MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 31 december 2023 - 10:00 uur
Ds. D. Verboom, uit Katwijk
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 15 - Lees je bijbel, bid elke dag
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Ontvangst: Dhr. T. de Vries
Ouderling: Mw. H. Stigter - Verschuur
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Collectant: Mw. M.P.E. van ’t Wout
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: Mw. A. van Doorn
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie zetten: Dhr. J. van Doorn
Oppasdienst (in de kerk): Emma Kloppenborg
Oppasdienst (in de kerk): Evelien Stapper
Kindernevendienst Groep 1: Mandy de Jong
Kindernevendienst Groep 2: Marja Stapper
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.