Menu(Op)nieuw in de kerk...?
Een korte wegwijzer

Het kan zijn dat u van huis uit niet met de kerk in aanraking bent gekomen, of heel zijdelings. Ook kan het zo zijn dat u in een eerdere periode in uw leven wel in de kerk kwam, maar een tijd al niet meer. In de tussentijd kan er van alles gebeurd zijn.

Dit zijn zomaar wat situaties die kunnen maken dat u (op)nieuw contact zoekt met de kerk. De drempel die er dan is kan als ‘hoog’ aanvoelen. Wordt er niet vreemd gekeken als ik (op)nieuw in de kerk kom?

Om u te helpen vindt u hieronder een aantal stappen die u kunt zetten:

• U kunt eens in dienst in de Adventskerk bezoeken. Drempel kan zijn dat u niet precies weet wat er tijdens zo’n dienst gebeurt en wat er van u verwacht wordt. Daarom is er een vrij complete beschrijving te vinden onderaan op deze pagina.

• Na een kerkdienst kunt u altijd de predikant even opzoeken. Het is handig om een dienst te kiezen waarin één van onze predikanten voorgaat. U ziet hier wie dat zijn.

• Misschien is het bezoeken van een dienst helemaal geen logische stap en zijn er andere drempels die u ervaart. Of is er meer informatie die u zoekt. U kunt dan gewoon mailen of bellen met één van de predikanten. U vindt hun contact gegevens hier.

De predikanten zijn zich er zeer van bewust dat het leven van mensen allerlei slingers, pieken en soms ook dalen kent. Als u hen (op)nieuw benadert zullen zij daar niet raar van opkijken. Integendeel, op een persoonlijke en toegankelijke manier leggen zij contact.

FAQ
De rubriek met veelgestelde vragen mag hier natuurlijk niet ontbreken.

• Moet ik lid zijn van de Adventskerk om naar een kerkdienst te gaan of om een predikant te benaderen.
Nee. Iedereen is welkom in de kerkdiensten. En ook met de predikanten kunt u contact leggen zonder dat u lid van de kerk bent.

• Moet ik gedoopt zijn?
Nee. Voor het bezoeken van kerkdiensten of het leggen van contact hoeft u niet gedoopt te zijn.

• Kan ik eigenlijk op latere leeftijd nog gedoopt worden?
Ja. Dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker. Juist omdat de levensloop van mensen in deze tijd heel anders is dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden.

• Zijn er nog tips over welke dienst ik het best kan bezoeken?
Ja. Haast elke ochtenddienst is geschikt, alleen de diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd (dat staat altijd vermeld bij de gegevens van de kerkdienst) zijn minder geschikt als u met die viering niet bekend bent.

• Ik ben eigenlijk lid van een andere kerk, maakt dat uit?
Nee. De verschillende kerken delen belangrijke punten in het geloof, maar kennen ook verschillen. Het is niet onze bedoeling om mensen uit andere kerken naar de Adventskerk te trekken. Maar een lidmaatschap van een andere kerk staat nooit in de weg dat u (op)nieuw de weg naar een kerk vindt.