MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 29 januari 2023 - 16:30 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Zangdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Johannes de Heer 884: 1, 2, 3, 4, 5 (Mijn Herder is de Here God)
Votum en groet
Hemelhoog 629: (Heer ik kom tot U)
Johannes de Heer 190: 1, 2, 4 (Nader tot U, o Heer)

Gebed
Hemelhoog 539: 1, 2, 3 (Hier in uw heiligdom)
Lezing: Heb. 10: 19-25
Hemelhoog 336: 1, 2 (Groot is uw trouw)
Johannes de Heer 306: 1, 2, 3 (Op bergen en in dalen)
Woorden om van te zingen
Hemelhoog 365: 1, 2, 3 (Welk een vriend is onze Jezus)
Hemelhoog 171: 1, 2, 3 (Geprezen zij de Heer)

Gebeden
Hemelhoog 445: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)
Gaven
Hemelhoog 228: 1, 2, 3 (Heer, ik hoor van rijke zegen)
Zegen
Hemelhoog 346: 1, 2, 3, 4 (Ik wandel in het licht)

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Mw. E. Barendregt
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.