MenuNieuwsberichten

Terugblik gemeenteavond

Bron: Adventskerk, Datum: zaterdag 06 november 2021

Donderdag 4 november mochten we in de Adventskerk een fijne gemeenteavond hebben die door ds. De Vries werd geopend met het perspectief dat de Godslamp niet gedoofd is. Wij zijn er nog en God is er nog om die brandende te houden. Daarom geven we catechese, dopen we, bezoeken we mensen, zijn we gemeente!

Tijdens de avond, die geleid werd door voorzitter van de kerkenraad Reza Lilipaly, kwamen drie onderwerpen aan de orde: het beleidsplan, de nieuwe bijbelvertaling en het komende jubileumjaar.

Beleidsplan
Het beleidsplan is nu een plan op hoofdlijnen, en geeft daarmee richting aan de concretere punten die we de komende jaren gaan oppakken. Er werd deze avond met de gemeente gesproken over de relatie met de stichting ‘Vrienden van de Adventskerk’ en hoe we die band goed kunnen gebruiken. Maar ook over het pastoraat, en de toerusting van ambtsdragers en vrijwilligers. Uiteraard ook over de financien en manieren om daar gezond mee om te gaan. Zo ontstond in een open setting een goed gesprek.

Nieuwe bijbelvertaling 2021
Na de vertaling uit 2004, die we nu meestal kortweg NBV noemen, is er nu een herziening. Geen totaal nieuwe vertaling, dat was zeker niet nodig. Het blijft bij het vertalen van de teksten uit Hebreeuws en Grieks naar het Nederlands telkens een uitdaging om zo dicht mogelijk bij die twee brontalen te blijven, en toch naar hedendaags Nederlands te vertalen. Zowel bij de vertaling in 2004 als de aanvulling nu, is belangrijk geweest zo dicht mogelijk bij de brontalen te blijven.

Daarom is op sommige plaatsen tekst veranderd waar te veel interpretatie in zit. Als voorbeeld noemde ds. Van Rikxoort Gen 1:2 ‘de aarde was nog woest en doods’. Het woordje ‘nog’ is nu weggelaten omdat dat teveel invult.

Verder is de vertaling consistenter, de eerbiedshoofdletter is terug in woorden als ‘hem’ die naar God/Jezus/de Heilige Geest verwijzen. Al met al is er met 12000 wijzigingen een verbetering bereikt die ons weer iets beter helpt om in de Nederlandse taal dicht bij de bijbelse woorden te komen.

Jubileumjaar
Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat de huidige Adventskerk gereedkwam. Daarom is er een jubileumcommissie gevormd met mensen uit de kerk en van daarbuiten. De Vrienden van de Adventskerk zullen ook stevig meehelpen met het vieren van dit jubileum. Het is goed om voor ogen te houden dat het niet gaat om een jubileum van ons als gemeente, maar van een fraai kerkgebouw dat zowel voor gelovigen als niet gelovigen een zichtbare plek in Alphen heeft. De activiteiten zullen daarom ook een open karakter hebben naar iedereen in Alphen. U gaat hier ongetwijfeld op andere momenten meer over lezen.

