MenuNieuwsberichten

M.i.v. aanstaande zondag: 30 mensen per dienst

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: dinsdag 06 oktober 2020

Met pijn in het hart heeft de kerkenraad moeten besluiten om vanaf aanstaande zondag maar 30 mensen per dienst toe te laten (exclusief medewerkers). We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om hierin het dringende advies van de overheid en de Protestantse Kerk te volgen. Deze maatregel geldt voor de maand oktober.

Het doet pijn om deze stap te zetten, juist nu we de laatste weken zagen dat steeds meer mensen het weer aandurfden om naar de kerk te komen. Maar nu overal om ons heen het aantal besmettingen toeneemt, moeten ook wij als Adventskerk doen wat we kunnen om verspreiding tegen te gaan. We hebben steeds de richtlijnen van de overheid gevolgd, en doen dat dus ook nu. Laten we hopen en bidden dat we het aantal bezoekers van de diensten spoedig weer kunnen uitbreiden!

Eerlijke selectie
Die grens van 30 mensen is natuurlijk snel bereikt… dus we zullen de komende weken veel gemeenteleden moeten teleurstellen. De selectie wie wel en wie niet mogen komen, wordt automatisch gemaakt door het registratiesysteem. Dat gebeurt zo eerlijk mogelijk: mensen die nog niet eerder een dienst hebben bijgewoond en/of voor een eerdere dienst zijn afgewezen, hebben voorrang. Anders gezegd: die mensen staan hoger op de ‘wachtlijst’ dan degenen die recent wél een dienst hebben bijgewoond. En daarom zeggen we: blijf u gewoon inschrijven. Als u wordt afgewezen, staat u de volgende keer automatisch hoger op de lijst. De aanhouder wint…

Avondmaal
Als u niet in de kerk terecht kunt, kunt u de dienst online meevieren. Aanstaande zondag vieren we in beide diensten het heilig avondmaal. We nodigen u van harte uit om thuis het avondmaal mee te vieren. Natuurlijk is dat niet ideaal, maar onder deze omstandigheden kan het niet anders. We wensen u een goede avondmaalsviering toe, waarin we ons verbonden weten met Christus en met elkaar.

Namens de kerkenraad,
Hella Verweij, scriba

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Belijdeniscatechisatie / opfriscursus
Al enige malen heb ik een oproep gedaan om belijdeniscatechisatie te volgen. Eén gemeentelid heeft zich tot nu toe aangemeld. Ik dacht: Als er één [...]
Impressie in beeld - eerste clubavond
Dinsdag 6 oktober hebben we de eerste club avond gehad. We hebben met elkaar geluisterd naar verschillende liedjes en naar het bijbelverhaal, het verhaal ging over de [...]
M.i.v. aanstaande zondag: 30 mensen per dienst
Met pijn in het hart heeft de kerkenraad moeten besluiten om vanaf aanstaande zondag maar 30 mensen per dienst toe te laten (exclusief medewerkers). We zien het als onze [...]
Corona reporters Adventskerk
In de jeugddienst op zondag 4 oktober werd een filmpje getoond dat de `corona reporters` hebben gemaakt toen ze verschillende jongeren spraken. Hier kunt u dat nog eens [...]
Sint en (Kerst)Geschenkpakket voor World Servants 2021
De actiegroep Alphen aan den Rijn van World Servants is de volgende actie gestart. We verkopen nu Sint pakketten, speculaaspoppen en een geschenkpakket.
31 oktober: Escaperoom voor jongeren in de Adventskerk
Zaterdag 31 oktober kunnen jongeren vanaf 12 jaar meedoen aan een bijzondere escape room in de Adventskerk. De inschrijving is nu geopend.
Avondmaalsvieringen op zondag 11 oktober
Zondag 11 oktober a.s. vieren we in een ochtend- en een middagdienst het avondmaal. Beide vieringen zullen vanwege Corona op een andere manier worden gehouden. Om verplaatsing [...]
Mondkapjes in de kerk
De overheid geeft het dringende advies om een mondkapje te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Ook de Adventskerk is zo’n binnenruimte waar veel mensen [...]
World Servants 2021, 1e financiële mijlpaal bereikt
Mede na ontvangst van een prachtige gift is het bedrag op onze actiepagina de grens van 10.000,00 euro gepasseerd!
Jeugddienst 4 oktober 10.00 uur
Zondag 4 oktober wordt er een jeugddienst gehouden. Voor alle leeftijden, maar gericht op de jongeren. Ds. Leo van Rikxoort zal stilstaan bij het thema: "Corona, [...]
World Servants 2021, een update
Als actiegroep willen we u graag even bijpraten over de activiteiten in de afgelopen en komende periode.
Belijdenis doen
Waarom zou je belijdenis doen? Je bent gedoopt, en dan is het toch goed? Laat het duidelijk zijn: je hoeft geen belijdenis te doen, je mág het doen. Als je wordt [...]
Beamerstoring
Vanmorgen waren er helaas problemen met de beamerpresentatie. Heel vervelend voor wie de dienst thuis of in de kerk meevierde, en de teksten niet kon meelezen. En heel [...]
Kindernevendienst weer twee groepen
Vanaf aanstaande zondag gaan we weer kindernevendienst draaien met twee groepen: de kinderen van groep 1 t/m 4 in de groep van de jongste kinderen, en de oudere kinderen [...]
Ds. De Vries-Terpstra neemt beroep aan!
Tot onze grote vreugde en dankbaarheid heeft ds. Sara de Vries-Terpstra ons laten weten dat zij het beroep naar de Adventskerk van harte aanneemt.
Steiger weg uit kerkzaal
De steiger die in de kerkzaal was geplaatst voor de restauratie van het orgel, is vandaag weer afgebroken. Dat betekent dat de voorganger en de beamerschermen gelukkig [...]
Herbevestiging ouderling-kerkrentmeester
Op 1 maart mochten we een heel aantal ambtsdragers bevestigen en herbevestigen. Ouderling-kerkrentmeester Jaap Stapper kon er die zondag niet bij zijn. We hebben toen [...]
Adventus opgeheven
Het Christelijk Gemengd Koor Adventus heeft helaas moeten besluiten om zich met onmiddellijke ingang op te heffen. Dat het koor opgeheven zou worden, was al wel eerder [...]
Jam kopen voor actiegroep World Servants 2021
Martine had u al geadviseerd uw boterhammetjes klaar te leggen voor onze jam actie en we zijn zover. De actiegroep heeft onder de bezielende leiding van onze meesterchef [...]
Kinderoppas aanstaande zondag
Aanstaande zondag, 6 september, zal er voor het eerst weer oppas zijn voor de allerkleinsten (0-4 jaar). U vindt de oppasdienst in gebouw Pancratius, naast de rooms-katholieke [...]
Beroep en kennismaking ds. De Vries-Terpstra
Vanwege de zomervakantie heeft het even geduurd, maar nu gaat het echt gebeuren: op 1 september rijden de voorzitters van de kerkenraad en van de beroepingscommissie [...]