MenuNieuwsberichten

Diaconale collecte 14 juni: Dorpskerkenbeweging PKN

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: vrijdag 12 juni 2020

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen, of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden – om kerk te zijn in, van en voor het dorp.

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Dorpskerken vervullen een maatschappelijke functie. Ze maken deel uit van de dorpscultuur. Om dat zo te kunnen houden, is de dorpskerkenbeweging in het leven geroepen. Kerk in, van en voor het dorp zijn is namelijk niet altijd vanzelfsprekend meer. Teruglopende ledenaantallen en financiële middelen en soms het moeten sluiten van de kerkdeuren kunnen de zichtbare aanwezigheid in het dorp onder spanning zetten. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang.

Eredienst en pastoraat
De tweede collecte is elke zondag voor Eredienst en pastoraat.

Overmaken:
Maak uw gift voor beide collecten over op rekening NL78 RABO 0373 715 013 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Alphen aan den Rijn, o.v.v. ‘collecte 14 juni’. De helft van uw gift wordt dan overgemaakt aan de Protestantse Kerk; de andere helft wordt bestemd voor eredienst en pastoraat van de Adventskerk.
U kunt ook aangeven dat uw gift specifiek bestemd is voor ofwel de diaconale collecte, ofwel eredienst en pastoraat.

Givt-app:
Gebruik de QR-code die in de uitzending van kerk-tv wordt getoond (u vindt hem ook hieronder). De eerste collecte gaat naar de Protestantse Kerk. Als u een tweede collecte toevoegt, draagt u daarmee bij aan eredienst en pastoraat van de Maranathakerk.

Met deze QR-code kunt u in de Givt-app uw bijdrage geven aan de collectes in de Maranathakerk.

