MenuNieuwsberichten

Begroting 2020 ter inzage

Bron: College van Kerkrentmeesters, Datum: dinsdag 29 oktober 2019

De kerkenraad heeft gisteravond de begroting voor het jaar 2020 van het College van Kerkrentmeesters vastgesteld. De begroting op hoofdlijnen kunt u hieronder in dit nieuwsbericht zien.

Wat direct opvalt zijn de hoge kosten kerkelijke gebouwen. Dit zijn met name de kosten voor het geplande onderhoud van het orgel. We hopen de kosten van dit onderhoud te kunnen dekken uit giften en subsidies en daarnaast door onttrekking uit het orgelfonds. U ziet in de begroting ook hogere verwachtte inkomsten. Die hogere opbrengsten zitten met name in subsidies en giften voor het onderhoud van het orgel welke door ons als gemeente en door de Stichting Vrienden Adventskerk op dit moment verzameld worden.

Opbrengsten en batenBegroting 2020Begroting 2019Jaarrekening 2018
Opbrengsten onroerende zaken29.00019.00015.803
Opbrengsten uit rente, dividenden, beleggingen250500260
Opbrengsten uit stichtingen, kassen, fondsen29.000-0
Opbrengsten levend geld235.500225.500259.899
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen45.22320.22350.558
Totaal baten (A)338.973265.223326.520
Uitgaven en kosten
Kosten kerkelijke gebouwen, excl. afschrijvingen187.99369.90045.761
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen1.2001.2001.200
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.10.50010.50011.162
Pastoraat184.650156.936159.062
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten12.50011.00011.042
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen15.50015.50015.253
Salarissen en vergoedingen40.85039.73335.462
Kosten beheer, administratie, archief12.65011.96019.201
Rentelasten/bankkosten1.1001.100779
Totaal lasten (A)466.943317.829298.922
Operationeel resultaat (A)-127.920-52.60627.598
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten---
Incidentele lasten-1.432-
Incidentele baten en lasten (B)-1.432-
Resultaat verslagjaar (A - B)-127.920-51.17427.598
Mutaties bestemmingsreserves/fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves115.00042.850-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen---
Toevoegen bestemmingsreserves--17.820
Toevoegen bestemmingsfondsen---
Totaal mutaties bestemmingsreserves/fondsen115.00042.85017.820
Resultaat naar algemene reserver (D)-12.790-8.32445.418


Heeft u vragen over de begroting? Dan kunt u deze mailen aan het college van kerkrentmeesters, cvk@adventskerk.info. Wilt u de gedetailleerde begroting inzien? Dat kan tot 11 november 2019, op afspraak, op het kerkelijk bureau.

Heeft u commentaar op de begroting dat u met de kerkenraad wil delen dan kunt u dit mailen naar scriba@adventskerk.info. Nadat de begroting ter inzage heeft gelegen en u de gelegenheid hebt gehad hierop te reageren richting de scriba zal de kerkenraad naar verwachting de begroting in haar vergadering dv 18.11.2019 definitief vaststellen.

