MenuNieuwsberichten

Impressie bevestiging ambtsdragers

Bron: Adventskerk, Datum: zondag 11 april 2021

Op deze zonnige morgen mochten ambtsdragers worden (her)bevestigd en werd afscheid genomen van Aart Jan Bos als ouderling en voorzitter van de kerkenraad.

Het is mooi, en feestelijk, als uit de gemeente mensen mogen opstaan om een ambt op zich te nemen. Geroepen door God, en van binnen verwarmd door Zijn woorden.

Nieuw perspectief
In de verkondiging ging het daarover. Twee mensen zijn na Pasen teleurgesteld onderweg van Jeruzalem naar Emmaüs. Terug naar de plek met bronnen warm water. Dat is de betekenis van de plaatsnaam Emmaüs. Het uitzicht op die warmte stemt hen desondanks niet vrolijk.
In die situatie voegt zich een derde bij hen. Hij lijkt niet te weten dat Pasen voor velen op een teleurstelling is uitgelopen. Als eerste luistert hij naar hun verhaal. Iets dat ook in het pastoraat cruciaal is. Maar dan neemt hij hen ook mee naar de Bijbel: de profeten, de psalmen. Staat daar niet geschreven waarom dit alles zo moest gebeuren? Terwijl die woorden klinken en het perspectief zichtbaar wordt, raken hun harten verwarmd. Geestkracht wordt wakker.

De kern van de verkondiging draaide vanochtend daar om: Gods woorden geven uitzicht in lastige en soms ook verdrietige situaties. Ze verwarmen ons hart van binnenuit en geven nieuw perspectief.

Omkeer
Pas als ze in Emmaüs zijn aangekomen en er gegeten wordt komt er ook echt een omkeer: het brood wordt gebroken. Jezus is waarlijk opgestaan! Op dat moment verdwijnt hij uit hun midden. Zij gaan echter vol geestdrift terug. De richting keert om – zo klonk het vanochtend – ze veranderen van Emmaüsgangers in Jeruzalemgangers. Die omkeer mag telkens ook bij ons plaatsvinden, daarin mogen we elkaar bijstaan en inspireren. En we mogen er voor elkaar en voor onszelf om bidden.

In lijn met die verkondiging werden herbevestigd: Johan Wassenaar als diaken en Piet Geerlof als ouderling. Bevestigd werden: Sjanie Fousert-den Oudsten en Piet de Rijk als ouderling, Riena Westdijk als jeugdouderling en Anne-Marie Vonk als diaken. Paulo Stevens werd bevestigd in de dienst van kerkrentmeester.

We wensen hen Gods zegen toe!

Een impressie in beelden treft u hieronder aan. De originelen kunt u hier downloaden. En de dienst kunt u hier terugkijken.