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Beroepingsprocedure: geen bezwaren ingediend
Op zondag 12 juli hebben we bekendgemaakt dat onze gemeente een beroep wil uitbrengen op dominee Sara de Vries-Terpstra, predikant in Sintjohannesga-Delfstrahuizen. In [...]
Inschrijven kerkdienst: voor iedereen open
Vanochtend is de inschrijving geopend voor de dienst van a.s. zondag. Ds. K.W. de Jong is dan onze voorganger. Tot woensdag 18.00 uur kunt u via de website inschrijven.
Startkamp 2020 – Opgeven gestart
Vanaf nu is het voor de jongeren vanaf de middelbare school mogelijk om aan te melden voor het startkamp in Otterlo in het weekend van 4/5/6 september. Ook dit jaar maken [...]
Materiaal kindernevendienst blijft online beschikbaar
In de afgelopen periode heeft ‘Vertel het maar’ het materiaal bij de kindernevendienst gratis online beschikbaar gemaakt. Op die manier konden ouders/verzorgers [...]
Stroopwafels ophalen a.s. donderdag!
Aanstaande donderdag 16 juli kunt u van 19.00 - 21.00 uur de door u bestelde stroopwafels voor onze actiegroep World Servants 2021 ophalen in de Adventskerk.
Gemeente besluit om
ds. S. de Vries-Terpstra te beroepen
Op woensdag 8 juli werd in een goedbezochte gemeentevergadering (in twee bijeenkomsten) een predikant voorgedragen voor onze vacature. De aanwezigen hebben van harte [...]
Impressie overstapdienst 2020
De morgendienst was een dienst waarin de jongeren centraal stonden. Vier van hen maken nu de overstap naar de middelbare school: Abel, Laura, Ilse en Kian. Veel dingen [...]
WS 2021: Zambia wordt Oeganda
Het doel van de reis met World Servants wordt niet anders, wel de bestemming en dat wordt Oeganda van 10 t/m 30 juli 2021.
Gemeentevergadering: `ja` voor beroepen predikant
Vandaag hebben we vanwege Corona een gemeentevergadering in twee delen gehad. In deze bijeenkomsten legde de kerkenraad een voordracht voor een te beroepen predikant [...]
Inschrijven kerkdienst: Antwoord op veelgestelde vragen
Vandaag gaat de inschrijving voor de komende dienst open. De overstapdienst van de kinderen van de nevendienst naar het komende seizoen op de middelbare school.
Overstapdienst 12 juli en goede wensen
A.s. zondag, 12 juli, houden we de zogenaamde overstapdienst. Kian, Abel, Ilse en Laura verlaten volgende week de basisschool en daarmee ook de kindernevendienst.
Impressie doopdienst
Vandaag kon na 17 weken weer een kerkdienst in de Adventskerk gehouden. Met alle corona maatregelen zat de kerkzaal zo vol als nu kon. Het kon weer, en dat gaf vreugde. [...]
Leuke seizoensafsluiting met `Poldersporten`
Na de maandenlange beperkingen mag er sinds enkele weken geleidelijk steeds weer wat meer. Reden voor de leiding van Lev/12+ en de Jeugdouderlingen om te kijken hoe [...]
Reminder feliciteren doop
A.s. zondag hopen we Benjamin Luijendijk en Jana de Weerd te dopen. We kunnen de doopouders niet fysiek feliciteren. Wel kunt u voor beide doopouderparen een mooie kaart [...]
Inschrijven kerkdienst open tot woensdag 18.00 uur
Zondag wordt er weer een kerkdienst in de Adventskerk gehouden, met maximaal honderd kerkgangers. Inschrijven is verplicht, en kan vanaf nu tot woensdag 18.00 uur.
Kerkdiensten vanaf 5 juli: gebruiksplan, inschrijven, aanvangstijd
Met ingang van 5 juli houden we weer kerkdiensten in de Adventskerk. Daarvoor moesten we als kerkenraad de nodige protocollen opstellen en een gebruiksplan schrijven, [...]
Diaconale collecte 28 juni:
Stichting Edukans
Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. [...]
Doop en felicitatie
Zondag 5 juli hopen we Benjamin Luijendijk en Jana de Weerd te dopen. We kunnen de doopouders niet fysiek feliciteren. Wel kunt u voor beide doopouderparen een mooie [...]
Laatste gezamenlijke dienst, viering avondmaal
Aanstaande zondag, 28 juni, is de laatste gezamenlijke dienst vanuit de Maranathakerk. Dan vieren we met elkaar het heilig avondmaal. We nodigen u van harte uit om ook [...]
Aanmelden gemeentevergadering 8 juli
In het nieuwsbericht <a href="/index.php?head=1&sub=2&nieuwsid=2275&pageid=4" >over het beroepingswerk</a> las u dat er op 8 juli in [...]
Opbouw orgel Adventskerk begonnen
Vandaag is de firma Elbertse Orgelbouw begonnen met de opbouw van de speeltafel van het unieke Alphense Steinmeyer-orgel. De klok van het generaal crescendo is weer teruggeplaatst [...]
Alternatieve youtube link
Als de youtube video niet start ga dan naar deze alternatieve link: <a href=\"https://www.youtube.com/watch?v=Cz-4Wkt8518\">Adventskerk</a>
Stroopwafelactie voor reis naar Afrika
Een groep jongeren uit de Adventskerk gaat volgend jaar naar Zambia. In een eerder bericht las u al dat ze via diverse acties geld bijeen brengen voor de reis en het [...]
Beroepingswerk:
gemeentevergaderingen op 8 juli!
Met vreugde nodigt de kerkenraad u uit voor een gemeentevergadering. De beroepingscommissie heeft aan de kerkenraad een predikant voorgedragen. De kerkenraad heeft afgelopen [...]
Kindernevendienst 21 juni
Omdat in deze periode ook de kindernevendienst natuurlijk niet plaatsvindt, wordt (met toestemming van `Vertel het maar`) per zondag het materiaal online beschikbaar [...]
Collectedoel 21 juni: eigen diaconie
Komende zondag is de diaconale collecte bestemd voor het werk van onze eigen diaconie. Uw bijdrage wordt bijvoorbeeld gebruikt voor ondersteuning van hulpvragen, giften [...]
Correctie adres gouden bruidspaar
In het kerkblad wordt melding gemaakt van het a.s. huwelijksjubileum van het echtpaar Boender-Jocker. Als adres wordt vermeld Prins Hendrikstraat 75. Het juiste nummer [...]
Breaking News: World Servants 2021
Ruben van `t Wout, Nienke Hoogendoorn, Naomi van `t Wout, Loes Stigter, Martine Wielinga, Peter van `t Wout en Rob Wielinga gaan bouwen aan verandering in Zambia
Muziek ter bemoediging van Simon Stelling
Ook deze week kroop Simon Stelling achter het orgel om voor u bekende liederen te spelen.
Diaconale collecte 14 juni: Dorpskerkenbeweging PKN
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor [...]