MenuInformatie over de kerkdienst
zaterdag 31 december 2022 - 18:30 uur
Ds. A.M.D. van Briemen
Oudejaarsavond
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Welkom door ouderling van dienst
Psalm 90a:1,2,3 O God, die droeg ons voorgeslacht
Stilte, bemoediging en groet
Psalm 90a: 4, 5,6 En duizend jaar gaan als de dag
Gebed
Lied 159b:1,2,3 Nu laat Gij, Heer, mij gaan
Schriftlezing: Lucas 2:22-40
Lied 159a:1,2 Nu is het woord gezegd
Verkondiging
Orgelspel
Lied 512:1-7 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
1,2 allen | 3v 4m 5v 6m | 7 allen
Danken en bidden
Geloofsbelijdenis (met lied 342:1-5 In God de Vader op zijn troon)
Inzameling van de gaven
Lied 248:1-4 De dag, door uwe gunst ontvangen
Zegen
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Ouderling van Dienst: Mw. A. Pont-Hesseling
Diaken van Ontvangst: Dhr. M. Wirht
Koster 1: Dhr. M. Schreuders
Draadomroep (Techniek): Jillert Pont
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Ed Fousert
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.