MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 25 december 2022 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort en
ds. S. de Vries-Terpstra
Eerste Kerstdag
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Orde van dienst
Eerste Kerstdag 2022
10.00 uur
voorgangers: ds. Sara de Vries – Terpstra en ds. Leo van Rikxoort
m.m.v. het Alphens kerstkoor o.l.v. Simon Stelling

Robert Bezemer orgelbegeleiding Kerstkoor.
Gerard Poort, pianobegeleiding Kerstkoor.
Simon Stelling, orgel
Evie-Janne van Noorel, klarinet,
Johan Wassenaar, saxofoon,
Mart-Antonny van Noorel, trompet

orgelspel
lied: 477: 1, 2 en 4 ‘Komt allen tezamen’
woord van welkom en afkondigingen
aansteken van de kerstkaars door Micha; gedicht door Sytze
lied: Psalm 118: 9 en 10 ‘Dit is de dag die God deed rijzen’
moment voor persoonlijk gebed
votum en groet
kerstkoor: ‘The first Noël’
gebed om ontferming
glorialied: 487 ‘Eer zij God in onze dagen’
inleidend verhaaltje
lied, geschreven door de catechisanten op de melodie van ‘Go, tell it on the mountain’
Refrein:
Kerst, hier in de Adventskerk
musical, een koor en daar een kerstboom
Kerst: vrij van werk en huiswerk
zodat we samen zijn!

Couplet 1:
In dat kleine dorpje
in een houten stal
daar is een Kind geboren
dat ons redden zal.
(refrein)

Couplet 2:
Toen waren daar de eng’len
en samen zongen zij:
‘Kom herders, ga naar Jezus,
want ieder hoort erbij’
(refrein)

gesprekje met de kinderen
lied: 156 (Hemelhoog) ‘Vrolijk kerstfeest’
gebed om de opening van het Woord
kerstkoor: ‘Born on that day’
evangelielezing: Lucas 2: 1 – 14
lied: 481 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’ (met kerstkoor, 3e couplet tegenstem?)
vervolg evangelielezing: Lucas 2: 15 – 20
lied: 139: 1 (Hemelhoog) ‘Ik kniel aan uwe kribbe neer’
verkondiging
kerstkoor: ‘Mary, did you know?’
dankgebed en voorbeden
inzameling van de gaven
kerstkoor: ‘Come see Emmanuel’
slotlied: 478: 1 en 4 ‘Komt, verwondert u hier mensen’
wegzending en zegen
lied: ‘Ere zij God’
orgelspel
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Mw. S. Koole-den Breejen
Ouderling van Dienst: Mw. S. Fousert-den Oudsten
Ouderling van Ontvangst: Mw. A. Pont-Hesseling
Diaken van Ontvangst: Dhr. R. Wielinga
Diaken: Dhr. W. Bol
Collectant: Dhr. J.F. Koenekoop
Collectant: Dhr. M. Bremmer
Collectant: Dhr. J. Westdijk
Koster 1: Dhr. F. van den Akker
Hulpkoster: Dhr. H. Hoogkamer
Oppasdienst (in de kerk): Renate Büchner
Kindernevendienst Groep 1: Karin Sneep
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Danielle Stapper
Kindernevendienst Assistent: Ilse Bol
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Ed Fousert
Beamer: Martine Wielinga
Video: Jillert Pont
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.