MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 9 juli 2023 - 09:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 37 - Iedereen is anders
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 42: 1 2, 3 (DNP: Als een uitgeputte hinde)
Stil gebed
Votum en groet
Hemelhoog 275 (Heer ik kom tot U)
Gebed
Woord voor onderweg: Efeziërs 4:32-5:2
Psalm 103: 1, 3, 4 (Zegen, mijn ziel)
Gesprek met de kinderen
Kinderlied 37 (Iedereen is anders)
Kinderen naar de nevendienst
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing: Matteüs 18:15-32
Lied 654: 1, 2, 4 (Zing nu de Heer)
Verkondiging
Orgelspel
Lied 836: 1, 4, 5 (O Heer die onze Vader zijt)
Kinderen terug van de nevendienst
Gezang 314: 1, 3, 4 (Gij die gelooft)
Gebeden en gaven
Kinderen terug van de oppas
Lied 885 (Groot is uw trouw)
Zegen/ gezongen amen

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Mw. H. Stigter - Verschuur
Ouderling van Ontvangst: Dhr. H.J. Catsburg
Ouderling: Mw. M. Sneep-Vos
Ouderling: Dhr. P. Sneep
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. R. Wielinga
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Collectant: Mw. R. van Ofwegen-van Breene
Collectant: Dhr. C. Pont
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. H. Hoogkamer
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie schenken: Mw. A. van Doorn
Koffie zetten: Dhr. J. van Doorn
Oppasdienst (in de kerk): Inge Wielinga
Oppasdienst (in de kerk): Hannah Hoornstra
Kindernevendienst Groep 1: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Mandy de Jong
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Hans Wolbers
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.