MenuNieuwsberichten

Zingen voor aanvang van de dienst op eerste Paasdag

Bron: Leo van Rikxoort, Datum: maandag 03 april 2023

Op eerste Paasdag begint de dienst, zoals we dat gewoon zijn, om 10.00 uur. Maar vanaf zo’n tien minuten voor aanvang van de dienst zingen we al een aantal Paasliederen. ‘t Is maar dat u het weet. Aan de dienst wordt medewerking verleend door het (ad hoc) Paaskoor o.l.v. Simon Stelling. Weet u welkom in de Adventskerk. Wat kun je nu beter doen dan samen zingen tot eer van de Opgestane!

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Gratis vakantie voor gezinnen op een Pop-upcamping
IZB, de vereniging voor zending in Nederland is een missionaire organisatie binnen de PKN. IZB-Dabar biedt aan gezinnen die met een minimum inkomen moeten rondkomen [...]
Geluid in de Adventskerk
Op zondag 4 juni, na afloop van de dienst, leggen we kort iets uit over het geluid in de Adventskerk en wat dat betekent voor de verstaanbaarheid.
Impressie doopdienst/Pinksteren 28 mei
Zondag 28 mei mochten we in een feestelijke dienst het feest van Pinksteren vieren. In de dienst werd de doop bediend aan Gabriëlla door ds. Sara de Vries-Terpstra [...]
Jaarrekeningen ter inzage
De kerkenraad heeft de jaarrekeningen van 2022 van de diaconie en het college van kerkrentmeesters voorlopig goedgekeurd. Ze zijn nu ter inzage voor geïnteresseerde [...]
Inzameling van oude postzegels en ansichtkaarten.
Heeft u oude ansichtkaarten, geboortekaartjes of postzegels? Gooi ze niet weg! Ze leveren geld op dat voor het zendingswerk van Kerk in Actie en GZB (de Gereformeerde [...]
Ondersteun christenen in nood
De Diaconie wil u van harte de volgende geldinzamelingsactie aanbevelen: https://gofund.me/55ed9d07.
Impressie doopdienst 14 mei
Zondag 14 mei werden in een feestelijke dienst vier kinderen gedoopt. Ds. Leo van Rikxoort ging in deze dienst voor.
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag (18 mei)
Evenals vorig jaar zal er voorafgaand aan de gezamenlijke kerkdienst in de Lichtkring op Hemelvaartsdag weer een dauwtrapwandeling gemaakt worden. Daarbij ga je gezamelijk [...]
Zomermarkt voor jong & oud!
Na de succesvolle editie van vorig jaar, is er zaterdag 17 juni 2023 weer een zomermarkt waarbij de opbrengst volledig ten goede komt aan het jongeren startweekend.
World Servants 2024, ga je nog mee?
We hebben de info avond achter de rug en inmiddels hebben 10 enthousiaste jongeren al aangeven op project te willen in 2024!
Kerkelijk Bureau gesloten van 24 april t/m 1 mei
In de week van maandag 24 april t/m maandag 1 mei is het Kerkelijk Bureau gesloten. Daarna bent u weer van harte welkom.
Geloven en werken - hoe gaat dat samen? Gespreksavond 8 mei
Stagiair Henk de Vries wil graag voor het vak ethiek een bijeenkomst in de Adventskerk organiseren over het thema `werk`.
Uitvoering van het Requiem in C van Luigi Cherubini door Oratoriumkoor Alphen
Ná de dodenherdenking op donderdag 4 mei in het Burgemeester Visserpark van Alphen aan den Rijn wordt om 20:45 uur het Requiem in C van Luigi Cherubini in de Adventskerk [...]
Jeugddienst - Mag je dan helemaal nix?
Zondag 23 april is de ochtenddienst een jeugddienst. Uiteraard is iedereen welkom, de dienst is er ook voor iedereen, maar vorm en muziek zijn op de jeugd gericht.
Impressie bevestiging en afscheid ambtsdragers
In de morgendienst van 16 april namen enkele ambtsdragers en een bezoekmedewerker afscheid. Tegelijk mochten ook nieuwe ouderlingen, een jeugdouderling, diakenen en een [...]
Fout in kerkblad over zangdienst
Zondag 23 april wordt in de Adventskerk een zangdienst gehouden. U mag daarvoor `verzoeknummers` bij mij indienen. Ik schreef in het kerkblad dat u dat mag doen t/m zondag [...]
Terugblik: HVD Paasviering Op weg naar Pasen
We kunnen terugkijken op een fijne paasviering in onze kerk speciaal verzorgd voor de ouderen en overige belangstellenden op woensdagmorgen 5 april.
Wisseling ambtsdragers
Aanstaande zondag, 16 april, mogen acht gemeenteleden in een ambt of taak worden bevestigd. Vijf anderen leggen hun ambt of taak neer. Voor hen allen geldt: als gemeente [...]
Geen koffieochtend op 11 april
Omdat er op dinsdagmorgen 11 april een uitvaartdienst is in de Adventskerk, gaat de koffiemorgen niet door.
Geslaagd 12+ uitje!
Afgelopen zaterdagavond hadden de 12-plussers weer een tof uitje. Dit keer zorgde de familie Bol voor de tweede keer voor een leuke invulling aan de avond.