MenuInformatie over de kerkdienst
zondag 6 november 2022 - 10:00 uur
Ds. S. de Vries-Terpstra
Oogstdienst
Te zien op youtube (op de betreffende dag)
Kinderlied:
Kl 37 - Iedereen is anders
Orde van dienst:
Welkom en mededelingen
Psalm 67: 1, 2, 3 (God zij ons gunstig)
Stil gebed, votum en groet
Lied 718: 1, 2, 3, 4 (God die leven hebt gegeven)
Gebed
Psalm 136: 12, 13 (Loof de Heer die al wat leeft)
Woord voor onderweg
Gesprek met de kinderen
Hemelhoog 551/ Kinderlied 9 (Dank u wel voor de sterren en de maan)
Kinderen naar de nevendienst
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing: Psalm 34
Lied 719 (Loof God voor de vruchten)
Schriftlezing: Lucas 12: 13-21
Verkondiging
Orgelspel
Hemelhoog 702 (Grijp toch de kansen)
Kinderen terug van de nevendienst
Gebeden en gaven
Kinderen terug van de oppas
Lied 981 (Zolang er mensen zijn op aarde)
Zegen/ gezongen amen

Koffiedrinken
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en voor de kinderen limonade. Blijft u gezellig nog even napraten?
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten (0-4) is er oppas. Deze zondag gaan zij allemaal naar de ruimte achter in de kerk.
Kindernevendienst
Er zijn twee groepen kindernevendienst vanmorgen: de jongsten (4-8jr, Groep 1) en de oudsten (8-12jr, Groep 2). Beide groepen verzamelen zich voorin de kerk en gaan dan naar de ruimten achter de kerk. Ook als gast in ons midden bent (bijvoorbeeld bij een bijzondere dienst, of zomaar) mag uw kind aanhaken. Daar wordt op gelet en rekening mee gehouden!
 
Dienstdoende ambtsdragers en vrijwilligers
Redactie afkondigingen: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Dienst: Dhr. P.C. Geerlof
Ouderling van Ontvangst: Dhr. H.J. Catsburg
Diaken van Ontvangst: Mw. J.R.E. Catsburg-Metzger
Diaken: Dhr. R. Wielinga
Collectant: Mw. H. Versteeg
Collectant: Dhr. M. Sanders
Collectant: Dhr. E. van Ravens
Bloemenadres 1: Ds. L. van Rikxoort
Bloemenadres 2: Ds. S. de Vries-Terpstra
Koster 1: Dhr. G. van Horssen
Hulpkoster: Dhr. H. Hoogkamer
Koffie schenken: Mw. J. Bontenbal
Koffie schenken: Mw. W. van der Velden-van Klaveren
Koffie zetten: Dhr. J.P. Bos
Oppasdienst (in de kerk): Inge Wielinga
Oppasdienst (in de kerk): Hannah Hoornstra
Kindernevendienst Groep 1: Karin Sneep
Kindernevendienst Groep 2: Miranda Kroone
Kindernevendienst Assistent: Laura Oosterom
Draadomroep (Omroep): Marijke Helversteijn-de Groot
Draadomroep (Techniek): Albert-Jan Vonk
Beamer: Marlies Oosterom
Video: Lydia Vonk
De ouderling van dienst draagt - namens de kerkenraad - de verantwoording voor het goede verloop van de dienst. Hij/zij geeft de voorganger een hand aan het begin van de dienst om daarmee de verantwoordelijkheid voor het leiden van de dienst over te dragen aan de predikant. Aan het einde van de dienst benadrukt hij door het opnieuw geven van de hand dat de kerkenraad de verantwoordelijkheid terugneemt. De ouderling van ontvangst vindt u samen met de diaken van ontvangst in de Ontmoetingsruimte. Zij heten u welkom en zijn beschikbaar voor praktische vragen. De ouderling van ontvangst leest bij aanvang van de dienst de mededelingen. De overige ouderlingen en diakenen vertegenwoordigen - mede - de kerkenraad en zorgen samen voor het invullen van taken rondom de eredienst. De collectanten ondersteunen de diakenen bij het houden van de collectes.