MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 5 februari 2023 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 8 - O lieve Heer, ik ben zo blij
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 65: 1 en 2 ‘De stilte zingt U toe, o Here’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
lied: 283 ‘In de veelheid van geluiden’
de Tien Woorden
lied van verootmoediging: Psalm 139: 14 ‘Doorgrond, o God, mijn hart’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
voor de kinderen
kinderlied: KL 8 `O lieve Heer, ik ben zo blij’
Schriftlezing: 1 Koningen 19: 9 – 18
lied: Psalm 33: 7 en 8 ‘Heil hem, die hoopt in vrees en beven’
verkondiging
lied: 914 ‘Geef mij, Heer, mij los te zingen’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: Psalm 138: 2 en 4 ‘Ten dage dat ik roep hebt Gij’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Dhr. D.A. Kroon
Ouderling van Ontvangst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Diaken van Ontvangst: Dhr. W. Bol
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. G. Windhorst
Koffie schenken: Mw. A. de Kort
Koffie schenken: Mw. W. van der Velden-van Klaveren
Koffie zetten: Dhr. P. van `t Wout
Oppasdienst (in de kerk): Evelien Stapper
Oppasdienst (in de kerk): Lise Bol
Oppasdienst (in de kerk): Maya de Wilde
Kindernevendienst Groep 1: Marja Stapper
Kindernevendienst Groep 2: Esther de Wilde
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Draadomroep (Omroep): Wilma de Jong
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.