MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 16 juli 2023 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 2 - Komt, laat ons zingen vandaag
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 121: 1, 2, 4 (Ik sla mijn ogen op, en zie)
Stil gebed
Votum en groet
Lied 216 (Dit is een morgen)
Gebed
Woord voor onderweg: Micha 6:8
Lied 992 (Wat vraagt de Heer nog meer van ons)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 2: Kom laat ons zingen (Opw. 82: 1, 2)
Kinderen naar de nevendienst
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Spreuken 6: 6-11
Lucas 18: 18-30
Lied 718 (God die leven hebt gegeven)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 905: 2, 3, 4 (Wat is de winst)
Kinderen terug van de nevendienst
Gebeden en gaven
Lied 315 (Heb dank, o God van alle leven)
Zegen/ gezongen amen

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. H.H.M. Verweij-Willering
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Stapper
Ouderling: Dhr. G.J. de Wilde
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. Windhorst
Hulpkoster: Dhr. W. Brouwer
Koffie schenken: Dhr. P. van ’t Wout
Koffie schenken: Mw. W. van der Velden-van Klaveren
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Oppasdienst (in de kerk): Jildou de Vries
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Martine Wielinga
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoordelijkheid voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.