere diensten

Deze diensten, die voorbereid worden door een werkgroep, hebben een speciaal karakter door ze zoveel mogelijk af te stemmen op de belevingswereld van de gehandicapten. De gehandicapten worden actief in de dienst betrokken. Soms werken zang- en muziekgroepen mee. De predikanten komen afwisselend uit de deelnemende kerken, te weten de Gereformeerde Kerk van Alphen aan den Rijn, de Hervormde gemeente Alphen aan den Rijn en de Christelijke Gereformeerde Kerk van Boskoop.

Waar en wanneer?

De diensten worden gehouden in de Adventskerk en vangen om 16.30 aan. Er wordt niet meer voorafgaand aan de dienst gezongen. De data van de diensten zijn te vinden in het overzicht met kerkdiensten.

Catechese mensen met een verstandelijke beperking

Ook verzorgt de werkgroep aangepaste catechese.
Deze catechisatie/bijbelgroep bestaat nu uit ongeveer 15 mensen. Er wordt gewerkt met een jaarthema, b.v de Mozesverhalen, de tien geboden, vogels in de bijbel, enz. Er worden bijbelverhalen verteld en er wordt veel gezongen. Natuurlijk zijn nieuwe mensen welkom!
Gedurende het winterseizoen is iedereen éénmaal per veertien dagen op donderdagavond van harte uitgenodigd in de Maranathakerk. De catechese wordt verzorgd door Tjitske Ferweda, tel. 0172 494722 en Willy Schoneveld, tel. 0172 493276.

Meer informatie?

Neem contact op met het secretariaat van de Werkgroep:
Nel Pijper (tel. 0172 603202, e-mail: fampijper@zonnet.nl)