MenuNieuwsberichten

Beroepingswerk gaat beginnen

Bron: Kerkenraad Adventskerk, Datum: zondag 02 september 2018

De afgelopen tijd heeft de kerkenraad alle benodigde voorbereidingen getroffen voor het beroepingswerk. Nu kan de beroepingscommissie aan de slag!

Voordat het beroepingswerk kon beginnen, moesten er een aantal voorbereidingen worden getroffen. Allereerst heeft de kerkenraad de zogenaamde solvabiliteitsverklaring aangevraagd en gekregen: een verklaring dat wij een nieuwe predikant daadwerkelijk kunnen betalen. Ook hebben we van de classis toestemming gekregen om het traject te starten. En eind augustus hebben we in een extra vergadering de profielschets vastgesteld.

Namen van predikanten indienen
Diverse gemeenteleden hebben al namen ingediend van predikanten die zij geschikt vinden voor onze gemeente. Als u nog een naam in gedachten hebt, geef die dan zo spoedig mogelijk door aan de scriba (scriba@adventskerk.info; pb. 2027, 2400 CA Alphen a/d Rijn).

Beroepingscommissie: geheimhoudingsplicht
De beroepingscommissie heeft inmiddels haar eerste bijeenkomst gehad. Zij hebben een intensieve periode voor de boeg, waarvoor wij hun veel sterkte en wijsheid toewensen. De commissie doet haar werk in stilte; de commissieleden hebben een geheimhoudingsplicht. Wij willen u dan ook vragen om dat te respecteren en de commissieleden de ruimte te geven om hun werk in alle rust te doen.

Namens de kerkenraad,
Hella Verweij, scriba

Volg de nieuwsberichten via 'Social Media'


Meer info...
Of ontvang dagelijks nieuwe berichten per e-mail (Aanmelden):Adventskerk | Nieuws
Overig nieuws
Parkeren rond de Paradijslaan: in de vakken s.v.p.
Op zondagmorgen staat het parkeerterrein rond de Paradijslaan meestal helemaal vol. Regelmatig worden er dan auto’s van kerkgangers geparkeerd op de afgekruiste vakken [...]
Start catechisaties
De scholen zijn weer begonnen, het jongerenstartkamp en de startzaterdag/zondag zijn geweest: nu gaan ook de catechisaties weer beginnen! Ben je tussen de 12 en de 16 [...]
Start Adventskring
Donderdag 27 september om 20:00 uur start de Adventskring weer. De Adventskring is een bijbel-/gesprekskring waar we met elkaar nadenken over een thema uit een boekje. [...]
Impressie start seizoen 2018/2019
We kijken terug op een geslaagd jongerenstartweekend in Veldhoven en op de startzaterdag en -zondag dit weekend. De jongeren verbleven in een (voormalig) klooster bij [...]
Vooraankondiging: afscheid Janneke Bregman
In de morgendienst van zondag 30 september nemen we afscheid van onze pastoraal werker mw. Janneke Bregman. Na de dienst, tijdens het koffiedrinken, heeft u gelegenheid [...]
Beroepingswerk gaat beginnen
De afgelopen tijd heeft de kerkenraad alle benodigde voorbereidingen getroffen voor het beroepingswerk. Nu kan de beroepingscommissie aan de slag!
Interimpredikant per 1 september
Op de gemeentavond in mei vertelde de kerkenraad u dat we een interimpredikant zochten voor maximaal 20 uur per week, voor circa 1 jaar. Nu is bekend wie dat wordt: ds. [...]
Interimpredikant Marcel Zijlstra stelt zich voor
Mijn naam is Marcel Zijlstra. Ik ben bijna 18 jaar predikant en heb meerdere gemeentes gediend. Een heel mooie en zinvolle taak waartoe ik mij door God geroepen weet. [...]
Impressie overstapdienst
Zondag 26 augustus werd dit jaar de overstapdienst gehouden. De kinderen die vorig jaar in groep 8 van de lagere school zaten gaan nu als jongeren verder op de middelbare [...]
Startweekend 2018 - Geef je op!
Het startweekend voor jongeren komt nu snel dichterbij. Geef je op en ga mee op een gezellig, verrassend en gewoon heel leuk weekend!
Opgeven gemeentemaaltijd 22 augustus
Woensdag 22 augustus wordt - nog midden in de zomer - een gemeentemaaltijd gehouden.