MenuNieuwsberichten

Beamers in de Adventskerk

Bron: College van Kerkrentmeesters, Adventskerk, Datum: maandag 11 mei 2020

De afgelopen jaren is er vanuit de gemeente vaak gevraagd om beamers in de Adventskerk. Er waren echter twee uitdagingen: het is technisch behoorlijk complex om vanuit alle hoeken van de kerk goed zicht te garanderen, en de investeringskosten zijn hoog. Maar nu is het zover: er hangen beamers in de kerk!

Met beamers in de kerkzaal hoeven we geen liedboek meer mee te nemen, en we kunnen gemakkelijker eens een lied uit een andere bundel zingen. Maar ook uit oogpunt van duurzaamheid (minder gedrukte liturgieën nodig) en informatievoorziening zijn ze heel nuttig. Dat laatste konden we de afgelopen jaren gelukkig al deels ondervangen met het TV-scherm dat u bij binnenkomst in de ontmoetingsruimte zag staan.
Kortom, de behoefte aan beamers groeide. Ook in de ideeënbus, afgelopen najaar, en op de gemeenteavond in november werd er vaak om gevraagd. Maar zoals gezegd: er waren twee uitdagingen...

Aanschaf mogelijk dankzij gift
Eind vorig jaar werd één uitdaging opgelost, namelijk de financiering. We hebben een grote gift gekregen, specifiek ten behoeve van de aanschaf van beamers. Dit gaat om een aanzienlijk bedrag, en hier zijn we dan ook heel dankbaar voor!
De technische uitdaging werd, na een aantal bedrijven te hebben geconsulteerd, uiteindelijk opgelost door The Perfect Shine – een bedrijf dat geen onbekende voor ons is.
In de kerkenraadsvergadering van januari heeft de kerkenraad vervolgens toestemming gegeven om tot aanschaf over te gaan, en de realisatie is in gang gezet. De kerkenraad denkt nu na over de voorwaarden voor het gebruik: hoe willen we de beamers in de kerkdienst inzetten, zodat ze aanvullend en niet verstorend werken.

Beameraars gezocht!
Hiermee zijn we er bijna. We moeten nog wel een beam-team opzetten, want de beamers moeten natuurlijk ook bediend worden! Een aantal mensen hebben zich hiervoor al opgegeven, maar we kunnen nog meer mensen gebruiken. Heeft u of heb jij interesse, stuur dan zo snel mogelijk een bericht aan het college van kerkrentmeesters. Natuurlijk krijgen de beameraars een duidelijke instructie.

Vier beamers
Hoe gaat het er nu uitzien? De projectie wordt gerealiseerd door vier beamers. Twee beamers projecteren vanaf de galerij op twee grote schermen links en rechts van de kansel; en twee beamers projecteren naar beneden op de witte zijmuren (zie onderstaande tekening). Wij hebben de beamers en schermen zo esthetisch mogelijk geplaatst, zodat ze niet verstorend werken.
Ondertussen is de realisatie in een vergevorderd stadium (zie foto’s). We willen de gemeenteleden die hebben meegeholpen aan de realisatie (het monteren van de beamers, etc.) hartelijk bedanken voor hun inzet en bijdrage!

Ondertussen: restauratie orgel op schema
Ondertussen is de restauratie van het Steinmeyer-orgel in volle gang en vordert gestaag. De gehele orgelkast is leeg; de kleine onderdelen zijn naar de werkplaats van orgelbouwer Elbertse in Soest gebracht, omdat de reparatie het beste daar uitgevoerd kan worden. De grote onderdelen, die moeilijk te transporteren zijn, worden in de kerk gerestaureerd. De restauratie ligt op schema, en eind oktober zal het orgel weer bespeelbaar zijn. Ook hier verheugen we ons op.

Wij hopen op een spoedig weerzien in de Adventskerk!

Namens het college van kerkrentmeesters,
Frans Godthelp

Vier beamers, twee projectieschermen

Projectie aan weerszijden van de kansel. Let op, de schermen zijn op deze foto niet uitgerold.

Een van de beamers op de zijmuren

Dank aan deze gemeenteleden voor hun inzet!

