MenuNieuwsberichten

Beroepingswerk:
gemeentevergaderingen op 8 juli!

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: zondag 21 juni 2020

Met vreugde nodigt de kerkenraad u uit voor een gemeentevergadering. De beroepingscommissie heeft aan de kerkenraad een predikant voorgedragen. De kerkenraad heeft afgelopen donderdag van harte en unaniem ingestemd met deze voordracht. En nu willen we aan u als gemeente vragen om met de voordracht in te stemmen, zodat we deze predikant kunnen beroepen. Vanwege het maximum van 100 aanwezigen houden we ditmaal twee bijeenkomsten: beide op woensdag 8 juli, ’s middags om 15:30 uur en ’s avonds om 20:00 uur. Let op: u moet zich vooraf aanmelden!

De beide bijeenkomsten zijn inhoudelijk precies hetzelfde. De beroepingscommissie zal verslag doen van haar werk, en toelichten waarom zij deze predikant heeft voorgedragen. Daarna krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Ten slotte zullen de stemgerechtigde gemeenteleden stemmen over de voordracht. U bent stemgerechtigd als u belijdend lid van onze gemeente bent, of dooplid van onze gemeente en minimaal achttien jaar.
De naam van de betreffende predikant wordt tijdens de gemeentevergadering bekendgemaakt. Tot die tijd hebben de leden van de beroepingscommissie en van de kerkenraad een volstrekte geheimhoudingsplicht.

Vanwege de coronamaatregelen mogen er in elke bijeenkomst maximaal 100 mensen (exclusief medewerkers) aanwezig zijn. Daarom is aanmelding vooraf verplicht! U kunt u aanmelden via de website: hier vindt u het aanmeldformulier. Voor wie geen internet heeft, komt volgende week een telefoonnummer beschikbaar.

Als kerkenraad zijn we heel blij en dankbaar dat we deze belangrijke stap kunnen zetten, en we hopen dan ook velen van u te mogen begroeten op woensdag 8 juli!

Namens de kerkenraad,
Hella Verweij
scriba

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Kindernevendienst weer twee groepen
Vanaf aanstaande zondag gaan we weer kindernevendienst draaien met twee groepen: de kinderen van groep 1 t/m 4 in de groep van de jongste kinderen, en de oudere kinderen [...]
Ds. De Vries-Terpstra neemt beroep aan!
Tot onze grote vreugde en dankbaarheid heeft ds. Sara de Vries-Terpstra ons laten weten dat zij het beroep naar de Adventskerk van harte aanneemt.
Steiger weg uit kerkzaal
De steiger die in de kerkzaal was geplaatst voor de restauratie van het orgel, is vandaag weer afgebroken. Dat betekent dat de voorganger en de beamerschermen gelukkig [...]
Herbevestiging ouderling-kerkrentmeester
Op 1 maart mochten we een heel aantal ambtsdragers bevestigen en herbevestigen. Ouderling-kerkrentmeester Jaap Stapper kon er die zondag niet bij zijn. We hebben toen [...]
Adventus opgeheven
Het Christelijk Gemengd Koor Adventus heeft helaas moeten besluiten om zich met onmiddellijke ingang op te heffen. Dat het koor opgeheven zou worden, was al wel eerder [...]
Jam kopen voor actiegroep World Servants 2021
Martine had u al geadviseerd uw boterhammetjes klaar te leggen voor onze jam actie en we zijn zover. De actiegroep heeft onder de bezielende leiding van onze meesterchef [...]
Kinderoppas aanstaande zondag
Aanstaande zondag, 6 september, zal er voor het eerst weer oppas zijn voor de allerkleinsten (0-4 jaar). U vindt de oppasdienst in gebouw Pancratius, naast de rooms-katholieke [...]
Beroep en kennismaking ds. De Vries-Terpstra
Vanwege de zomervakantie heeft het even geduurd, maar nu gaat het echt gebeuren: op 1 september rijden de voorzitters van de kerkenraad en van de beroepingscommissie [...]
Liedboek en Hemelhoog
De afgelopen tijd (o.a. tijdens de gemeentevergadering over het beroepingswerk) kwamen er vragen over de bundel Hemelhoog. Hoe zit dat nu? Gaan we nog een bundel naast [...]
Voortgang restauratie Steinmeyer-orgel
De restauratie van het Steinmeyer-orgel vordert gestaag, al hebben ook de orgelbouwers natuurlijk vakantie gehad. Op 26 augustus wordt in de kerk een steiger geplaatst [...]
Galerij weer in gebruik
Tot nu toe hebben we voor de diensten in de Adventskerk een maximum van 100 kerkgangers aangehouden. Met ingang van aanstaande zondag, 23 augustus, nemen we ook de galerij [...]
Stroopwafelactie groot succes!
Martine heeft namens de actiegroep World Servants 2021 vanmorgen de prachtige opbrengst van de stroopwafelactie bekend gemaakt: een netto bedrag van € 2.294,50. [...]
Startkamp gaat niet door
Helaas hebben we moeten besluiten het startkamp voor de jongeren vanaf 12 jaar te schrappen.