MenuNieuwsberichten

Ds. De Vries-Terpstra neemt beroep aan!

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: zondag 13 september 2020

Tot onze grote vreugde en dankbaarheid heeft ds. Sara de Vries-Terpstra ons laten weten dat zij het beroep naar de Adventskerk van harte aanneemt.

Ds. De Vries-Terpstra is ervan overtuigd dat God haar naar de Adventskerk roept. Die overtuiging werd de afgelopen tijd op allerlei manieren bevestigd – onder andere door het warme welkom rond de kennismakingsdienst op 6 september. Daarom zegt ze van harte ja op het beroep. En daar zijn we als Adventskerk heel blij mee! We feliciteren familie De Vries hartelijk met dit besluit en verheugen ons op hun komst naar Alphen; we zien uit naar een goede en gezegende tijd met elkaar!

Tegelijkertijd gaan onze gedachten uit naar de gemeente in Sintjohannesga-Delfstrahuizen. Voor hen betekent dit dat zij straks afscheid moeten nemen van hun predikant. We wensen hun Gods zegen toe voor de toekomst.

Intrede
Op dit moment is nog niet bekend wanneer de intrededienst zal plaatsvinden. Wanneer de datum bekend is, laten we u die zo snel mogelijk weten. Mocht u in de tussentijd vragen hebben, aarzel dan niet die te stellen.

Dank!
En hiermee komt er een einde aan de enorme taak van de beroepingscommissie: het vinden van twee nieuwe predikanten. Twee jaar lang hebben ze ongelofelijk veel tijd en energie in die opdracht gestoken. Dirk Dirkzwager, Piet Geerlof, Frans Godthelp, Marieke Hoogendoorn, Gerrit van Horssen, Atie Kroon, Harmien Stevens, Heleen Stigter, Hannah Verheij, Martin Verweij, Sarie Vree, Johan Wassenaar, Gerrit-Jan de Wilde en Peter van ’t Wout: namens de gemeente heel veel dank voor jullie inzet, zorgvuldigheid, volharding en enthousiasme!

Namens de kerkenraad,
Hella Verweij, scriba


Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
World Servants 2021, 1e financiële mijlpaal bereikt
Mede na ontvangst van een prachtige gift is het bedrag op onze actiepagina de grens van 10.000,00 euro gepasseerd!
Jeugddienst 4 oktober 10.00 uur
Zondag 4 oktober wordt er een jeugddienst gehouden. Voor alle leeftijden, maar gericht op de jongeren. Ds. Leo van Rikxoort zal stilstaan bij het thema: "Corona, [...]
World Servants 2021, een update
Als actiegroep willen we u graag even bijpraten over de activiteiten in de afgelopen en komende periode.
Belijdenis doen
Waarom zou je belijdenis doen? Je bent gedoopt, en dan is het toch goed? Laat het duidelijk zijn: je hoeft geen belijdenis te doen, je mág het doen. Als je wordt [...]
Beamerstoring
Vanmorgen waren er helaas problemen met de beamerpresentatie. Heel vervelend voor wie de dienst thuis of in de kerk meevierde, en de teksten niet kon meelezen. En heel [...]
Kindernevendienst weer twee groepen
Vanaf aanstaande zondag gaan we weer kindernevendienst draaien met twee groepen: de kinderen van groep 1 t/m 4 in de groep van de jongste kinderen, en de oudere kinderen [...]
Ds. De Vries-Terpstra neemt beroep aan!
Tot onze grote vreugde en dankbaarheid heeft ds. Sara de Vries-Terpstra ons laten weten dat zij het beroep naar de Adventskerk van harte aanneemt.
Steiger weg uit kerkzaal
De steiger die in de kerkzaal was geplaatst voor de restauratie van het orgel, is vandaag weer afgebroken. Dat betekent dat de voorganger en de beamerschermen gelukkig [...]
Herbevestiging ouderling-kerkrentmeester
Op 1 maart mochten we een heel aantal ambtsdragers bevestigen en herbevestigen. Ouderling-kerkrentmeester Jaap Stapper kon er die zondag niet bij zijn. We hebben toen [...]
Adventus opgeheven
Het Christelijk Gemengd Koor Adventus heeft helaas moeten besluiten om zich met onmiddellijke ingang op te heffen. Dat het koor opgeheven zou worden, was al wel eerder [...]
Jam kopen voor actiegroep World Servants 2021
Martine had u al geadviseerd uw boterhammetjes klaar te leggen voor onze jam actie en we zijn zover. De actiegroep heeft onder de bezielende leiding van onze meesterchef [...]
Kinderoppas aanstaande zondag
Aanstaande zondag, 6 september, zal er voor het eerst weer oppas zijn voor de allerkleinsten (0-4 jaar). U vindt de oppasdienst in gebouw Pancratius, naast de rooms-katholieke [...]
Beroep en kennismaking ds. De Vries-Terpstra
Vanwege de zomervakantie heeft het even geduurd, maar nu gaat het echt gebeuren: op 1 september rijden de voorzitters van de kerkenraad en van de beroepingscommissie [...]
Liedboek en Hemelhoog
De afgelopen tijd (o.a. tijdens de gemeentevergadering over het beroepingswerk) kwamen er vragen over de bundel Hemelhoog. Hoe zit dat nu? Gaan we nog een bundel naast [...]
Voortgang restauratie Steinmeyer-orgel
De restauratie van het Steinmeyer-orgel vordert gestaag, al hebben ook de orgelbouwers natuurlijk vakantie gehad. Op 26 augustus wordt in de kerk een steiger geplaatst [...]
Galerij weer in gebruik
Tot nu toe hebben we voor de diensten in de Adventskerk een maximum van 100 kerkgangers aangehouden. Met ingang van aanstaande zondag, 23 augustus, nemen we ook de galerij [...]
Stroopwafelactie groot succes!
Martine heeft namens de actiegroep World Servants 2021 vanmorgen de prachtige opbrengst van de stroopwafelactie bekend gemaakt: een netto bedrag van € 2.294,50. [...]
Startkamp gaat niet door
Helaas hebben we moeten besluiten het startkamp voor de jongeren vanaf 12 jaar te schrappen.