MenuKringwerk verzorgingshuizen
Kringwerk Magnolia, Westerhove, Hof van Alfen, St. Joseph en Rijnzate

In de hiervoor genoemde wooncentra wordt vier of vijf keer per jaar, een ontmoetingsochtend- of avond gehouden. Deze bijeenkomsten worden door velen als gezellig, waardevol en verrijkend ervaren.
De ontmoetingmomenten bieden de mogelijkheid om:
• met elkaar in gesprek te zijn onder het genot van een kopje koffie of thee;
• samen te zingen en bidden;
• samen na te denken over thema’s rondom geloof en leven.
Via het Kerkblad wordt u geïnformeerd waar en wanneer er een ontmoetingsmoment plaatsvindt. Bovendien ontvangen bewoners van de genoemde wooncentra, vóór een bijeenkomst, een uitnodiging per brief.

Bewoners van de genoemde wooncentra en andere belangstellenden zijn hartelijk welkom op de genoemde bijeenkomsten! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bijstand in het pastoraat.

Bijstand in het pastoraat