MenuNieuwsberichten

22 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: donderdag 12 november 2020

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die zondag gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden, en zoeken we met elkaar troost en bemoediging. Dit jaar zal het helaas – vanwege de coronamaatregelen – anders dan anders zijn. Er mag immers maar een beperkt aantal mensen de dienst bijwonen, en vanzelfsprekend geven we dan voorrang aan de nabestaanden van hen die overleden zijn.

Voor deze dienst kunt u zich dus niet inschrijven. Wel kunt u de dienst natuurlijk meemaken via internet of Studio Alphen.

Juist in een dienst als deze zouden we graag fysiek om de nabestaanden heen staan. Dat kan nu niet, en dat is moeilijk. Laten we hen dan des te meer omringen met ons meeleven en ons gebed. Ook al zijn we fysiek niet bij elkaar, we weten ons wel met elkaar verbonden.
Verder hebben we besloten om de Adventskerk op zondagmiddag van 14.00-15.30 uur open te stellen, zodat mensen die een geliefde verloren hebben daar een ogenblik kunnen verkeren om stil te zijn, te luisteren naar muziek, een lichtje aan te steken. Er kunnen, i.v.m. de coronamaatregelen, maximaal 30 personen in de kerk worden toegelaten, waarbij de anderhalve meter afstand tot elkaar gerespecteerd dient te worden (in onze kerk betekent dat drie stoelen vrijhouden). Het kan dus zo zijn dat u even moet wachten om de kerk binnen te kunnen gaan.

Namens de kerkenraad,
Hella Verweij, scriba,

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Maak uw (korte) kerstgroet video
In het bericht van <a href="https://www.adventskerk.info/index.php?head=1&sub=2&nieuwsid=2343&pageid=4" target="_blank">ds. Van [...]
Kerstgroet
Als gemeente komen we op zondag wel bijeen, maar in net iets meer dan minimale bezetting. We zien elkaar niet. We wonen ook verspreid door Alphen heen, waardoor we elkaar [...]
Geen kerstbrodenactie van Stichting Roemenië Hunedoara
Vanwege alle coronamaatregelen zitten er zoveel haken en ogen aan de organisatie van de kerstbrodenactie, dat het bestuur van de Stichting Roemenië Hunedoara besloten [...]
Doordeweekse uitzendingen in Adventstijd
Op de woensdagen 2, 9, 16 en 23 december kunt vanaf 19.30 u via het YouTubekanaal van de Adventskerk een programma bekijken in het teken van Advent. Het is ook via de [...]
Inschrijven - nog plek in middagdienst
De inschrijving voor de kerkdiensten a.s. zondag loopt nog tot vanavond 18.00 uur. U kunt voor beide diensten inschrijven. Het maakt niet uit of u direct maandagmorgen, [...]
Dopen?
Volgens het kerkdienstrooster is zondag 6 december, de tweede zondag van advent, gepland als doopzondag. Nu zijn mij geen gemeenteleden bekend die kort geleden een kindje [...]
Adventsproject kindernevendienst
Aankomende zondag begint de adventsperiode. De leiding van de kindernevendienst heeft hiervoor een adventsproject gemaakt met de titel: "Ik zie toekomst in jou" [...]
Gedachtenis
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar - de zondag voor Advent aanbreekt - wordt stilgestaan bij hen die ons het afgelopen jaar aan de dood zijn ontvallen.
Begroting Diaconie 2021 `ter inzage`
In de kerkenraadsvergadering van afgelopen maandag 16 november is de begroting 2021 van de diaconie voorlopig goedgekeurd.
Begroting CKRM 2021 ter inzage
<p>De kerkenraad heeft maandagavond 16 november de begroting voor het jaar 2021 van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. De begroting op hoofdlijnen kunt [...]
Laatste zondag kerkelijk jaar - gedachtenis overledenen
Zondagmorgen gedenken we de overleden gemeenteleden. In verband met de maatregelen rond Covid19 is die dienst maar beperkt toegankelijk. Daarom wordt de Adventskerk zondagmiddag [...]
Kerstpakkettenactie 2020
Help mee om van de kerstpakkettenactie 2020 weer een succes te maken. U kunt helpen door artikelen te doneren, pakketten te bezorgen of financieel bij te dragen. Tot [...]
Afscheid Gerry Baerveldt van Draadomroep
Gerry Baerveldt is 50 jaar geleden als omroepster begonnen, bij de kerktelefoon van de Adventskerk! Ontelbaar is het aantal jarige luisteraars die ze gefeliciteerd heeft [...]
22 november: Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op die zondag gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden, en zoeken we met [...]
Diensten uitgezonden door Studio Alphen TV
Studio Alphen zendt elke zondagmorgen een kerkdienst uit op televisie. De komende tijd wil men afwisselend de dienst in de Adventskerk en die in de Maranathakerk uitzenden. [...]
Sirkelslag KIDS
Op vrijdag 20 november doen wij - rekening houdend met de laatste adviezen vanuit de Rijksoverheid - vanuit de Adventskerk mee aan Sirkelslag KIDS 2020!
C-Challenge - Jongerendienst
In de Lichtkring is een groep jongeren bezig om een digitale jongerendienst te organiseren. Deze bijeenkomst heeft de naam C-challenge gekregen en staat voor de uitdaging(en) [...]
Inschrijven dankdienst woensdag 4 november
Op de dankdag voor gewas en arbeid wordt zoals gebruikelijk om 19.30 een gezamenlijke dienst gehouden in de Maranathakerk. Ds. A.M.D. van Briemen, van de Lichtkring, [...]
Feestelijke (her)ingebruikname Steinmeyer-orgel
In de morgendienst op zondag 25 oktober, is het Steinmeyer-orgel van de Adventskerk feestelijk opnieuw in gebruik genomen. Het 2360 pijpen tellende orgel was aan intensief [...]
Oogstdienst en fruit inzamelen
Zaterdagochtend 7 november 09.00 - 11.00 uur fruit brengen Adventskerk. Zondagmorgen 8 november oogstdienst en fruitbakjes wegbrengen na de dienst
Belijdeniscatechisatie / opfriscursus
Al enige malen heb ik een oproep gedaan om belijdeniscatechisatie te volgen. Eén gemeentelid heeft zich tot nu toe aangemeld. Ik dacht: Als er één [...]
Impressie in beeld - eerste clubavond
Dinsdag 6 oktober hebben we de eerste club avond gehad. We hebben met elkaar geluisterd naar verschillende liedjes en naar het bijbelverhaal, het verhaal ging over de [...]
M.i.v. aanstaande zondag: 30 mensen per dienst
Met pijn in het hart heeft de kerkenraad moeten besluiten om vanaf aanstaande zondag maar 30 mensen per dienst toe te laten (exclusief medewerkers). We zien het als onze [...]