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Kindernevendienst en inschrijven
Op dit moment kunnen we in een kerkdienst dertig mensen verwelkomen. Met zulke aantallen zijn er natuurlijk nooit veel kinderen in de kerk aanwezig. Maar áls ze [...]
Inschrijven voor diensten
Deze week kan er voor twee diensten worden ingeschreven: de reguliere morgendienst om 9.30 uur en de orgelvesper om 16.30 uur. U kunt zich inschrijven via deze link: [...]
Hemelvaartsdag
Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Er is op die dag geen dienst in de Adventskerk.
Eerste Alphense monumentenbord op Adventskerk
Vanmorgen (donderdag 29 april) is het eerste monumenten tekstbordje in Alphen gemonteerd op onze kerk. Het tweede “Alphense” bordje is bestemd voor het oude [...]
Cornerkids: spelletjesuur op 1 mei!
Aanstaande zaterdagmiddag, 1 mei, organiseren we een spelletjesuur in de buitenlucht voor de kids in de groepen 5 t/m 8. Het is van 14:00 tot 15:00 uur, en we zitten [...]
Lintje voor dhr. M. van der Kolk
Vandaag is bekendgemaakt dat één van onze gemeenteleden een koninklijke onderscheiding ontvangt: de heer M. van der Kolk. Hij is benoemd tot Lid in de Orde [...]
Jeugddienst 2 mei: `De zon komt op!`
Zondag 2 mei mogen we weer met 30 mensen in de kerk zijn. En gelijk bij de eerste keer dat dat weer kan staat er een jeugddienst op het rooster. Dat betekent uiteraard [...]
Inschrijven jeugddienst
Zondag 2 mei is de eerste zondag sinds geruime tijd waarop weer mensen in de kerk mogen zijn. Omdat het een jeugddienst is geven we de jeugd deze keer voorrang om in [...]
Prijswinnaars HVD woordzoeker bekend
De prijswinnaars van de HVD Paas woordzoeker zijn bekend. Uit de vele goede inzendingen zijn 3 winnaars getrokken.
Vanaf 2 mei: dertig mensen welkom in de kerkdienst
In maart lieten we u weten dat de kerkenraad besloten had om nog geen mensen toe te laten in de kerkdiensten. De maatschappij zat nog helemaal op slot, en versoepelingen [...]
Ik baal van `Jezus`
Voor het kerkblad Kerken rond Rijn & Gouwe schreef ik (LvR) een column over het gebruik van de naam `Jezus`. De titel ervaren sommigen als schokkend. Maar ik hoop [...]
Impressie bevestiging ambtsdragers
Op deze zonnige morgen mochten ambtsdragers worden (her)bevestigd en werd afscheid genomen van Aart Jan Bos als ouderling en voorzitter van de kerkenraad.
Wisseling ambtsdragers
Morgen, zondag 11 april, mogen we enkele ambtsdragers bevestigen en herbevestigen. Ook nemen we afscheid van twee mensen. En er zijn twee kerkenraadsleden die een andere [...]
Uit de kerkenraad: beleidsplan
Op 22 maart was er een (online) vergadering van de grote kerkenraad. Dat is alweer even geleden, maar ik wil u alsnog iets vertellen over één van de belangrijkste [...]
Paasattenties voor de ouderen (nu met foto`s)
De ouderen in onze gemeente hebben een Paastasje aan de deur overhandigd gekregen door de dames van de HVD.
Geslaagde Paaschallenge!
Afgelopen zaterdag is de Paaschallenge gehouden. Door middel van QR codes werden de deelnemende groepen/gezinnen (in totaal 12!), al wandelend door het Alphense centrum, [...]
Doe de paaschallenge achteraf
Op zaterdag 3 april werd er een paaschallenge gehouden. Natuurlijk was het leuk om op dat moment mee te doen, maar ook dit weekend kunt u op eigen gelegenheid nog op pad.
Paaschallenge - nog enkele plaatsen beschikbaar!
Aanstaande zaterdag 3 april organiseren we zoals eerder bekend gemaakt, in de vorm van een wandeling op basis van QR codes, een vanuit JOP gecreëerde Paaschallenge.
Doe mee met de Paaschallenge!
Aanstaande zaterdag 3 april organiseren we, in de vorm van een wandeling op basis van QR codes, een vanuit JOP gecreëerde Paaschallenge. Deze is met name voor tieners [...]
Kerkdiensten blijven nog alleen online
Afgelopen maandag heeft de kerkenraad weer gesproken over de coronamaatregelen. En hoewel we heel graag anders zouden willen beslissen, hebben we besloten om nog steeds [...]
Nieuwe ambtsdragers
De afgelopen weken heeft de kerkenraad gezocht naar nieuwe ambtsdragers. En tot onze blijdschap hebben vijf gemeenteleden ja gezegd op de vraag of zij een ambt op zich [...]
Oeganda 2021 wordt 2022
De reis van onze jongeren naar Oeganda gaat dit jaar helaas niet door in verband met de Corona crisis. Toch kwam dit bericht van World Servants niet onverwacht. Dat is [...]