MenuNieuwsberichten

Denk mee over het beleid: toekomstdromen

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: zaterdag 02 november 2019

Volgend voorjaar stelt de kerkenraad een nieuw beleidsplan op, voor de jaren 2020-2025. We willen heel graag horen wat volgens u/jou de dingen zijn waarmee we als gemeente in die vijf jaar aan de slag moeten gaan. Daarom hebben we de afgelopen weken om uw/jouw mening gevraagd over de eredienst, ons activiteitenaanbod, de jeugd, en onze rol als kerk in het centrum. Als u nog niet gereageerd hebt: het kan nog tot en met 17 november! Nu leggen we u de laatste vragen voor: wat is uw/jouw toekomstdroom voor onze gemeente? En zijn er nog andere onderwerpen die voor de komende vijf jaar heel belangrijk zijn?

1. Toekomstdroom: hoe ziet de gemeente er over een aantal jaren uit?
Wie een tuin aanlegt, heeft een idee over het eindresultaat: hoe ziet het er straks uit? Planten, bomen, struiken e.d. ontwikkelen zich in de loop van de jaren tot een mooi geheel. Om over een aantal jaren te kunnen genieten van de tuin die je in gedachten hebt, doe je nu al bewust een aantal dingen. Het ontwerp en het plan van aanpak zijn daarop afgestemd.
Zo is het ook in de kerk. Als kerkelijke gemeente hopen we de komende jaren een positieve ontwikkeling door te maken. Hoe willen we dat onze gemeente er over een aantal jaren uitziet? Het beleidsplan vormt het ontwerp en het plan van aanpak om dat eindresultaat te bereiken. Daarom vinden we het als kerkenraad belangrijk om goed in beeld te hebben wat uw/jouw toekomstverlangens zijn.
- Wat voor gemeente zou u/jij over 5 en over 10 jaar willen zien, wanneer u/je naar de Adventskerk kijkt?
- Wat bloeit er dan in onze gemeente? (Activiteiten, hoe we gemeente-zijn met elkaar en in de wereld… etc.)
- Waar is de Adventskerkgemeente dan aan te herkennen?
- Wat moeten we nu en de komende jaren doen om die toekomstverlangens voor de Adventskerk te bereiken?


2. Andere onderwerpen
Als kerkenraad hebben we een aantal onderwerpen gekozen, waarover we om uw/jouw mening hebben gevraagd. Nu is het heel goed mogelijk dat er nog andere onderwerpen zijn die u/jij voor de toekomst en het beleid van de Adventskerk belangrijk vindt. Wat mag volgens u/jou niet ontbreken in het beleidsplan? Laat het ons weten!
En wilt u verder nog iets aan de kerkenraad kwijt? Alle opmerkingen, ideeën, praktische suggesties en vragen zijn welkom.

Wat vindt u? Reageer t/m 17 november
We hopen dat u allemaal, jong en oud, laat weten hoe u/jij erover denkt! Natuurlijk kunt u ook nog steeds reageren op de vorige thema’s: dat kan nog tot en met zondag 17 november. De kerkenraad hoort graag van u! Reageren kan via de ideeënbus in de hal van de kerk, of per mail naar idee@adventskerk.info (klik hier). Of bel ds. Zijlstra (tel. 06-36533786, tijdens zijn spreekuur op maandag 18:30-19:00 uur).

Gemeenteavond 27 november
De kerkenraad gaat de komende maanden met alle bijdragen in de ideeënbus aan de slag. De eerste stap is dat we u op een gemeenteavond vertellen welke gedachten en ideeën er vanuit de gemeente zijn aangedragen. Daarover praten we met elkaar door om te ontdekken welke ideeën breed draagvlak hebben, en welke voorrang verdienen. Dat vormt de basis voor het beleidsplan. De gemeenteavond is op woensdag 27 november, 20:00 uur in de Adventskerk. Noteert u vast de datum?

