MenuNieuwsberichten

Impressie bevestiging ambtsdragers

Bron: Adventskerk, Datum: zondag 25 juli 2021

Nadat in april al een bevestigingsdienst gehouden werd, mochten ook in de dienst van zondagmorgen 25 juli twee gemeenteleden bevestigd worden: Dirk Dirkzwager als ouderling en Martin Verweij als kerkrentmeester.

We zijn als gemeente blij dat er telkens mensen zijn die zich beschikbaar stellen voor het werk in de kerk. Martin vertelde over zijn taak om de elektrische installaties in de kerk goed in kaart te brengen en toekomstbestendig te maken, Dirk zal als bezoekouderling op pad gaan.

In de verkondiging ging het even over die taak van Dirk, en hoe hij bij mensen naar binnen gaat. Vaak heb je een eerste beeld, een gedachte, daar doe je niet veel aan. Maar, zo klonk het, en niet alleen voor Dirk: hoe waardevol is het als dat eerste beeld mag zijn dat mensen kinderen van God zijn.

Levende stenen
In het gedeelte dat we uit 1 Petrus 2 lazen gaat het over stenen waarmee de tempel gebouwd is. De steen die in mensenogen onbelangrijk lijkt, koos God uit om als hoeksteen te gebruiken. Kostbaar en sterk, veilig om op te bouwen. Jezus Christus is die steen, zo lezen we. Jezus werd tot aan de dood toe terzijde geschoven en beschimpt. Maar het is Zijn opstanding die ons leven geeft. Die ons tot levende stenen maakt, met Jezus Christus als hoeksteen van de kerk, verbonden door cement van goddelijke liefde.

Ook ons zal het gebeuren dat we worden afgewezen, kritiek krijgen of ronduit worden ‘afgekeurd’. Juist dan mag de verkondiging van vandaag ons bemoedigen. Niet omdat we geen fouten maken of perfect zijn, maar omdat we levende stenen mogen zijn. Aangeraakt door God.

Twee richtingen
De opdracht die daar bij hoort heeft twee richtingen: Gods liefde delen met mensen om ons heen, en mensen bij God brengen. Zoals we deze ochtend ook in de voorbeden deden, we noemen namen en vragen om ontferming van Hem die zich al over ons ontfermd heeft.Originelen foto`s: Klik hier
Terugkijken dienst: Klik hier


Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Een Nieuwe Psalmberijming – Kijk je mee?
Psalmen zijn velen van ons vertrouwd. Ze gaan soms een leven lang mee. En vaak in berijmde vorm. Nu is er dit jaar -vooral vanuit vrijgemaakte kring- een nieuwe berijming [...]
Impressie doopdienst
In de morgendienst van 19 september mocht Emilia de Heilige Doop ontvangen. Ds. Van Rikxoort ging in deze feestelijke dienst voor. Centraal stond de tekst zoals die op [...]
Kerkvrijwilligers gevraagd voor de Penitentiare Inrichting Alphen a/d Rijn
In de Penitentiare Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn worden regelmatig kerkdiensten gehouden voor de gedetineerden. Daarbij worden de geestelijk verzorgers bijgestaan [...]
A.s. zondag: orgelvesper
A.s. zondag, 19 september om 16.30 uur, is er weer een orgelvesper. Simon Stelling bespeelt het orgel en ds. Leo van Rikxoort verzorgt de liturgie. In deze orgelvesper [...]
Bedankt!
Zondag 12 september hielden we onze startzondag in de Adventskerk. Thema was: Van U is de toekomst! Voorgangers waren de beide predikanten. Behalve door organist Simon [...]
Hoop voor de Toekomst, ook voor Uganda?
Mooie dienst vanmorgen met een prachtig thema wat ook aansluit bij de groep jongeren uit de gemeente die volgend jaar in Uganda met World Servants hopen te bouwen [...]
Kinderoppas 12 en 19 september
Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar is er oppas tijdens de kerkdiensten op zondag 12 en 19 september. U vindt de oppasdienst in gebouw Pancratius, naast de rooms-katholieke [...]
Startweekend `Wie is de mol` - Terugblik
In het weekend van 3-5 september vertrok een grote groep jongeren naar het 10<sup>e</sup> startkamp met rode draad ‘wie is de mol’. Dankbaar dat [...]
Zondagavond 5 september: voorzichtige zangdienst
Zondagavond 5 september hoopt ds. Henzen voor te gaan. Nu we vanaf die datum als gemeente weer de alle liederen in de dienst zingen, verandert dat ook wat voor de avonddienst.
Zingen in de kerk
Tot nu toe zongen we drie (of soms vier) liederen als gehele gemeente, de andere liederen werden gezongen door de zanggroep. De kerkenraad heeft nu (via mailwisseling) [...]
Uitje kindernevendienst (4 september) geef nog snel op!
Wat fijn dat we elkaar weer steeds vaker mogen zien op zondagmorgen tijdens de kindernevendienst in de kerk of op een doordeweekse clubavond en we hopen dat daar geen [...]
Zaterdag 4 september: eerste openbare orgelconcert!
Om 16.00 geeft Simon Stelling voor het eerst sinds maart 2020 weer een concert op het Steinmeyer-orgel waarbij iedereen welkom is. Ook op zaterdag 11 september is er [...]
Impressie bevestiging ambtsdragers
Nadat in april al een bevestigingsdienst gehouden werd, mochten ook in de dienst van zondagmorgen 25 juli twee gemeenteleden bevestigd worden: Dirk Dirkzwager als ouderling [...]