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Plaats zelf eenvoudig nieuwsberichten
Velen van u zijn af en toe bij activiteiten waarvan het leuk is om daar een berichtje op de website over te plaatsen, eventueel met foto`s. U kunt altijd mailen met scriba@adventskerk.info. [...]
Opbrengst verkoop kerstbroden
Zoals elk jaar heeft de Stichting Roemenië Hunedoara in verscheidene Alphense kerken, waaronder de Adventskerk, weer kerstbroden verkocht.
Sirkelslag YOUNG 2020
Op vrijdag 7 februari gaan wij vanuit de Adventskerk wederom meedoen aan Sirkelslag YOUNG, editie 2020!
Week van Gebed 19 t/m 26 januari: ‘Buitengewoon’
Deze week, van zondag 19 januari t/m zondag 26 januari, is de interkerkelijke, wereldwijde Week van Gebed. Gedurende deze week is er ook in Alphen aan den Rijn elke dag [...]
Orgelrestauratie begint maandag 20 januari
Nog één keer konden we genieten van het orgel, zondagmorgen tijdens de kerkdienst en ’s middags bij het goed bezochte wensconcert (Orgel Jukebox) van Simon Stelling. [...]
Kerkbalansen
Inderdaad, meervoud. Allereerst de kerkbalans 2019: het toegezegde bedrag is op zo’n € 8000 na binnen. Alle mensen die hebben bijgedragen, heel hartelijk dank! Met [...]
Dovendienst: Onderweg naar Pasen!
Vanochtend ging in de dovendienst ds. F.C. van Dijke voor, dovenpredikant voor midden Nederland. Regelmatig vieren we ook in de Adventskerk de eredienst samen met hen [...]
Intrede: `Alleen de Geest overtuigt`
Zondag 12 januari mocht ds. L. van Rikxoort door ds. A.P.D. Zijlstra uit Ede aan de gemeente van de Adventskerk worden verbonden. Dat gebeurde in een feestelijke dienst, [...]
Welkom ds. en mw. Van Rikxoort; verdeling werkgebieden predikanten
‘Eindelijk!’ Wat heb ik die verzuchting vaak gehoord, de laatste weken voor de intrededienst… Eindelijk mochten we vandaag onze nieuwe predikant en zijn vrouw verwelkomen. [...]
21 januari: `Moeilijke uitspraken over Jezus`
Afgelopen zondag ging ds. H. Overeem uit Waddinxveen voor in de Adventskerk. Het ging over ontmoetingen met Jezus. Een (samenvatting van) de preek kunt u hier en op de [...]
Afscheid in Heemse en Mariënberg: ‘Veel heil en zegen!’
Gisteren nam ds. Van Rikxoort afscheid van zijn beide gemeenten: ’s morgens in de Witte of Lambertuskerk in Heemse, ’s middags in de Sionskerk in Mariënberg. In [...]
Komst ds. Van Rikxoort; afscheid ds. Zijlstra
Op zondag 5 januari neem ds. Van Rikxoort afscheid van zijn huidige gemeenten: ’s morgens van Hardenberg-Heemse en ’s middags van Mariënberg. Bij beide diensten [...]
Orgel Jukebox - Simon Stelling speelt op verzoek
Op zondagmiddag 19 januari speelt Simon Stelling voorlopig voor het laatst op het Steinmeyer Orgel in de Adventskerk. Een grondige restauratie van het orgel is noodzakelijk [...]
Impressie Kerstavond
Op de kerstavond werden twee vieringen gehouden, de eerste speciaal voor de kinderen en de tweede echt in de kerstnacht.
Impressie Eerste Kerstdag
`Zie ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen` (Lucas 2:10) - dat was de kern van de verkondiging die ook twee eeuwen later op 25 december [...]
Terugblik kerstviering ouderen (75+)
Op woensdag 18 december 2019 vierden we in de Adventskerk het kerstfeest met de oudere gemeenteleden. Wat was het fijn om met zovelen bij elkaar te zijn.
Kinderkerstmusical op kerstavond
De kinderen van de kindernevendienst spelen op 24 december de kerstmusical ‘Het familieportret’. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd om hiernaar te komen kijken.
Kerkelijk bureau gesloten
Het kerkelijk bureau is gesloten tijdens de kerstvakantie (23.12.2019 t.m. 03.01.2020). Voor vragen kunt u ons mailen, administratie@adventskerk.info. Wij zullen uw vraag [...]
Kerstviering Ouderen 75+
Alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden hierbij van harte uitgenodigd om samen met de HVD het kerstfeest te vieren op: woensdag 18 december 2019 van 11.00 [...]
Intrededienst ds. L. van Rikxoort
Op zondag 12 januari wordt ds. L. van Rikxoort aan onze gemeente verbonden. De intrededienst is ’s middags om 14:30 uur. Voor de kinderen is er kindernevendienst, en [...]
Prins Bernhard Cultuurfonds
De Stichting Vrienden van de Adventskerk heeft van het Prins Bernhard Cultuurfonds een toezegging gekregen van € 9000 voor de restauratie van het Steinmeyer orgel in [...]
Terugblik gemeenteavond
Op 27 november hadden we een goed bezochte, geanimeerde gemeenteavond. Ds. Zijlstra vertelde in het kort wat de ideeënbus de afgelopen maanden had opgebracht. Dat was [...]
Stichting Dinamo Fonds zegt bijdrage toe voor de orgelrestauratie
De Stichting Dinamofonds draagt al ruim 25 jaar bij aan projecten van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumenten. Voor de restauratie van het monumentale Steinmeyerorgel [...]
Top2000-relicafé: vieren met een muzikale boodschap
Wie oud & nieuw zegt, zegt ‘Top 2000’. In de Bron of de Lichtkring legt men al snel de link met de Top2000-diensten en de Top2000-relicafés die sinds 2014 worden [...]