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Beroepingsprocedure: geen bezwaren ingediend
Op zondag 12 juli hebben we bekendgemaakt dat onze gemeente een beroep wil uitbrengen op dominee Sara de Vries-Terpstra, predikant in Sintjohannesga-Delfstrahuizen. In [...]
Inschrijven kerkdienst: voor iedereen open
Vanochtend is de inschrijving geopend voor de dienst van a.s. zondag. Ds. K.W. de Jong is dan onze voorganger. Tot woensdag 18.00 uur kunt u via de website inschrijven.
Startkamp 2020 – Opgeven gestart
Vanaf nu is het voor de jongeren vanaf de middelbare school mogelijk om aan te melden voor het startkamp in Otterlo in het weekend van 4/5/6 september. Ook dit jaar maken [...]
Materiaal kindernevendienst blijft online beschikbaar
In de afgelopen periode heeft ‘Vertel het maar’ het materiaal bij de kindernevendienst gratis online beschikbaar gemaakt. Op die manier konden ouders/verzorgers [...]
Stroopwafels ophalen a.s. donderdag!
Aanstaande donderdag 16 juli kunt u van 19.00 - 21.00 uur de door u bestelde stroopwafels voor onze actiegroep World Servants 2021 ophalen in de Adventskerk.
Gemeente besluit om
ds. S. de Vries-Terpstra te beroepen
Op woensdag 8 juli werd in een goedbezochte gemeentevergadering (in twee bijeenkomsten) een predikant voorgedragen voor onze vacature. De aanwezigen hebben van harte [...]
Impressie overstapdienst 2020
De morgendienst was een dienst waarin de jongeren centraal stonden. Vier van hen maken nu de overstap naar de middelbare school: Abel, Laura, Ilse en Kian. Veel dingen [...]
WS 2021: Zambia wordt Oeganda
Het doel van de reis met World Servants wordt niet anders, wel de bestemming en dat wordt Oeganda van 10 t/m 30 juli 2021.
Gemeentevergadering: `ja` voor beroepen predikant
Vandaag hebben we vanwege Corona een gemeentevergadering in twee delen gehad. In deze bijeenkomsten legde de kerkenraad een voordracht voor een te beroepen predikant [...]
Inschrijven kerkdienst: Antwoord op veelgestelde vragen
Vandaag gaat de inschrijving voor de komende dienst open. De overstapdienst van de kinderen van de nevendienst naar het komende seizoen op de middelbare school.
Overstapdienst 12 juli en goede wensen
A.s. zondag, 12 juli, houden we de zogenaamde overstapdienst. Kian, Abel, Ilse en Laura verlaten volgende week de basisschool en daarmee ook de kindernevendienst.
Impressie doopdienst
Vandaag kon na 17 weken weer een kerkdienst in de Adventskerk gehouden. Met alle corona maatregelen zat de kerkzaal zo vol als nu kon. Het kon weer, en dat gaf vreugde. [...]
Leuke seizoensafsluiting met `Poldersporten`
Na de maandenlange beperkingen mag er sinds enkele weken geleidelijk steeds weer wat meer. Reden voor de leiding van Lev/12+ en de Jeugdouderlingen om te kijken hoe [...]
Reminder feliciteren doop
A.s. zondag hopen we Benjamin Luijendijk en Jana de Weerd te dopen. We kunnen de doopouders niet fysiek feliciteren. Wel kunt u voor beide doopouderparen een mooie kaart [...]
Inschrijven kerkdienst open tot woensdag 18.00 uur
Zondag wordt er weer een kerkdienst in de Adventskerk gehouden, met maximaal honderd kerkgangers. Inschrijven is verplicht, en kan vanaf nu tot woensdag 18.00 uur.
Kerkdiensten vanaf 5 juli: gebruiksplan, inschrijven, aanvangstijd
Met ingang van 5 juli houden we weer kerkdiensten in de Adventskerk. Daarvoor moesten we als kerkenraad de nodige protocollen opstellen en een gebruiksplan schrijven, [...]
Diaconale collecte 28 juni:
Stichting Edukans
Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. [...]
Doop en felicitatie
Zondag 5 juli hopen we Benjamin Luijendijk en Jana de Weerd te dopen. We kunnen de doopouders niet fysiek feliciteren. Wel kunt u voor beide doopouderparen een mooie [...]
Laatste gezamenlijke dienst, viering avondmaal
Aanstaande zondag, 28 juni, is de laatste gezamenlijke dienst vanuit de Maranathakerk. Dan vieren we met elkaar het heilig avondmaal. We nodigen u van harte uit om ook [...]
Aanmelden gemeentevergadering 8 juli
In het nieuwsbericht <a href="/index.php?head=1&sub=2&nieuwsid=2275&pageid=4" >over het beroepingswerk</a> las u dat er op 8 juli in [...]
Opbouw orgel Adventskerk begonnen
Vandaag is de firma Elbertse Orgelbouw begonnen met de opbouw van de speeltafel van het unieke Alphense Steinmeyer-orgel. De klok van het generaal crescendo is weer teruggeplaatst [...]
Alternatieve youtube link
Als de youtube video niet start ga dan naar deze alternatieve link: <a href=\"https://www.youtube.com/watch?v=Cz-4Wkt8518\">Adventskerk</a>
Stroopwafelactie voor reis naar Afrika
Een groep jongeren uit de Adventskerk gaat volgend jaar naar Zambia. In een eerder bericht las u al dat ze via diverse acties geld bijeen brengen voor de reis en het [...]
Beroepingswerk:
gemeentevergaderingen op 8 juli!
Met vreugde nodigt de kerkenraad u uit voor een gemeentevergadering. De beroepingscommissie heeft aan de kerkenraad een predikant voorgedragen. De kerkenraad heeft afgelopen [...]
Kindernevendienst 21 juni
Omdat in deze periode ook de kindernevendienst natuurlijk niet plaatsvindt, wordt (met toestemming van `Vertel het maar`) per zondag het materiaal online beschikbaar [...]
Collectedoel 21 juni: eigen diaconie
Komende zondag is de diaconale collecte bestemd voor het werk van onze eigen diaconie. Uw bijdrage wordt bijvoorbeeld gebruikt voor ondersteuning van hulpvragen, giften [...]
Correctie adres gouden bruidspaar
In het kerkblad wordt melding gemaakt van het a.s. huwelijksjubileum van het echtpaar Boender-Jocker. Als adres wordt vermeld Prins Hendrikstraat 75. Het juiste nummer [...]
Breaking News: World Servants 2021
Ruben van `t Wout, Nienke Hoogendoorn, Naomi van `t Wout, Loes Stigter, Martine Wielinga, Peter van `t Wout en Rob Wielinga gaan bouwen aan verandering in Zambia
Muziek ter bemoediging van Simon Stelling
Ook deze week kroop Simon Stelling achter het orgel om voor u bekende liederen te spelen.
Diaconale collecte 14 juni: Dorpskerkenbeweging PKN
Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor [...]