MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 1 januari 2023 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Nieuwjaarsdag
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
orgelspel
afkondigingen
intochtslied: Psalm 91: 1 en 2 ‘Heil hem wien God een plaats bereidt’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
aanvangstekst: 1 Petrus 5: 7 ‘Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem na aan het hart.’
lied: 913: 1 en 3 ‘Wat de toekomst brengen moge’
geloofsbelijdenis (Apostolicum)
lied: 968: 5 ‘Met God zijn wij verbonden’
voor de kinderen
kinderlied: 17 (Adventskerkbundel) ‘Ik kijk omhoog naar de bergen’
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
schriftlezingen: Psalm 121 en Matteüs 6: 25 – 34
lied: Psalm 17: 2 en 3 ‘Gehoorzaam aan uw heilig woord’
verkondiging
lied: 904: 1, 2 en 3 ‘Beveel gerust uw wegen’
dankgebed – voorbeden – Onze Vader
inzameling van de gaven
slotlied: 423 ‘Nu wij uiteengaan’
wegzending en zegen
gezongen ‘amen’ (3x)
orgelspel
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. J. Hoornstra
Ouderling van Dienst: Mw. H. Stigter - Verschuur
Ouderling van Ontvangst: Dhr. J. Sonneveld
Diaken van Ontvangst: Dhr. J. Wassenaar
Diaken: Mw. A.A.M. Vonk
Collectant: Dhr. C. Pont
Collectant: Dhr. A.W.A.P. Bouman
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. W. de Weerd
Koffie schenken: Mw. P. Ravens
Koffie schenken: Mw. J. Bos-Westmaas
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (in de kerk): Renate Büchner
Kindernevendienst Groep 1: Esther de Wilde
Draadomroep (Omroep): Corrina Griffioen
Draadomroep (Techniek): Dirk Dirkzwager
Beamer: Sebastiaan Büchner
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.