MenuNieuwsberichten

Plaatsing zendmasten in kerktoren

Bron: College van Kerkrentmeesters, Datum: donderdag 03 oktober 2019

Sinds enige tijd is het College van Kerkrentmeesters in gesprek met een telecomprovider welke ons heeft gevraagd zendmasten te mogen plaatsen in de kerktoren.

Wij zijn naar aanleiding van dit verzoek niet over één nacht ijs gegaan. Er is verschillende keren met vertegenwoordigers van deze provider gesproken en ook is ter plaatse uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een plaatsing in de kerktoren. Onze toren is hiervoor interessant gelet op de ligging in het centrum en haar hoogte.

Een en ander heeft geleid tot een concreet plaatsingsplan met daarbij duidelijk inzichtelijk gemaakt welke gevolgen dit heeft voor het aanzicht van de kerktoren. Hierbij heeft de telefonieprovider er rekening mee gehouden dat de kerktoren een gemeentelijk monument is waarvoor het noodzakelijk is een vergunning aan te vragen bij de gemeente Alphen aan den Rijn.

De zenders die geplaatst gaan worden moeten achter de galmborden moeten worden aangebracht. Alleen aan de zijde van de McDonalds is een kleine schotel zichtbaar.

Als kerkrentmeesters dragen wij namens de gehele gemeente zorg voor ons kerkgebouw en de bijbehorende pastorieën. Daarbij zijn wij zuinig op onze middelen en proberen, waar dat kan, kosten te besparen. Tegelijkertijd proberen wij nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren die een bijdrage leveren aan de continuïteit van onze gemeente.

Op basis van bovengenoemde plannen zijn de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters akkoord gegaan met de plaatsing. De vergunning is inmiddels door de telefonie provider bij de gemeente Alphen aan den Rijn aangevraagd, en deze aanvraag is recentelijk ook gepubliceerd in de lokale nieuwsbladen. Wij verwachten dat binnenkort met de plaatsing van de zendmasten zal worden gestart. Dit is uiteraard afhankelijk van de goedkeuring door de gemeente Alphen aan den Rijn.

Als Kerkrentmeesters zijn wij zeer verheugd dat wij op deze manier voor de komende jaren een nieuwe bron van inkomsten hebben kunnen aanboren en daarbij hebben kunnen waarborgen dat onze toren een prachtige “landmark” zal blijven in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Wijnactie 2019 gestart
De wijncommissie stelt u ook dit jaar weer in de gelegenheid de heerlijke wijnen van de Domaine de l’ Arjolle uit de Languedoc (Zuid Frankrijk) te bestellen.
Toezegging van € 20.000 door Fonds Alphen en omstreken voor het orgel
Stichting Vrienden van de Adventskerk heeft een toezegging van een bijdrage van € 20.000 ontvangen van Fonds Alphen en omstreken dat is bestemd voor de restauratie [...]
Nieuw in Alphen: Poëziedienst
Religieuze poëzie wil helpen je ontvankelijk te maken voor de wereld van God. In hun geloofsgedichten zoeken dichters naar woorden voor wat bijna niet te zeggen is. [...]
Denk mee over het beleid: jeugd & jongeren, kerk-zijn in het centrum
Volgend voorjaar stelt de kerkenraad een nieuw beleidsplan op, voor de jaren 2020-2025. We willen heel graag horen wat u/jij belangrijk vindt, wat volgens u/jou de dingen [...]
Plaatsing zendmasten in kerktoren
Sinds enige tijd is het College van Kerkrentmeesters in gesprek met een telecomprovider welke ons heeft gevraagd zendmasten te mogen plaatsen in de kerktoren.
Zaterdag 5 oktober: Inspiratiemarkt ‘Kerken in beweging’
Op 5 oktober is de eerste religieuze uitmarkt van Alphen aan den Rijn en omgeving, met kramen, workshops en podiumoptredens. Een dag die draait om ontmoeten, leren en [...]
Restauratie orgel Adventskerk
Vanaf komende zondag wordt de pijpenactie ‘Vol op het orgel, adopteer een pijp’ gestart. De noodzakelijke en grondige restauratie van het Steinmeyer orgel in de Adventskerk [...]
Denk mee over het beleid van onze gemeente
Volgend voorjaar stelt de kerkenraad een nieuw beleidsplan op, voor de jaren 2020-2025. We willen heel graag van u als gemeente horen wat u/jij belangrijk vindt, wat [...]
Startweekend: ‘Een goed gesprek’
Aan de hand van dit thema werden dit jaar de startzaterdag en de startzondag gehouden. Het nieuwe seizoen ligt voor ons, en op mooie nazomerdagen stonden we daarbij stil.
Bankrekeningnummer gewijzigd.
Het bankrekeningnummer van de Adventskerk voor het storten van de kerkelijke bijdrages is per 1 november 2018 gewijzigd. Het oude bankrekeningnummer NL38FVLB0699766354 [...]
Start catechisaties: tweede week oktober
De scholen zijn weer begonnen, het jongerenstartkamp is geweest, de startzaterdag/zondag staan voor de deur: dat betekent dat binnenkort ook de catechisaties weer beginnen! [...]
Activiteiten jongeren Startzaterdag
Zaterdagmiddag/avond is er de BBQ in het startweekend. Dit jaar zijn er extra activiteiten voor de jongeren (van klein tot groot).
Taartenactie Diaconie Adventskerk
De diaconie zet zich dichtbij en veraf in voor de minderbedeelden onder ons. Om aan alle hulpvragen te blijven voldoen, willen wij door middel van een taarten actie ons [...]
Restauratie Steinmeyer-orgel
Iedere 30 jaar is ons orgel toe aan groot onderhoud. Na een periode van voorbereiding en planning gaat orgelbouwer Elbertse orgelmakers BV te Soest op 20 januari 2020 [...]
Adventskerk opent haar deuren tijdens Jaarmarkt
Op woensdag 18 september is het weer zover, de jaarlijkse Jaarmarkt. Als Adventskerk willen wij iedereen graag de gelegenheid geven om deze prachtige kerk eens van binnen [...]
Adventskring gaat van start
Woensdag 25 september a.s. komt de Adventskring weer bij elkaar. De Adventskring is een gesprekskring waar we met elkaar nadenken over een thema uit een boekje. Met dit [...]
Ds. Van Rikxoort neemt beroep aan
Tot onze grote vreugde en dankbaarheid heeft ds. Van Rikxoort ons laten weten dat hij het beroep naar de Adventskerk van harte aanneemt.
Zondag 15 september: Martine vertelt over Sierra Leone
Deze zomer ben ik met World Servants naar Sierra Leone geweest. Na een reis vol ervaringen ben ik alweer een tijdje terug in Nederland. Ik wil iedereen bedanken dat ik [...]
Bij de kerkdiensten van zondag 1 september
Zondag zijn er twee kerkdiensten met een bijzonder karakter. Daarover in dit bericht nog enige praktische informatie die niet meer in het Kerkblad kon worden opgenomen.