MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 18 december 2022 - 10:00 uur
Ds. L. van Rikxoort
Vierde Advent, jeugddienst
Uitzending via
Studio Alphen radio
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Orde van dienst:
Thema: ‘Zonder Jezus is Kerst-mis’

Orgelspel
De vierde adventskaars wordt aangestoken door Zora
Gedichtje door Sytze:
Vier kaarsen in het donker
vertellen in de nacht,
met licht en blij geflonker,
dat ons de Vrede wacht.


Welkom en afkondigingen
Lied: ‘Breng ons samen’ (Hemelhoog, lied 391)
Moment voor persoonlijk gebed
Votum en groet
Lied: ‘Kom, vier het feest met mij’ (Hemelhoog, lied 141)
Leefregel
Gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
Lied: ‘Feest van genade’ (Opwekking, lied 820)

Waar draait het om als we kerstfeest vieren? filmpje met interviews door Morris en Stef + ‘sketch’ van drukke mensen, druk met de voorbereiding voor Kerstmis, maar waarom eigenlijk? Waar gaat het met kerstfeest om? Of beter: over wie gaat het als we Kerstmis vieren?

Schriftlezing: Lucas 1: 26 – 38 en Lucas 2: 1 – 7 (door Martine Wielinga)
Lied: ‘Licht van de wereld’ (Opwekking, lied 595)

Preek

Lied: ‘Verwacht de komst des Heren’ (Liedboek 2013, lied 439)
Kinderen van de kindernevendienst komen terug in de kerk en vertellen waar het in hun dienst over is gegaan
Dankgebed – voorbeden – Onze Vader
Collecte
Slotlied: ‘Hoe zal ik U ontvangen’ (Liedboek 2013, lied 441: 1, 5 en 10)
Zegen
Gezongen ‘amen’ (3x)
Orgelspel
Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. D. Dirkzwager
Ouderling van Ontvangst: Mw. H. Stigter - Verschuur
Diaken van Ontvangst: Dhr. R.A. Lilipaly
Diaken: Dhr. M. Wirht
Collectant: Mw. H. Versteeg
Collectant: Mw. M.P.E. van `t Wout
Collectant: Dhr. C. Boerefijn
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. E. Houtgraaf
Hulpkoster: Dhr. J. Hoogerwerf
Koffie schenken: Dhr. P. van `t Wout
Koffie schenken: Mw. A. Kalf
Koffie zetten: Mw. G. Oudshoorn
Oppasdienst (in de kerk): Renate Büchner
Kindernevendienst Groep 1: Thonny Brands
Kindernevendienst Assistent: Deborah Kroon
Draadomroep (Omroep): Henny van Etten
Draadomroep (Techniek): Co van Etten
Beamer: Maaike Lilipaly-Westdijk
Video: Jan Damwijk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.