MenuNieuwsberichten

Impressie Eerste Kerstdag

Bron: Adventskerk, Datum: donderdag 26 december 2019

`Zie ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen` (Lucas 2:10) - dat was de kern van de verkondiging die ook twee eeuwen later op 25 december 2019 in de Adventskerk mocht klinken.

`Grote blijdschap` is geen gevoel dat we altijd ervaren. Ons leven is immers een mix van hoogte- maar ook dieptepunten. Daar hoeven we – zo klonk het – ons niet voor te schamen. Ook niet in een wereld waarin `succes` op allerlei manieren centraal staat. Zo centraal dat je er ongelukkig van kunt worden.

En tóch...
En tóch is er die grote blijdschap die we op Eerste Kerstdag vieren. Los van ons gevoel, vieren we dat God zijn aangezicht naar ons toe wendt. Hij komt in Jezus onze wereld binnen, niet per se om ons te troosten, te bemoedigen of te onderwijzen, al is dat allemaal gebeurd. Maar om te gaan waar wij niet kúnnen gaan: onderweg naar het volledig van God de Vader los getrokken worden, de dood in. Om daar - buiten ons zicht en ons begrip - de krachten van dood en duisternis te overwinnen en op te staan. Wij mogen en zullen Hem daarin volgen. Ook al leven we nu nog tussen hoop en zegen. Die belofte, dat vertrouwen mag ons deze kerst tóch grote blijdschap geven!

Tot slot
Tegen die achtergrond wensen we u van harte een gezegend kerstfeest, en wensen we u veel goeds, veel zegen toe voor het komende jaar!

Impressie
Natuurlijk is er van die feestelijke dienst ook een terugblik beschikbaar. Geniet nogmaals van het Alphens Kerstkoor 2019.

Komt allen tezamen

Christmas Remembering

Meer dan 2000 winters geleden

Joy to the world

Vrolijk Kerstfeest!

Celtic Advent Carol

O, Holy Night

Heer, de engelen zingen de eer

Ere zij God (met aansluitend orgelspel: Midden in de Winternacht)


Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Nieuwe ambtsdragers (vervolg)
Gisteren konden we u al vertellen dat zeven gemeenteleden bereid zijn gevonden om een ambt op zich te nemen. Tot onze vreugde mogen we vandaag dat getal zeven veranderen [...]
Nieuwe ambtsdragers
In november deed de kerkenraad een dringende oproep: nieuwe ambtsdragers gezocht. Met vreugde kunnen we nu melden dat zeven gemeenteleden bereid zijn om een ambt op zich [...]
Reeks zondag matinees in de Adventskerk
Op initiatief van Stichting Vrienden van de Adventskerk, wordt op 22 maart de aftrap van een reeks zondag matinees in de Adventskerk gegeven. Tijdens dit eerste concert [...]
Kerkbalans geslaagd!
In de afgelopen weken zijn tientallen lidmaten van onze kerk op pad geweest om de kerkbalansenveloppen te bezorgen en weer op te halen. Zondag 2 februari werd u geïnformeerd [...]
Jeugddienst Jong Alphen - Stress less.
Op zondag 16 februari wordt er door Jong Alphen, in samenwerking met 5 kerken, weer een gezamenlijke, interactieve, jeugddienst gehouden. Het thema is deze keer `Stress [...]
Lezing `Het Gebed`
Dinsdag 25 februari bent u om 20.00 welkom voor een lezing over het Gebed door dr. W.M. de Bruin uit Bleiswijk. Vanaf 19.45 staat de koffie klaar.
Liturgie online
Vanaf nu zult u vaker vooraf de orde van dienst op de website kunnen inzien. Zoals nu het geval is voor de kerkdienst van zondag 9 februari waarin ds. Van Rikxoort voorgaat.
Groothuisbezoek in Kerk en Zanen
Voor de gemeenteleden in Kerk en Zanen wordt op woensdag 4 maart een groothuisbezoek georganiseerd. We zijn deze middag te gast bij Hermien Minderman, Kopenhagensingel [...]
Wanhoopsdaad - Bericht in AD
Op vrijdag 20 december overleed op de leeftijd van 93 jaar Pieter Bezemer. Zo heeft het bericht op de website van de Adventskerk gestaan. Het Algemeen Dagblad <a href="https://www.ad.nl/binnenland/br-piet-93-zag-geen-uitweg-meer-ontbreken-van-zorgplek-drijft-hem-tot-wanhoopsdaad~a62168ec" [...]
Adventskring
Donderdag 6 februari a.s. komen we als Adventskring weer bij elkaar. De Adventskring is een gesprekskring waar we met elkaar nadenken over een thema uit het boekje [...]
Zondag 2 februari: afscheid ds. Zijlstra
Zoals al eerder aangekondigd nemen we op zondag 2 februari alsnog afscheid van ds. Zijlstra, die tot 1 januari onze interim-predikant was.
Kinderliederen: ook uit het Liedboek
Misschien had u het al zien staan op de website: op zondag 2 februari staat lied 923 uit het Liedboek ingeroosterd als kinderlied. Dus geen lied uit de kinderbundel. [...]
Plaats zelf eenvoudig nieuwsberichten
Velen van u zijn af en toe bij activiteiten waarvan het leuk is om daar een berichtje op de website over te plaatsen, eventueel met foto`s. U kunt altijd mailen met scriba@adventskerk.info. [...]
Opbrengst verkoop kerstbroden
Zoals elk jaar heeft de Stichting Roemenië Hunedoara in verscheidene Alphense kerken, waaronder de Adventskerk, weer kerstbroden verkocht.
Sirkelslag YOUNG 2020
Op vrijdag 7 februari gaan wij vanuit de Adventskerk wederom meedoen aan Sirkelslag YOUNG, editie 2020!
Week van Gebed 19 t/m 26 januari: ‘Buitengewoon’
Deze week, van zondag 19 januari t/m zondag 26 januari, is de interkerkelijke, wereldwijde Week van Gebed. Gedurende deze week is er ook in Alphen aan den Rijn elke dag [...]
Orgelrestauratie begint maandag 20 januari
Nog één keer konden we genieten van het orgel, zondagmorgen tijdens de kerkdienst en ’s middags bij het goed bezochte wensconcert (Orgel Jukebox) van Simon Stelling. [...]
Kerkbalansen
Inderdaad, meervoud. Allereerst de kerkbalans 2019: het toegezegde bedrag is op zo’n € 8000 na binnen. Alle mensen die hebben bijgedragen, heel hartelijk dank! Met [...]
Dovendienst: Onderweg naar Pasen!
Vanochtend ging in de dovendienst ds. F.C. van Dijke voor, dovenpredikant voor midden Nederland. Regelmatig vieren we ook in de Adventskerk de eredienst samen met hen [...]
Intrede: `Alleen de Geest overtuigt`
Zondag 12 januari mocht ds. L. van Rikxoort door ds. A.P.D. Zijlstra uit Ede aan de gemeente van de Adventskerk worden verbonden. Dat gebeurde in een feestelijke dienst, [...]
Welkom ds. en mw. Van Rikxoort; verdeling werkgebieden predikanten
‘Eindelijk!’ Wat heb ik die verzuchting vaak gehoord, de laatste weken voor de intrededienst… Eindelijk mochten we vandaag onze nieuwe predikant en zijn vrouw verwelkomen. [...]
21 januari: `Moeilijke uitspraken over Jezus`
Afgelopen zondag ging ds. H. Overeem uit Waddinxveen voor in de Adventskerk. Het ging over ontmoetingen met Jezus. Een (samenvatting van) de preek kunt u hier en op de [...]
Afscheid in Heemse en Mariënberg: ‘Veel heil en zegen!’
Gisteren nam ds. Van Rikxoort afscheid van zijn beide gemeenten: ’s morgens in de Witte of Lambertuskerk in Heemse, ’s middags in de Sionskerk in Mariënberg. In [...]
Komst ds. Van Rikxoort; afscheid ds. Zijlstra
Op zondag 5 januari neem ds. Van Rikxoort afscheid van zijn huidige gemeenten: ’s morgens van Hardenberg-Heemse en ’s middags van Mariënberg. Bij beide diensten [...]
Orgel Jukebox - Simon Stelling speelt op verzoek
Op zondagmiddag 19 januari speelt Simon Stelling voorlopig voor het laatst op het Steinmeyer Orgel in de Adventskerk. Een grondige restauratie van het orgel is noodzakelijk [...]
Impressie Kerstavond
Op de kerstavond werden twee vieringen gehouden, de eerste speciaal voor de kinderen en de tweede echt in de kerstnacht.
Impressie Eerste Kerstdag
`Zie ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen` (Lucas 2:10) - dat was de kern van de verkondiging die ook twee eeuwen later op 25 december [...]
Terugblik kerstviering ouderen (75+)
Op woensdag 18 december 2019 vierden we in de Adventskerk het kerstfeest met de oudere gemeenteleden. Wat was het fijn om met zovelen bij elkaar te zijn.