Namens de kerkenraad,
Hella Verweij, scriba

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Bestel nog snel Adventskerk-wijn.
25 november sluit de actie.
Mocht u nog wijn willen bestellen – ze is heerlijk, ook leuk om cadeau te geven én u steunt de renovatie van het Steinmeyerorgel – dan kunt u dat doen tot en met [...]
Oefenmateriaal kerstkoor beschikbaar
Nu het kerstkoor weer gaat oefenen is ook het oefenmateriaal van Simon Stelling weer beschikbaar.
Oogstdienst zondag 1o november 2019
Oogstdienst zondag 10 november 2019 - U kroont het jaar met uw goede gaven, waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed. Psalm 65
Kerstpakkettenactie 2019: een steuntje in de rug
Ook dit jaar organiseren het Diaconaal Platform Alphen (DPA) en de Stichting Slimm de bekende Kerstpakkettenactie. Deze actie is er om iedere Alphenaar die een steuntje [...]
Gemeenteavond 27 november; ideeënbus t/m 17 november
Er zijn al veel reacties binnengekomen in de ideeënbus – zowel in de fysieke bus in de ontmoetingsruimte, als via de ‘digitale bus’ (idee@adventskerk.info). Daar [...]
Souvenirs
De diakonie van de Adventskerk zet zich dagelijks in voor het ondersteunen van mensen die dringend hulp nodig hebben. Dit betekend ook dat wij hier geld voor nodig hebben. [...]
Oogstdienst en fruit inzamelen
Op zondagmorgen 10 november vieren we weer de jaarlijkse oogstdienst. We zamelen hiervoor fruit in. U kunt uw fruit brengen op zaterdagmorgen 9 november tussen 09.00 [...]
Aanmelden Sirkelslag KIDS
Op vrijdag 15 november doen wij vanuit de Adventskerk mee aan Sirkelslag KIDS 2019!
Denk mee over het beleid: toekomstdromen
Volgend voorjaar stelt de kerkenraad een nieuw beleidsplan op, voor de jaren 2020-2025. We willen heel graag horen wat volgens u/jou de dingen zijn waarmee we als gemeente [...]
Aanmelden doopdienst 8 december
De eerstvolgende doopdienst is op zondag 8 december. In deze dienst gaat ds. W.M. de Bruin uit Bleiswijk voor. Als u uw kind in deze dienst wilt laten dopen, wilt u dat [...]
Catechisatie: je kunt nog aanhaken!
Inmiddels zijn de catechisaties weer begonnen – maar je kunt nog aanhaken! Ben jij in voor een goed gesprek met een dosis gezelligheid erbij? Kom dan ook!
Adventus zingt in zangdienst 3 november
Aanstaande zondagavond, 3 november, is er om 18:30 uur een zangdienst. Voorganger is ds. M. Zebregs uit Valkenburg (ZH). Christelijk Gemengd Koor Adventus onder leiding [...]
Alphens Kerstkoor 2019 gaat bijna van start
Op 17 november gaan de repetities van het Alphens Kerstkoor weer van start. Het is een koor van en voor iedereen! Er zijn op dit moment al heel wat aanmeldingen binnen, [...]
Begroting 2020 ter inzage
De kerkenraad heeft gisteravond de begroting voor het jaar 2020 van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. De begroting op hoofdlijnen kunt u hieronder in dit [...]
Begroting Diaconie 2020 ter inzage
De kerkenraad heeft de begroting van Diaconie voor 2020 voorlopig vastgesteld. De begroting ligt nog tot 11 november ter inzage op het kerkelijk bureau.
Dienst Dankdag is in Maranathakerk
In het kerkblad staat vermeld dat de gezamenlijke dienst op Dankdag (woensdag 6 november, 19:30 uur) gehouden wordt in de Adventskerk. Dit is onjuist. Deze dienst wordt [...]
Jam en honing uit Roemenië te koop op Boekenmarkt Goede Herderkerk
In de Goede Herderkerk wordt de jaarlijkse boekenmarkt gehouden op vrijdag 8 november (19:00-21:00 uur) en zaterdag 9 november (9:30-15:00 uur). Er is een grote keuze [...]
Wijnactie 2019 gestart
De wijncommissie stelt u ook dit jaar weer in de gelegenheid de heerlijke wijnen van de Domaine de l’ Arjolle uit de Languedoc (Zuid Frankrijk) te bestellen.
Toezegging van € 20.000 door Fonds Alphen en omstreken voor het orgel
Stichting Vrienden van de Adventskerk heeft een toezegging van een bijdrage van € 20.000 ontvangen van Fonds Alphen en omstreken dat is bestemd voor de restauratie [...]
Nieuw in Alphen: Poëziedienst
Religieuze poëzie wil helpen je ontvankelijk te maken voor de wereld van God. In hun geloofsgedichten zoeken dichters naar woorden voor wat bijna niet te zeggen is. [...]
Denk mee over het beleid: jeugd & jongeren, kerk-zijn in het centrum
Volgend voorjaar stelt de kerkenraad een nieuw beleidsplan op, voor de jaren 2020-2025. We willen heel graag horen wat u/jij belangrijk vindt, wat volgens u/jou de dingen [...]
Plaatsing zendmasten in kerktoren
Sinds enige tijd is het College van Kerkrentmeesters in gesprek met een telecomprovider welke ons heeft gevraagd zendmasten te mogen plaatsen in de kerktoren.
Zaterdag 5 oktober: Inspiratiemarkt ‘Kerken in beweging’
Op 5 oktober is de eerste religieuze uitmarkt van Alphen aan den Rijn en omgeving, met kramen, workshops en podiumoptredens. Een dag die draait om ontmoeten, leren en [...]
Restauratie orgel Adventskerk
Vanaf komende zondag wordt de pijpenactie ‘Vol op het orgel, adopteer een pijp’ gestart. De noodzakelijke en grondige restauratie van het Steinmeyer orgel in de Adventskerk [...]
Denk mee over het beleid van onze gemeente
Volgend voorjaar stelt de kerkenraad een nieuw beleidsplan op, voor de jaren 2020-2025. We willen heel graag van u als gemeente horen wat u/jij belangrijk vindt, wat [...]
Startweekend: ‘Een goed gesprek’
Aan de hand van dit thema werden dit jaar de startzaterdag en de startzondag gehouden. Het nieuwe seizoen ligt voor ons, en op mooie nazomerdagen stonden we daarbij stil.
Bankrekeningnummer gewijzigd.
Het bankrekeningnummer van de Adventskerk voor het storten van de kerkelijke bijdrages is per 1 november 2018 gewijzigd. Het oude bankrekeningnummer NL38FVLB0699766354 [...]
Start catechisaties: tweede week oktober
De scholen zijn weer begonnen, het jongerenstartkamp is geweest, de startzaterdag/zondag staan voor de deur: dat betekent dat binnenkort ook de catechisaties weer beginnen! [...]
Activiteiten jongeren Startzaterdag
Zaterdagmiddag/avond is er de BBQ in het startweekend. Dit jaar zijn er extra activiteiten voor de jongeren (van klein tot groot).
Taartenactie Diaconie Adventskerk
De diaconie zet zich dichtbij en veraf in voor de minderbedeelden onder ons. Om aan alle hulpvragen te blijven voldoen, willen wij door middel van een taarten actie ons [...]