MenuNieuwsberichten

Impressie doopdienst 14 mei

Bron: Adventskerk, Datum: zondag 14 mei 2023

Zondag 14 mei werden in een feestelijke dienst vier kinderen gedoopt. Ds. Leo van Rikxoort ging in deze dienst voor.

Met de kinderen in de kerk sprak ds. Van Rikxoort over het doopwater: zou dat ‘gewoon’ kraanwater zijn? Ze werden het er niet over eens. Doopwater zal toch ook wel bijzonder zijn. Wellicht water uit de rivier waar Jezus in gedoopt werd, de Jordaan. Een klein flesje van dat water had ds. Van Rikxoort meegenomen, om vervolgens het doopvont te vullen met het gewone kraanwater. De doop is bijzonder, niet het water. Bij de doop worden de naam van God en die van ons in één adem genoemd. We behoren Hem toe. En de doop is daar het teken van.

God sluit een verbond
In de preek kwam aan de orde hoe het verbond dat God met de Israëlieten sloot bijzonder is omdat het eenzijdig is. God kiest er voor om een verbond met dat volk te sluiten. Zonder dat het volk zichzelf nu altijd zo fraai gedraagt. Dat word ook niet afgedekt, ook door God niet, maar tegelijk is het verbond krachtiger dan wat we als mensen waarmaken. Dat heeft iets ongemakkelijks. Voor ons is dat niet anders. Jezus is voor onze zonden gestorven en heeft de weg naar God voor ieder van ons definitief geopend. En wij voelen ons wel eens ongemakkelijk als we beseffen dat we ons in het dagelijks leven minder dan we wilden door Zijn liefde lieten leiden. Daarom blijven we onophoudelijk bidden om vergeving én om de kracht van de Heilige Geest, die in de doop onzichtbaar aanwezig is. Zo leven we ook toe naar Pinksteren en bidden we om Geestkracht voor de gemeente, en voor u en jou.

De dienst is hier terug te zien: Video-opname kerkdienst
De foto`s zijn hier te downloaden: Originele foto`s

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Geluid in de Adventskerk
Op zondag 4 juni, na afloop van de dienst, leggen we kort iets uit over het geluid in de Adventskerk en wat dat betekent voor de verstaanbaarheid.
Impressie doopdienst/Pinksteren 28 mei
Zondag 28 mei mochten we in een feestelijke dienst het feest van Pinksteren vieren. In de dienst werd de doop bediend aan Gabriëlla door ds. Sara de Vries-Terpstra [...]
Jaarrekeningen ter inzage
De kerkenraad heeft de jaarrekeningen van 2022 van de diaconie en het college van kerkrentmeesters voorlopig goedgekeurd. Ze zijn nu ter inzage voor geïnteresseerde [...]
Inzameling van oude postzegels en ansichtkaarten.
Heeft u oude ansichtkaarten, geboortekaartjes of postzegels? Gooi ze niet weg! Ze leveren geld op dat voor het zendingswerk van Kerk in Actie en GZB (de Gereformeerde [...]
Ondersteun christenen in nood
De Diaconie wil u van harte de volgende geldinzamelingsactie aanbevelen: https://gofund.me/55ed9d07.
Impressie doopdienst 14 mei
Zondag 14 mei werden in een feestelijke dienst vier kinderen gedoopt. Ds. Leo van Rikxoort ging in deze dienst voor.
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag (18 mei)
Evenals vorig jaar zal er voorafgaand aan de gezamenlijke kerkdienst in de Lichtkring op Hemelvaartsdag weer een dauwtrapwandeling gemaakt worden. Daarbij ga je gezamelijk [...]
Zomermarkt voor jong & oud!
Na de succesvolle editie van vorig jaar, is er zaterdag 17 juni 2023 weer een zomermarkt waarbij de opbrengst volledig ten goede komt aan het jongeren startweekend.
World Servants 2024, ga je nog mee?
We hebben de info avond achter de rug en inmiddels hebben 10 enthousiaste jongeren al aangeven op project te willen in 2024!
Kerkelijk Bureau gesloten van 24 april t/m 1 mei
In de week van maandag 24 april t/m maandag 1 mei is het Kerkelijk Bureau gesloten. Daarna bent u weer van harte welkom.
Geloven en werken - hoe gaat dat samen? Gespreksavond 8 mei
Stagiair Henk de Vries wil graag voor het vak ethiek een bijeenkomst in de Adventskerk organiseren over het thema `werk`.
Uitvoering van het Requiem in C van Luigi Cherubini door Oratoriumkoor Alphen
Ná de dodenherdenking op donderdag 4 mei in het Burgemeester Visserpark van Alphen aan den Rijn wordt om 20:45 uur het Requiem in C van Luigi Cherubini in de Adventskerk [...]
Jeugddienst - Mag je dan helemaal nix?
Zondag 23 april is de ochtenddienst een jeugddienst. Uiteraard is iedereen welkom, de dienst is er ook voor iedereen, maar vorm en muziek zijn op de jeugd gericht.
Impressie bevestiging en afscheid ambtsdragers
In de morgendienst van 16 april namen enkele ambtsdragers en een bezoekmedewerker afscheid. Tegelijk mochten ook nieuwe ouderlingen, een jeugdouderling, diakenen en een [...]
Fout in kerkblad over zangdienst
Zondag 23 april wordt in de Adventskerk een zangdienst gehouden. U mag daarvoor `verzoeknummers` bij mij indienen. Ik schreef in het kerkblad dat u dat mag doen t/m zondag [...]
Terugblik: HVD Paasviering Op weg naar Pasen
We kunnen terugkijken op een fijne paasviering in onze kerk speciaal verzorgd voor de ouderen en overige belangstellenden op woensdagmorgen 5 april.
Wisseling ambtsdragers
Aanstaande zondag, 16 april, mogen acht gemeenteleden in een ambt of taak worden bevestigd. Vijf anderen leggen hun ambt of taak neer. Voor hen allen geldt: als gemeente [...]
Geen koffieochtend op 11 april
Omdat er op dinsdagmorgen 11 april een uitvaartdienst is in de Adventskerk, gaat de koffiemorgen niet door.
Geslaagd 12+ uitje!
Afgelopen zaterdagavond hadden de 12-plussers weer een tof uitje. Dit keer zorgde de familie Bol voor de tweede keer voor een leuke invulling aan de avond.
Ria Langeveld ontvangt lintje
Ons gemeentelid Ria Langeveld is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, onder andere vanwege haar jarenlange inzet voor de HVD in de Adventskerk. Zij ontving haar [...]
Zingen voor aanvang van de dienst op eerste Paasdag
Op eerste Paasdag begint de dienst, zoals we dat gewoon zijn, om 10.00 uur. Maar vanaf zo’n tien minuten voor aanvang van de dienst zingen we al een aantal Paasliederen. [...]
Palmpasen - impressie
De zondag voorafgaand aan Pasen wordt Palmpasen gevierd. Dan wordt stilgestaan bij Jezus` intocht in Jeruzalem. Een feestelijke gebeurtenis, waar klonk `Hosanna! Gezegend [...]