MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 26 februari 2023 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 3 - Zing alle dagen een lied voor de Heer
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Ouderling van Ontvangst: Dhr. A.N. Oosterom
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Dhr. H.J. Fennema
Collectant: Mw. J. Fennema-van der Starren
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Koffie schenken: Mw. P. Ravens
Koffie schenken: Dhr. J.M. Altona
Koffie zetten: Dhr. P. van `t Wout
Oppasdienst (in de kerk): Jools Lilipaly
Oppasdienst (in de kerk): Loes Stigter
Kindernevendienst Groep 1: Heleen Hoogendijk
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Marianne Eissens
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Beamer: Martine Stapper
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.