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Vrijwilligers: dank jullie wel!
Vandaag, 7 december, is het Nationale Vrijwilligersdag. Daarom willen we vandaag onze grote waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die in onze gemeente actief [...]
Sint actie World Servants succesvol!
Vanmorgen kon Martine namens de actiegroep World Servants het eindbedrag bekend maken van de Sint actie en deze bedraagt maar liefst inclusief giften 6.500,00!!
Gemeentezang: enigszins beperkt
Nu het aantal coronabesmettingen weer zo hoog is opgelopen, hebben we ons als kerkenraad opnieuw de vraag gesteld: kunnen we als gemeente nog wel veilig zingen? We houden [...]
Oecumenische dienst vervalt
Helaas hebben we moeten besluiten om de oecumenische zangdienst op 12 december – een gezamenlijke dienst van de Bonifaciuskerk, Lichtkring, Maranathakerk en Adventskerk [...]
Oranjebond: `Hang de vlag uit op 18e verjaardag van kroonprinses Amalia`,
De Oranjebond roept Nederlanders op om de 18e verjaardag van prinses Amalia volgende week dinsdag groots te vieren met vlaggen en klokgelui.. Ook de Adventskerk zal [...]
Coronamaatregelen: avondsluiting, mondkapjes, afstand houden
Om het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen, geldt de komende weken in ons land een avondsluiting: van 17:00 tot [...]
Heilig Avondmaal: nieuwe bekertjes
Zondag 28 november vieren we het Heilig Avondmaal. Zowel in de ochtenddienst als in de middagdienst doen we dat zittend in de rijen: de diakenen komen bij u langs en [...]
Begrotingen diaconie en kerkrentmeesters 2022 ter inzage
De kerkenraad heeft in de vergadering van 22 november de begrotingen voor het jaar 2022 van het college van diakenen en van het college van kerkrentmeesters besproken. [...]
Gedenken op zondag 21 november
De laatste zondag van het kerkelijk jaar is de zondag voorafgaand aan Advent. Op die zondag, ook Eeuwigheidszondag genoemd, staan we stil bij de degenen die ons het afgelopen [...]
Kerstpakketten actie diaconaal platform
De jaarlijks terugkeerde kerstpakkettenactie van het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn is weer van start gegaan.
Corona maatregelen - inschrijven tijdelijk terug
Vrijdag 12 november heeft het kabinet coronamaatregelen voor de komende drie weken bekend gemaakt. Voor de kerk is de belangrijkste dat de 1,5 meter weer de regel wordt.
Help mee met het Jubileumboek!
In 2022 bestaat de Adventskerk 100 jaar. Dit heugelijke feit zal het gehele jaar onder de aandacht worden gebracht met activiteiten voor jong en oud. Ook is het plan [...]
Zondag 21 november - orgelvesper
Zondag 21 november, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wordt in de Adventskerk een orgelvesper gehouden. Organist is Simon Stelling, voorganger is ds. Leo van [...]
Groothuisbezoek voor Kerk en Zanen
Verbinding en ontmoeting voor gemeenteleden uit Kerk en Zanen op woensdag 17 november van 9:45 - 12:45 uur in de ontmoetingsruimte van de Adventskerk.
Terugblik gemeenteavond
Donderdag 4 november mochten we in de Adventskerk een fijne gemeenteavond hebben die door ds. De Vries werd geopend met het perspectief dat de Godslamp niet gedoofd is. [...]
Mondkapjes in de kerk
Met ingang van zondag 7 november geldt in de kerk weer een mondkapjesplicht. Wilt u een mondkapje dragen bij binnenkomst en wanneer u de kerk verlaat? Als u zit, kunt [...]
Fruit inleveren voor Oogstdienst vervalt
Correctie op het kerkblad: op zaterdag 6 november vervalt het fruit inleveren voor de oogstdienst op zondag 7 november. De oogstdienst op zondagmorgen 7 november gaat [...]
Sint acties World Servants
De World Servants-groep uit de Adventskerk zorgt ook dit jaar voor een Sinterklaasactie.
NBV21 vanaf 24 oktober in de Adventskerk
Afgelopen week is de NBV21 verschenen: de herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. In deze herziening zijn een heleboel kleine en grotere aanpassingen [...]
Groteletter-liturgie
Voor wie slechtziend is, is het sinds kort weer mogelijk om een groteletter-liturgie te krijgen. U kunt hier voor aanvang van de dienst om vragen bij een van de ouderlingen [...]
Zondag 17 oktober geen oppasdienst
Door omstandigheden is er morgen (17 oktober) helaas geen oppas tijdens de kerkdienst. Volgende week is uw kind weer van harte welkom! Vergeet niet om uw kind vooraf [...]
Gemeenteavond 4 november, beleidsplan aanvragen
Op donderdag 4 november houden we een gemeenteavond. Als kerkenraad leggen we u dan het concept-beleidsplan voor de komende jaren voor. Ook zal ds. Van Rikxoort iets [...]
1,5 meter tijdens de kerkdienst
In een eerder <a href="https://www.adventskerk.info/index.php?head=1&sub=2&nieuwsid=2455&pageid=4" target="_blank">bericht</a> [...]